Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-22

MSAB: Delårsrapport januari-juni 2016

: Delårsrapport januari-juni 2016

Stockholm, Sverige, 2016-07-22 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Stabil försäljning och hög omsättning i Q2

Andra kvartalet

-- Nettoomsättningen ökade med 0,9 procent till 52,0 (51,5) mkr, (4,3 procent
i lokala valutor)
-- Rörelseresultatet minskade till 8,5 (10,1) mkr
-- Rörelsemarginalen uppgick till 16,3 (19,5) procent (18,0 procent i lokala
valutor)
-- Resultat efter skatt uppgick till 6,5 (6,1) mkr
-- Resultat per aktie uppgick till 0,35 (0,34) kr
-- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3,3 (6,0) mkr

Januari - juni

-- Nettoomsättningen minskade med -3,2 procent till 98,8 (102,1) mkr (-1,0
procent i lokala valutor)
-- Rörelseresultatet minskade till 13,8 (22,9) mkr
-- Rörelsemarginalen uppgick till 14,0 (22,4) procent, (15,3 procent i lokala
valutor)
-- Resultat efter skatt uppgick till 9,8 (17,2) mkr
-- Resultat per aktie uppgick till 0,54 (0,95) kr
-- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 8,5 (22,7) mkr
-- Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens utgång
till 78,6 (70,2) mkr

VDs kommentarer

Omsättning uppgår till 98,8 (102,1) mkr för årets första sex månader.
Rörelseresultatet är 13,8 (22,9) mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på
14,0 (22,4) procent. I det andra kvartalet uppgår omsättningen till 52,0 (51,5)
mkr. Det är den största omsättningen för andra kvartalet någonsin i bolagets
historia. Valutajusterat är försäljningstillväxten 4,3 procent för andra
kvartalet.

I början av året lanserade vi MSAB Ecosystem. En produktfamilj som tar ett
helhetsgrepp på mobile forensics. Under våren och försommaren har vi haft en
mycket intensiv period där vi funnits med på flera mässor och gjort andra
aktiviteter, för att presentera MSAB Ecosystem. Mottagandet har varit mycket
positivt. Att de forensiska labben inte hinner läsa av lika många telefoner som
de önskar, är ett faktum. Vårt erbjudande, som kan hjälpa dem att bli ännu mer
effektiva, ser de som en smart och effektiv lösning.

Det är få saker som gett polisen så bra möjligheter till bevissäkring som
mobiltelefonen. Samtidigt har det nog heller aldrig funnits något som utmanat
polisen lika mycket. För att maximera nyttan av innehållet i mobila enheter
räcker det inte längre med att de forensiska labben hanterar beslagtagna
mobiltelefoner. Samtliga avdelningar inom polisen behöver ta del av resultatet
från avläsningarna.

Våra beräkningar visar att även om polisen i 90 procent av fallen, behöver
eller skulle behöva, ta del av innehållet från beslagtagna mobiltelefoner, så
satsar myndigheterna endast några få procent av sina budgetar på mobile
forensics. Det är inte av illvilja man gör den här prioriteringen utan
utvecklingen har helt enkelt gått för fort. Jag har förståelse för att det tar
tid att förändra en organisation och att omprioritera resurser så att de gör
maximal nytta. Därför bearbetar vi nu, i allt högre grad än tidigare,
beslutfattare högre upp i organisationerna, så att de får ökad förståelse för
hur de bättre kan prioritera sina satsningar.

Det är spännande och givande att arbeta med våra kunder på en allt mer
strategisk nivå. Arbetet är långsiktigt och nödvändigt. Jag tror inte att det
finns en enda polisorganisation som inte kommer att behöva se över sina
processer hur de ska hantera mobiltelefoner.

Bearbetningen med att få olika myndigheter att förändra sitt arbete tar tid.
Även om det är många som tycker att MSAB Ecosystem skulle vara en bra lösning
för dem, så är det svårt att göra snabba förändringar.

Det finns några kunder som har gått i bräschen och som redan nu har börjat
tänka i dessa banor. En av dessa är London Metropolitan Police och flera andra
är på väg.

Kryptering är en annan stor utmaning som våra kunder har att hantera. Många
telefoner har idag krypterat sin information på ett sätt som gör det svårare
att komma åt innehållet. Denna utmaning måste hanteras på olika sätt. Precis
som tidigare levererar vi lösningar som blir allt mer avancerade och med hjälp
av våra lösningar kommer kunderna åt innehållet i allt fler av de krypterade
telefonerna.

Vi fortsätter att missionera och att bearbeta beslutsfattare både i Europa och
USA för en standard som hanterar både utmaningen med den personliga
integriteten och samtidigt gör det möjligt att komma åt innehåll i samtliga
beslagtagna mobiltelefoner.

Vår lösning för en sådan standard heter FACT och jag anser att det är det mest
seriösa förslag som framförts än så länge. Det löser dilemmat som
beslutsfattare har i balansen mellan integritet och rättssäkerhet.

Jag ser fram emot andra halvåret 2016 som kommer att vara fortsatt utmanande
men samtidigt fullt av nya möjligheter.

Stockholm i juli 2016

Joel Bollö

Verkställande direktör

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.