Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-21

MSAB: Fortsatt tillväxt

srapport

MSAB: Fortsatt tillväxt

Stockholm, 2017-07-21 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Andra kvartalet

· Nettoomsättningen ökade med 14 procent till 59,5 (52,0) mkr, (11
procent i lokala valutor)

· Rörelseresultatet minskade till 6,0 (8,5) mkr

· Rörelsemarginalen uppgick till 10,2 (16,3) procent (9,7 procent i
lokala valutor)

· Resultat efter skatt uppgick till 4,5 (6,5) mkr

· Resultat per aktie uppgick till 0,24 (0,35) kr

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4,4 (3,3) mkr

Januari - juni

· Nettoomsättningen ökade med 16 procent till 114,9 (98,8) mkr (15
procent i lokala valutor)

· Rörelseresultatet minskade till 12,0 (13,8) mkr

· Rörelsemarginalen uppgick till 10,4 (14,0) procent, (10,7 procent i
lokala valutor)

· Resultat efter skatt uppgick till 8,7 (9,8) mkr

· Resultat per aktie uppgick till 0,46 (0,54) kr

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1,7 (8,5) mkr

· Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens
utgång till 77,8 (78,6) mkr

VDs kommentarer

Omsättningen uppgick till 114,9 (98,8) mkr för årets första sex månader.
Rörelseresultatet blev 12,0 (13,8) mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på
10,4 (14,0) procent. Rörelsemarginalen minskade något då vi ökade våra
satsningar på produktutveckling och marknadsföring för fortsatt tillväxt. I
det andra kvartalet uppgick omsättningen till 59,5 (52,0) mkr. Omsättningen för
både halvåret och andra kvartalet är rekordhöga för bolaget.

Både nyförsäljning och licensförnyelser ökar. Våra produkter säljer bra och den
mest efterfrågade produkten är fortfarande XRY Office. I början av året
lanserade vi XAMN Spotlight 2.0, som är vår mest avancerade analysprodukt
hittills. Mottagandet hos våra kunder har varit positivt. Vi har redan börjat
sälja separata licenser av produkten och ser en stor potential framöver. Vi har
en offensiv plan för framtiden vad gäller nya produkter och lösningar.

Marknaden för mobile forensic utvecklas i den riktning vi förutspått. Allt fler
polismyndigheter börjar tänka nytt och inser värdet i digital bevisföring. Få
saker har utmanat polisens arbete så mycket som digitaliseringen gör. Antalet
förfrågningar vi får och projekt där decentralisering av mobile
forensic-lösningar efterfrågas ökar i snabb takt. Med decentraliserade
lösningar efterfrågas också mer integration med befintlig IT-infrastruktur och
system.

I juni tecknade vi ett avtal med NUIX som är ett australiensiskt bolag med stor
närvaro i både Europa och USA. NUIX levererar lösningar, till bland annat
polismyndigheter, som hanterar data från en mängd olika källor såsom
operatörer, datorer, minneskort mm.

NUIX lösning är ett bra komplement till våra erbjudanden då kompatibilitet och
samarbete är vad våra kunder efterfrågar. Vi är övertygade om att samarbetet
kommer att leda till fler affärer och nöjdare kunder.

Sydostasien och Australien visar en stark tillväxt, nästan en dubblering av
försäljningen första halvåret. Under de senaste åren har vi succesivt ökat vår
närvaro i regionen. Vi inledde med egen representation i Australien, därefter
Kina och nu senast i Singapore.

I Singapore etablerade vi representation förra året och vi ser direkt de
positiva effekterna av den satsningen. Vi kommer att fortsätta öka vår närvaro
i regionen.

Nordamerika fortsätter växa, framförallt är det affärer från delstatlig och
lokal polis som visar bra tillväxt för årets första sex månader. Vi har
förstärkt våra resurser i regionen med fler säljare och lokal marknadsföring.
Federala myndigheter har bokslut sista september, vilket innebär att många
investeringsbeslut tas i vårt tredje kvartal.

EMEA växer med 12 procent och fortsätter visa styrka. Tyvärr har Europa
drabbats av flera terroristattacker. Hur många som polisen lyckats förhindra är
okänt, men de har ett ökat tryck på sig att vara effektiva och förhindra att
dessa attacker över huvud taget sker.

Vi arbetar på många nivåer inom olika polismyndigheter för att hjälpa dem att
bli effektivare i sitt sätt att genomföra brottsutredningar. Genom att bistå
polisen i sitt förändringsarbete skapar vi många nya möjligheter för MSAB att
fortsätta växa med bra marginaler.

Vi är nu inne i andra halvan av 2017 med mängder av spännande utmaningar. MSAB
kommer växla upp ytterligare för att ta ännu fler affärer. Våra kunder är
hjältar som ser till att skapa ett tryggare samhälle åt oss alla.

Stockholm i juli 2017

Joel Bollö

Verkställande direktör

Media kontakter:
Joel Bollö, CEO MSAB
+46 (0)70 930 07 20
joel.bollo@msab.com

Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom
nedastånde kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2017
klockan 08:00 CEST.

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att
utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från
mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika,
Sydamerika, Kina, Australien, Singapore och Ryssland och täcker tillsammans med
ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna
har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i
över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med
möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod.
Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull.
MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.