Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-08

MSC: Delårsrapport Januari - September 2016

Januari - September 2016

· Nettoomsättningen uppgick till 113,2 (32,7) mkr
· Rörelseresultatet uppgick till -3,6 (-0,1) mkr
· Resultat efter skatt uppgick till -4,3 (-0,1) mkr
· Resultat per aktie uppgick till -0,30 (-0,02) kr

Juli - September 2016

· Nettoomsättningen uppgick till 29,6 (9,4) mkr
· Rörelseresultatet uppgick till -0,6 (-0,5) mkr
· Resultat efter skatt uppgick till -0,9 (-0,5) mkr
· Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,07) kr

VD har ordet

Efter ett händelserikt första år på posten som VD kan jag konstatera
att vi håller på att leverera på vår tillväxtplan och omgörningen av
MSC och Frontwalker bolagen. MSCs nettoomsättning för de tre första
kvartalen 2016 visar en fortsatt kraftig nettoökning och uppgick till
ca 113 mkr, +246 %. Vi tappar en del volym på grund av
kapacitetsbrist och ett större krav på lönsamhet i vår debitering.
Att bara byta pengar känns inte direkt meningsfullt utan vi sänker
hellre tillväxten något och fokuserar på lönsamhet i den volym vi nu
har. Att få en organisation att tänka täckningsbidrag och att göra
rätt saker snarare än att fokusera på omsättning är alltid en
utmaning!

Den stora händelsen under tredje kvartalet är att vi fyllde våra
emissioner och att dessa blev övertecknade med 134 %. Detta innebär
att vi har tillfört likvida medel med ett betydande belopp och att vi
i princip blivit av med alla räntebärande skulder.

De teckningsoptioner som ligger utestående i samband med
företrädesemissionen och som gäller under de kommande 12 månaderna.
Vi har stora förhoppningar att dessa kommer att tillföra betydande
likvida medel till koncernen.

Vi har i emissionen utlovat fortsatt expansion genom förvärv och ökad
lönsamhet genom hårt organiskt eget arbete. Vår nya organisation med
självständiga operativa enheter håller på att sätta sig. Allt
framåtriktat, såsom budget och planeringsarbete, sker nu i våra
självständiga dotterbolag. Som alltid när man delar upp en centralt
styrd organisation så blir det kvar kostnader som ingen vill ta
ansvar för och därmed kan avvecklas. Något som kommer att tas hand om
i bokslutet så att vi kan ha en så slimmad och decentraliserad
organisation som möjligt inför 2017.

Uppdelningen av koncernen i sju självständiga operativa enheter görs
för att öka mätbarheten och tydliggöra ansvarstagandet för de olika
operativa resultaten.

Vi har fortsatt haft både positiv och negativ rotation på personal med
en fortsatt svårighet att rekrytera nya medarbetare, speciellt i
Stockholmsområdet. Frustrationen är stor med svårigheten att
rekrytera nya medarbetare men det är en styrka att vi har resurser
att tillgå utanför Stockholmsområdet.

Vi fortsätter att belasta resultatet med såväl transaktions-som
strukturkostnader i samband med organisationsförändringar och
integration av de olika rörelserna. Rörelseresultatet belastades med
kostnader av engångskaraktär som under perioden uppgick till ca 1 575
tkr. Men oräknat detta är vi självklart INTE nöjda med att fortsätta
visa röda siffror. Vi är många som jobbar hårt med detta.
Beläggningen är acceptabel, det är högkonjunktur och just nu är det
mer en fråga om leveranskapacitet än försäljning samt god
kostnadskontroll för att få en lönsamhets vändning i höst. Självklart
tror vi så mycket om vår egen kapacitet att vi skall klara att
förvandla vår omsättning 140 -150 mkr på årsbasis till minst
branschgenomsnittlig lönsamhet på nedersta raden.

Utvärdering av tänkbara kompletterande förvärv sker löpande och vi
upplever ingen större brist på tänkbara kandidater och hoppas kunna
genomföra 1-2 förvärv under hösten.

Den 27 oktober förvärvade MSC Group AB en minoritetspost på ca 28 % i
bolaget Designtech Solutions AB. MSC Group betalar för förvärvet
genom en apportemission på 1 200 000 st aktier av serie B i MSC Group
AB. Mer information om förvärvet finns på vår hemsida.

Marknad och kunder

Marknadsförutsättningarna under 2016 måste anses vara goda,
framförallt i Stockholms området. Här råder snarare
leveranskapacitetsproblem än brist på efterfrågan. Med vår,
volymmässigt, mycket större verksamhet och därmed naturliga
marknadsnärvaro skall MSC kunna få sin beskärda andel även framöver.
Vi har kunskapen, och leveransförmågan så det är helt upp till oss
själva att få ordning på vår butik och det är vi på god väg med att
genomföra.

Utsikter

Genom den, under 2015, tillförda affärsvolymen och de åtgärder som vi
har sjösatt så kommer 2016 bli ett tillväxtår. MSC lämnar ingen
specifik årsprognos.

För ytterligare information kontakta:

Lars Save, VD, tel 070-590 18 22, e-post: lars.save@msc.se

Torbjörn Nilsson, CFO, tel 070-497 57 41, e-post:
torbjorn.nilsson@msc.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/msc/r/delarsrapport-januari---september-2016,c...
http://mb.cision.com/Main/468/2117581/586243.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.