Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-07

MSC: Information från MSCs årsstämma 2014

MSC Konsult AB (publ) årsstämma hölls den 7 maj 2014 för
verksamhetsåret 2013.

Årsstämman har tagit följande beslut i sammandrag:

Stämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultaträkning,
balansräkning och koncernresultaträkning och koncernbalansräkning per
den 31 december 2013 och ansvarsfrihet beviljades styrelse och
verkställande direktör.

Aktieutdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013
samt att resultatet balanseras i ny räkning.

Styrelse

Stämman beslutade om att styrelsen skall bestå av fyra stämmovalda
ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare omvaldes Pia Hofstedt,
Marika Philipson, Peter Gustafson och Muazzam Choudhury. Muazzam
Choudhury valdes till ordförande i styrelsen.

Arvode till de av stämman utsedda ordinarie ledamöterna skall utgå om
sammanlagt 255 tkr att fördelas med 75 tkr till ordföranden och 60
tkr vardera till styrelsens övriga ledamöter. Vidare beslöts att
styrelseledamot får, efter särskild överenskommelse med MSC Konsult
AB, fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och
mervärdesskatt enligt lag, genom ett av styrelseledamoten ägt bolag,
under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för
bolaget.

Revisor

Stämman valde KPMG AB till revisionsbolag med auktoriserad revisor Per
Gustafsson som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå
enligt offert och godkänd räkning.

Valberedning

Årsstämman godkände valberedningens förslag avseende
nomineringsprocedur vid val av valberedningen. Vidare utsågs
valberedningen som skall arbeta fram förslag inför beslut om
styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, revisor, revisorsarvode
och ordförande vid årsstämman 2015. Valberedning inför årsstämman
2015 blir Lars Holmgren, Muazzam Choudhury och Jenny Kjelvik.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att ersättning till VD och ledande befattningshavare
skall fastställas till marknadsmässiga nivåer och skall bestå av fast
lön, eventuell rörlig lön, pension samt eventuella övriga förmåner.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Beslut om förnyat bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen intill nästa årsstämma besluta om nyemission för förvärv
av bolag inom den bransch, i vilken bolaget är verksamt.

För ytterligare information kontakta:
Matz Borsch, VD, 073-917 16 61, matz.borsch@msc.se

Stockholm den 7 maj 2014

MSC Konsult AB (publ)
Kungsgatan 64, 111 22 Stockholm
Tel: +46 8 446 55 00
http://www.msc.se, info@msc.se
Styrelsens säte: Stockholm, org. nr. 556313-5309

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/msc/r/information-fran-mscs-arsstamma-2014,c95...
http://mb.cision.com/Main/468/9581177/241916.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.