Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-17

MSC: Kommuniké från årsstämma i MSC Group AB

MSC Group AB, org.nr 556313-5309 ("Bolaget"), har hållit årsstämma
onsdagen den 17 maj 2017 kl. 16.00 på Miss Clara Hotell, Sveavägen
48, i Stockholm. Vid stämman fattades beslut om, bland annat,
nedanstående.

Fastställande av räkenskaperna

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för koncernen
och Bolaget för 2016. Styrelsens ledamöter och verkställande
direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen
utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016 samt att resultatet
balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
antalet styrelseledamöter ska vara fem ordinarie styrelseledamöter
utan styrelsesuppleanter samt att Bolaget ska ha ett registrerat
revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag,
att genom omval utse Per Hallerby, Pär Råghall, Jan Save och
Margareta Strandbacke, och genom nyval utse Kajsa Lundfall, till
styrelseledamöter. Beslutades, i enlighet med valberedningens
förslag, att omvälja Per Hallerby styrelsens ordförande.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att genom
omval utse det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som Bolagets
revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018, för närvarande
med Per Gustafsson som huvudansvarig revisor.

Arvoden

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att arvode till
styrelsen ska utgå med sammanlagt 460 000 kr (tidigare 420 000 kr)
att fördelas med 140 000 kr (tidigare 120 000 kr) till ordföranden
och 80 000 kr (tidigare 75 000 kr) vardera till styrelsens övriga
ledamöter och att ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt
utskottsarbete.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode
till revisorn ska utgå enligt offert och godkänd räkning.

Riktlinjer för lön och annan ersättning

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till verkställande
direktören och ledande befattningshavare i enlighet med
valberedningens förslag.

Instruktion för valberedningen

Beslutades om instruktion för valberedningen inför årsstämman 2018 i
enlighet med valberedningens förslag.

Bemyndigande om nyemission

Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen före nästa
årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
besluta om nyemission av aktier av serie B, konvertibler och/eller
teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller
nyteckning av sammanlagt högst 25 000 000 aktier av serie B.
Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport,
kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6
aktiebolagslagen.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/msc/r/kommunike-fran-arsstamma-i-msc-group-ab,...
http://mb.cision.com/Main/468/2267986/675993.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.