Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-13

MTG 4 kv: Resultat f skatt blev 467 Mkr (SIX 411) (Forts)

(Lägger bland annat till resultatbidrag från CTC Media)

(SIX) Mediekoncernen MTG redovisar ett resultat före skatt på
467 miljoner kronor (-2.519) för det fjärde kvartalet 2012.

Analytikerna hade förväntat sig ett resultat om 411 miljoner
kronor för perioden, enligt SIX Market Estimates
analytikerenkät.

Resultatet blev därmed därmed 14 procent bättre än väntat.

Rörelseresultatet uppgick till 467 miljoner kronor (-2.517).
Väntat rörelseresultat var 421 miljoner kronor.

Rörelseresultatet före resultatandelar från intressebolag och
engångsposter uppgick till 514 (551) miljoner kronor. MTG
redovisade inga engångsposter och resultatbidrag från CTC Media
var -38 miljoner kronor. Väntat resultatbidrag var -35 miljoner
kronor.

Nettoresultatet blev 378 miljoner kronor (-2.564) och
resultatet per aktie 5,25 kronor (-38,9) efter utspädning.

Nettoomsättningen uppgick till 3.620 miljoner kronor (3.711).

Det väntade nettoresultatet var 266 miljoner kronor och den
väntade försäljningen var 3.516 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår en utdelning på 10,00 kronor per aktie för
2012. Den väntade utdelningen var i snitt 10,20 kronor per
aktie. För 2011 delade MTG ut 9,00 kronor per aktie.

Mattias Magnusson
mattias.magnusson@six.group.se
SIX News

Författare direkt.