Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-13

MTG: Årsstämma 2014

Den internationella underhållningskoncernen Modern Times Group MTG AB
(publ.) ('MTG' eller 'Koncernen'), tillkännagav idag att dagens
årsstämma i Stockholm röstade för att stödja samtliga förslag som
styrelsen och valberedningen presenterade vid årsstämman.

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning, samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen och den
verkställande direktören för räkenskapsåret 2013.

Årsstämman omvalde alla nuvarande medlemmar i styrelsen som därmed
fortsätter att bestå av David Chance, Blake Chandlee, Simon Duffy,
Lorenzo Grabau, Michelle Guthrie, Alexander Izosimov och Mia Brunell
Livfors. Vidare omvalde årsstämman David Chance som
styrelseordförande i MTG till slutet av årsstämman 2015. Årsstämman
omvalde även revisionsbolaget KPMG AB som revisor för perioden fram
tills slutet av årsstämman 2018.

Årsstämman beslutade att en ordinarie utdelning om 10,50 kronor per
aktie skall betalas ut till aktieägarna och att fredagen den 16 maj
2014 skall vara avstämningsdag. Utdelningen beräknas att betalas ut
onsdagen den 21 maj 2014.

Årsstämman godkände förslaget om ersättning till styrelsen och
revisorn och förslaget om ordningen för valberedning samt de
föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande
befattningshavare.

Årsstämman beslutade anta ett långsiktigt, prestationsbaserat och
aktierelaterat incitamentsprogram ('Planen') som omfattar sammanlagt
cirka 140 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. För att
delta i Planen krävs att VD och ledande befattningshavare personligen
äger MTG B-aktier. Andra nyckelpersoner behöver inte äga MTG B-aktier
för att delta i Planen. Deltagarna kommer att tilldelas rätter att
erhålla B-aktier i MTG, förutsatt att Planens villkor har uppnåtts
vid slutet av prestationsperioden den 31 december 2016. Maximalt
antal B-aktier i MTG som kan levereras till deltagarna enligt Planen
skall vara begränsat till 345.000, vilket motsvarar cirka 0,52
procent av utestående MTG-aktier och 0,31 procent av utestående
röster.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att under tiden fram
till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om
att återköpa sammanlagt så många A- och/eller B-aktier, att bolagets
innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i
bolaget. Återköp av egna aktier får endast göras i syfte att minska
antalet aktier genom minskning av aktiekapitalet. Återköp av aktier
skall ske på Nasdaq OMX Stockholm och ska ske i enlighet med Nasdaq
OMX Stockholms regler rörande köp och försäljning av egna aktier.

Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsågs ett
revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Simon Duffy utsågs till
ordförande i revisionsutskottet och Lorenzo Grabau, Michelle Guthrie
och Alexander Izosimov utsågs till ledamöter i revisionsutskottet.
Lorenzo Grabau utsågs till ordförande för ersättningsutskottet och
David Chance och Mia Brunell Livfors utsågs till ledamöter i
ersättningsutskottet.

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Investerare och analytiker
Tel: +46 (0) 73699 27 14
E-post: investor.relations@mtg.se

Media
Tel: +46 (0) 73699 27 09
E-post: press@mtg.se

Modern Times Group (MTG) är en internationell underhållningskoncern
vars verksamheter sträcker sig över fyra kontinenter och omfattar
fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting
driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats
egna satellit-TV-plattformar och på tredjeparts nätverk, och
distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största
aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag.

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en
försäljning på 14,1 miljarder kronor under 2013. MTGs A och B-aktier
handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna
MTGA och MTGB.

Informationen i denna rapport sådan som Modern Times Group MTG AB
(publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument och lämnades för
offentliggörande den 13 maj 2014 kl. 16.20.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mtg/r/arsstamma-2014,c9584502
http://mb.cision.com/Main/56/9584502/244269.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.