Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-08

MTG: Engångskostnader om 154 Mkr kommer att inkluderas i rapporten för andra kvartalet 2014

Den internationella underhållningskoncernen Modern Times Group MTG AB
(publ.) ('MTG' eller 'Koncernen'), tillkännagav idag att rapporten
för det andra kvartalet 2014 kommer att innefatta engångskostnader om
totalt 154 Mkr netto. Posterna kommer att rapporteras tillsammans,
som en separat rad inom koncernens rörelseresultat (EBIT). Posterna
omfattar en nedskrivning av den ukrainska satellit-TV-plattformen på
160 Mkr, kostnader på 70 Mkr relaterade till omstruktureringar i
organisationen och andra kostnader, samt en nettovinst på 76 Mkr från
den nyligen avslutade försäljningen av Zitius i Sverige.

MTG har beslutat att skriva ner 100 procent av de ickemateriella
tillgångarna (främst goodwill) från sitt 85-procentiga ägande i
Viastrong Holding AB, som driver Viasats ukrainska satellitplattform
genom Vision TV LCC. Beslutet är grundat i den rådande ekonomiska
osäkerheten i Ukraina samt den avsevärda försvagningen av landets
valuta. Verksamheten är inkluderad i koncernens affärsområde Betal-TV
Tillväxtmarknader och stod för mindre än 1 procent av koncernens
försäljning under 2013.

Koncernen har också nyligen genomfört ett antal organisatoriska
förändringar, vilket inkluderar sammanslagningen och
effektiviseringen ett antal verksamhetsområden och centrala
stabsfunktioner för att stärka effektivitet och konkurrenskraft.
Förändringarna har resulterat i kostnader på cirka 70 Mkr och kommer
att leda till årliga besparingar på cirka 40 Mkr. En del av dessa
besparingar kommer att återinvesteras i nya områden, till exempel en
koncernövergripande avdelning för omvärldsbevakning och dataanalys.

Koncernen tillkännagav den 21 maj att den hade slutfört försäljningen
av sin 80-procentiga andel i Zitius Delivery Service AB till
TeliaSonera AB. Transaktionen förväntas resultera i en nettovinst på
cirka 76 miljoner kronor. Bolaget slutade inkluderas i MTGs
räkenskaper från och med den 31 maj. Tidigare har Zitius resultat
redovisats inom "Centrala och övriga verksamheter och elimineringar"
inom affärsområdet Viasat Broadcasting i koncernens
redovisningsmatris. Nettovinsten kommer att redovisas som en
engångspost i linje med ovanstående.

Jørgen Madsen Lindemann, MTG:s VD och koncernchef, kommenterade: "Vi
har skrivit ner värdet för vår satellitplattorm i Ukraina på grund av
den rådande situationen. Vi vill dock vara tydliga med att vi har
fortsatt tilltro till, och ser påtaglig långsiktig potential för
verksamheten, inte minst givet landets storlek och den kommande
digitaliseringen av TV-distribution. Försäljningen av Zitius har
genererat en god avkastning på vår investering, och de övriga
försändringarna har genomförts för att optimera vår organisation så
vi kan investera i framtiden och utveckling av verksamheten."

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Investerare och analytiker
Tel: +46 (0) 73699 27 14
E-post: investor.relations@mtg.se

Media
Tel: +46 (0) 73699 27 09
E-post: press@mtg.se

Modern Times Group (MTG) är en internationell underhållningskoncern
vars verksamheter sträcker sig över fyra kontinenter och omfattar
fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting
driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats
egna satellit-TV-plattformar och på tredjeparts nätverk, och
distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största
aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag.

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en
försäljning på 14,1 miljarder kronor under 2013. MTGs A och B-aktier
handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna
MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group
MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juni 2014 klockan
08.00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mtg/r/engangskostnader-om-154-mkr-kommer-att-i...
http://mb.cision.com/Main/56/9598201/254120.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.