Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-07

MTG: Extra bolagsstämma i MTG

Den extra bolagsstämman i Modern Times Group MTG AB (MTG), som hölls
idag i Stockholm, beslutade om utdelning av samtliga aktier i Nordic
Entertainment Group AB (NENT Group) till aktieägarna i MTG.

Den extra bolagsstämman biföll styrelsens förslag att dela ut samtliga
aktier i det helägda dotterbolaget NENT Group som består av MTG:s
verksamhetssegment Nordic Entertainment och MTG Studios. Innehavare
av en (1) A-aktie i MTG erhåller en (1) A-aktie i NENT Group och
innehavare av en (1) B-aktie i MTG erhåller en (1) B-aktie i NENT
Group. C-aktierna i MTG, vilka innehas av MTG, berättigar inte till
utdelning och MTG kommer därför inte att erhålla några aktier i
utdelningen.

Styrelsen i MTG bemyndigades även att fastställa avstämningsdagen för
rätt till utdelning av aktierna i NENT Group. Avstämningsdagen
förväntas infalla under den senare delen av mars 2019 och MTG avser
att ansöka om notering av aktierna i NENT Group på Nasdaq Stockholm i
slutet av mars 2019. Ett prospekt avseende utdelningen och noteringen
kommer att publiceras i mars och NENT Group och MTG anordnar
kapitalmarknadsdagar den 11 mars
(https://app.emarketeer.com/ext/form/survey.php?m=287514afe7fbb005c1fd2f9...)
respektive den 12 mars
(https://www.eventbrite.co.uk/e/mtg-capital-markets-day-2019-registration...).

****

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ)) är en ledande internationell
digital underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning
genom att förena konsumenter med innehållet de älskar på så många
sätt som möjligt. Våra varumärken omfattar TV, radio och nästa
generations underhållning inom esport, digitalt videoinnehåll och
online-spel. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är
noterade på Nasdaq Stockholm (`MTGA' och `MTGB').

Kontakta oss:
press@mtg.com (eller Tobias Gyhlénius, Head of Public Relations; +46
73 699 27 09)

investors@mtg.com (eller Stefan Lycke, Head of Investor Relations; +46
73 699 27 14)

Ladda ner högupplösta bilder: Flickr
(https://www.flickr.com/photos/moderntimesgroup/)

Följ oss:
mtg.com (http://www.mtg.com/) / Facebook
(https://www.facebook.com/MTGAB) / Twitter
(https://twitter.com/MTGAB) / LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/modern-times-group-mtg) / Instagram
(https://www.instagram.com/moderntimesgroup/) / YouTube
(http://www.youtube.com/MTGModernTimesGroup)

För att läsa MTG:s integritetspolicy, klicka här
(https://www.mtg.com/sv/privacy-policy-sv/)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mtg/r/extra-bolagsstamma-i-mtg,c2734306
https://mb.cision.com/Main/56/2734306/986967.pdf

Författare Cision