Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-25

MTG: Kv1 - rekordhög försäljning med tvåsiffrig tillväxt

Höjdpunkter första kvartalet 2014

· 13% försäljningstillväxt exkl. valutaeffekter med en organisk
tillväxt på 5%

· Sändningarna av vinter-OS i Sverige gav ökad organisk
försäljningstillväxt i Fri-TV Skandinavien och Betal-TV Norden

· Tvåsiffrig organisk försäljningstillväxt i Betal-TV
Tillväxtmarknader och inom verksamheten för innehållsproduktion

· Rörelseresultatet uppgick till 118 (221) Mkr exklusive
resultatandelar från intressebolag & JV till följd av investeringar i
sändningarna av vinter-OS, lanseringen av nya kanaler och MTGx

· Totalt rörelseresultat uppgick till 301 (454) Mkr, inklusive
resultatandelar från intressebolag & JV om 183 (233) Mkr

· Nettoresultatet uppgick till 159 (334) Mkr, och resultatet per
aktie före utspädning till 2,43 (4,73) kr

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 195 (267)
Mkr med en nettoskuld om 738 (nettokassa om 17) Mkr

Finansiellt sammandrag

+-----------------------------------+-------+-------+-------+
|(Mkr) | 2014| 2013| 2013|
| |jan-mar|jan-mar|jan-dec|
+-----------------------------------+-------+-------+-------+
|Nettoomsättning | 3.597| 3.209| 14.073|
+-----------------------------------+-------+-------+-------+
|Förändring exklusive valutaeffekter| 13%| 1%| 8%|
+-----------------------------------+-------+-------+-------+
|Organisk förändring exkl | 5%| 2%| 5%|
|valutaeffekter | | | |
+-----------------------------------+-------+-------+-------+
|Rörelseresultat exkl resultat från | 118| 221| 1.309|
|intressebolag & JV och | | | |
|engångsposter | | | |
+-----------------------------------+-------+-------+-------+
|Marginal exkl resultat från | 3,3%| 6,9%| 9,3%|
|intressebolag & JV och | | | |
|engångsposter | | | |
+-----------------------------------+-------+-------+-------+
|Resultatandelar från intressebolag | 183| 233| 576|
|& JV * | | | |
+-----------------------------------+-------+-------+-------+
|Rörelseresultat före engångsposter | 301| 454| 1.885|
+-----------------------------------+-------+-------+-------+
|Engångsposter | -| -| -147|
+-----------------------------------+-------+-------+-------+
|Totalt rörelseresultat (EBIT) | 301| 454| 1.738|
+-----------------------------------+-------+-------+-------+
|Periodens resultat | 159| 334| 1.168|
+-----------------------------------+-------+-------+-------+
|Resultat per aktie före utspädning | 2,43| 4,73| 16,39|
|(kr) | | | |
+-----------------------------------+-------+-------+-------+
|Kassaflöde från den löpande | 195| 269| 1.348|
|verksamheten | | | |
+-----------------------------------+-------+-------+-------+

* Inkluderar i Kv1 2014 MTGs andel om 74 Mkr (11,5 miljoner USD) i
intressebolaget CTC Medias engångskostnader om 29,9 miljoner USD i
Kv4 2013

Observera att på grund av förändringar i IFRS regelverk (IFRS 11 -
Samarbetsarrangemang) redovisas MTGs 50% ägande i Raduga från den 1
januari 2014 som en kapitalandel. Resultatet för tidigare perioder
har därför justerats för jämförbarhet.

Koncernchefen har ordet

Ett olympiskt kvartal
Höjdpunkten i kvartalet var våra sändningar i Sverige av vinter-OS i
Sotji. Detta var det mest sedda vinter-OS någonsin, det mest
framgångsrika för det svenska laget, och för första gången någonsin
visades varenda minut. Vår tittarandel i Sverige uppgick till 60%
under spelen, vilket var ett nytt rekord. Abonnenttillväxten för
Viaplay var även den rekordhög.

Fortsatt tillväxt i volatila marknader
Vår försäljningstillväxt exklusive valutaeffekter uppgick till 13%,
drivet av de investeringar som vi genomförde förra året. Tillväxten
var en kombination av organisk tillväxt inom nästan alla våra
verksamheter samt förvärv av strategiskt viktiga bolag såsom Nice
Entertainment. Reklammarknaden i våra 11 fri-TV marknader fortsätter
att vara volatil, men vi räknar med att öka våra tittartidsandelar
och våra marknadsandelar på nästan alla våra marknader under 2014. Vi
möter dock tuffa jämförelsetal, framförallt i Tjeckien där vi hade en
exceptionellt hög tillväxt under 2013. Abonnenttillväxten för våra
betal-TV-verksamheter i Norden och Tillväxtmarknaderna fortsätter att
vara god och resultatet ökade i dessa segment jämfört med föregående
år. Koncernens lönsamhet har påverkats av våra OS-sändningar, nya
kanaler i Norge och Tanzania, våra koncernövergripande digitala
satsningar samt säsongsvariationen i vår verksamhet för
innehållsproduktion som ökat väsentligt i storlek.

När det gäller framtidsutsikterna så fortsätter vi att förvänta oss en
ökad rörelsemarginal för Betal-TV Norden för 2014 till följd av det
positiva momentum som vi för närvarande har avseende försäljning och
resultat. Samtidigt bevakar vi noga effekterna av det geopolitiska
läget i Ukraina men vi står även fortsättningsvis bakom våra
investeringar och verksamheter i regionen med tanke på de betydande
möjligheter vi ser på dessa marknader samt våra starka positioner.
Baserat på nuvarande valutakurser förväntar vi oss i nuläget inte
ökad lönsamhet för Betal-TV Tillväxtmarknader för 2014.

Bygger momentum
Vi har slagit samman Viaplay och MTGx i syfte att skapa en ledande
position inom digital underhållning och dra fördel av den ständigt
ökande konsumtionen av online video. Vårt mål är tydligt - att vara
det ledande digitala underhållningshuset på samtliga våra marknader,
genom organiska investeringar samt förvärv. Jag är även entusiastisk
över vårt nya pan-skandinaviska avtal med Sony Pictures med tanke på
att det är den första i sitt slag och visar på fördelarna med vår
integrerade struktur. Avtalet är ännu ett exempel på hur vi formar
framtiden för underhållning med våra partners och för våra kunder. Vi
vill helt enkelt göra fantastiskt innehåll, kanaler och tjänster
tillgängligt så brett som möjligt. Det är också därför vi har tecknat
nya långsiktiga avtal med en lång rad tredjeparts operatörer.

Vi balanserar våra organiska investeringar med utdelningar till
aktieägarna samtidigt som vi vill bevara flexibiliteten att förvärva
attraktiva företag. Vi avslutade kvartalet med 6,3 miljarder i
tillgängliga likvida medel, en nettoskuld på 0,4 gånger EBITDA
rullande 12 månader, och föreslår vår högsta kontantutdelning
någonsin. Vi är väl positionerade för att investera i fortsatt
tillväxt i syfte att öka framtida resultat och avkastning.

Jørgen Madsen Lindemann
VD & koncernchef

"Näst på tur är vårt planerade förvärv av 75% av Trace - ett av de
ledande varumärkena inom underhållning för ungdomar i Afrika och som
finns i 160 länder världen över"

* * *

Telefonkonferens

Företaget bjuder in till en telefonkonferens idag klockan 15.00 lokal
tid Stockholm, 14.00 lokal tid

London och 09.00 lokal tid New York. Använd följande nummer för att
delta i telefonkonferensen:

Sverige: +46(0)8 5065 3936
Storbritannien: +44(0)20 3427 1908
USA: +1646 254 3361

Pinkoden för konferensen är: 9161971. För att lyssna på
konferenssamtalet online och för mer information besök: www.mtg.se.

* * *

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:
Jørgen Madsen Lindemann, VD och koncernchef
Mathias Hermansson, Finanschef
Tel: +46 (0) 8 562 000 50

Investerare och analytiker
Tel: +46 (0) 73 699 2714
Email: investor.relations@mtg.se

Journalister
Tel: +46 (0) 73 699 2709
Email: press@mtg.se

Stockholm den 25 april 2014

Jørgen Madsen Lindemann, VD och koncernchef

Modern Times Group MTG AB
Skeppsbron 18
P.O. Box 2094
SE-103 13 Stockholm, Sweden
Organisationsnummer: 556309-9158

Modern Times Group (MTG) är en internationell underhållningskoncern
vars verksamheter sträcker sig över fyra kontinenter och omfattar
fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting
driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats
egna satellit-TV-plattformar och på tredjeparts nätverk, och
distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största
aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag.

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en
försäljning på 14,1 miljarder kronor under 2013. MTGs A och B-aktier
handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna
MTGA och MTGB.

Informationen i denna rapport sådan som Modern Times Group MTG AB
(publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument och lämnades för
offentliggörande den 25 april 2014 kl. 13.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mtg/r/kv1---rekordhog-forsaljning-med-tvasiffr...
http://mb.cision.com/Main/56/9574601/237241.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.