Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-18

MTG: Kv2 2018 Kvartalsrapport januari-juni

Rekordhög försäljning, 9% organisk tillväxt och högre resultat

Höjdpunkter andra kvartalet 2018

· Rekordhög försäljning om 5.010 (4.246) Mkr med en organisk
tillväxt om 9%

· Rörelseresultat före jämförelsestörande poster om 439 (391) Mkr,
inkluderat transaktionskostnader om 32 Mkr[1]

· Totalt rörelseresultat om 426 (369) Mkr inkluderat -13 (-23) Mkr i
jämförelsestörande poster

· Periodens totala resultat uppgick till 348 (413) Mkr, vilket
inkluderade resultat från avvecklade verksamheter om -5 (138) Mkr.
Totalt resultat per aktie om 4,83 (5,62) kr

· Nettoskuld om 2.287 (2.212) Mkr motsvarande 1,3x rullande 12
månaders EBITDA före jämförelsestörande poster

Finansiellt sammandrag

+-----------------------+--------+--------+--------+--------+------+
|(Mkr) |Kv2 2018|Kv2 2017| Första| Första| Helår|
| | | |halvåret|halvåret| 2017|
| | | | 2018| 2017| |
+-----------------------+--------+--------+--------+--------+------+
|Kvarvarande | | | | | |
|verksamheter | | | | | |
+-----------------------+--------+--------+--------+--------+------+
|Nettoomsättning | 5.010| 4.246| 9.684| 7.951|17.537|
+-----------------------+--------+--------+--------+--------+------+
|Organisk tillväxt | 9,3%| 5,0%| 9,2%| 6,8%| 7,7%|
+-----------------------+--------+--------+--------+--------+------+
|Förvärvade/avvecklade | 5,1%| 6,4%| 9,9%| 3,6%| 8,3%|
|enheter | | | | | |
+-----------------------+--------+--------+--------+--------+------+
|Valutakurseffekter | 3,6%| 2,8%| 2,7%| 2,6%| 1,0%|
+-----------------------+--------+--------+--------+--------+------+
|Rapporterad tillväxt | 18,0%| 14,2%| 21,8%| 12,9%| 16,9%|
+-----------------------+--------+--------+--------+--------+------+
| | | | | | |
+-----------------------+--------+--------+--------+--------+------+
|Rörelseresultat före | 439| 391| 675| 528| 1.264|
|jämförelsestörande | | | | | |
|poster | | | | | |
+-----------------------+--------+--------+--------+--------+------+
|Rörelsemarginal före | 8,8%| 9,2%| 7,0%| 6,6%| 7,2%|
|jämförelsestörande | | | | | |
|poster | | | | | |
+-----------------------+--------+--------+--------+--------+------+
|Jämförelsestörande | -13| -23| -30| -23| -340|
|poster | | | | | |
+-----------------------+--------+--------+--------+--------+------+
|Rörelseresultat | 426| 369| 645| 506| 923|
+-----------------------+--------+--------+--------+--------+------+
| | | | | | |
+-----------------------+--------+--------+--------+--------+------+
|Periodens resultat | 353| 275| 498| 359| 612|
+-----------------------+--------+--------+--------+--------+------+
|Resultat per aktie före| 4,90| 3,90| 6,59| 5,12| 8,19|
|utspädning (kr) | | | | | |
+-----------------------+--------+--------+--------+--------+------+
|Kassaflöde från den | 458| 355| 778| 499| 1.311|
|löpande verksamheten | | | | | |
+-----------------------+--------+--------+--------+--------+------+
| | | | | | |
+-----------------------+--------+--------+--------+--------+------+
|Avvecklade verksamheter| | | | | |
|[2] | | | | | |
+-----------------------+--------+--------+--------+--------+------+
|Periodens resultat | -5| 138| -9| 172| 748|
+-----------------------+--------+--------+--------+--------+------+
| | | | | | |
+-----------------------+--------+--------+--------+--------+------+
|Totalt verksamheter | | | | | |
+-----------------------+--------+--------+--------+--------+------+
|Periodens resultat | 348| 413| 490| 531| 1.360|
+-----------------------+--------+--------+--------+--------+------+
|Resultat per aktie före| 4,83| 5,62| 6,45| 7,06| 18,73|
|utspädning (kr) | | | | | |
+-----------------------+--------+--------+--------+--------+------+
|Nettoskuld | 2.287| 2.212| 2.287| 2.212| 1.812|
+-----------------------+--------+--------+--------+--------+------+

[1]Kostnader hänförliga till den föreslagna uppdelningen av MTG samt
till den tidigare tillkännagivna sammanslagningen mellan MTG Nordics
och TDC Group, vilken drogs tillbaka den 19 juni 2018.

[2]Avvecklade verksamheter omfattar under andra kvartalet 2018 MTGs
verksamheter i Tanzania och för 2017 även MTGs verksamheter i
Tjeckien och Baltikum. Helåret 2017 inkluderar en reavinst om 593 Mkr
från avyttringen av verksamheten i Baltikum.

Förklaring och avstämning av alternativa resultatmått i denna rapport
återfinns på sida 24-28.

Koncernchefen har ordet

Lönsam tillväxt
Detta var det åttonde kvartalet i rad med över 5% organisk
försäljningstillväxt och ännu ett kvartal av lönsam tillväxt. Vi
levererade en organisk försäljningstillväxt på 9%, där den digitala
försäljningen ökade med 76%, vilket motsvarade 36% av den totala
försäljningen och rörelseresultatet ökade med 12%, trots
transaktionskostnader om 32 miljoner kronor hänförliga till den
föreslagna TDC-fusionen och den pågående uppdelningen av MTG.

Operationellt momentum
Nordic Entertainment levererade ännu ett kvartal med ökad försäljning
och vinst. Den positiva effekten av våra exklusiva sändningar av
ishockey-VM och den fortsatta tillväxten av Viaplay och Viafree har
mer än kompenserat för sändningen av fotbolls-VM på konkurrerande
kanaler och fallande TV-tittande. Vi har nyligen säkrat flera viktiga
sporträttigheter för de kommande åren, bland annat Engelska Premier
League, Formel 1 och handbolls-VM, vilket har förstärkt vår position
som den obestridliga ledaren för premiumsport i Norden. Vi har även
fortsatt att lansera nya Viaplay Originals och har nu över 30 stycken
tillgängliga eller i produktion.

MTGx-försäljningen ökade med 63% på rapporterad basis och 25% på
organisk basis, och vi var EBITDA-lönsamma för tredje kvartalet i
rad. Vi vände en förlust förra året till en EBITDA-vinst på 34 Mkr i
kvartalet drivet av resultatet i InnoGames. Vi förvärvade även de
återstående aktierna i Zoomin.TV och Splay Networks och fusionerade
Splay med MTG Studios för att skapa en nordisk gigant inom branded
entertainment. ESL är alltmer fokuserade på "owned & operated" events
och vi fortsätter att omstrukturera, effektivisera och fokusera våra
resurser på events där vi har möjlighet att skala upp våra media- och
sponsoravtal i syfte att bibehålla vår ledande position och bygga ett
megabrand inom sport. Vi förväntar oss begränsad försäljningstillväxt
inom våra esportsverksamheter under andra halvåret men förlusterna
förväntas minska.

Strategisk transformation
Vi har tagit betydande steg mot uppdelningen av MTG i två separata
bolag. Nordic Entertainment Group är sedan 1 juli verksamt som ett
separat bolag med nytt varumärke, styrelse och ledningsgrupp. Vi
väntar nu på Kinneviks, vår största aktieägare, utdelning av sina
MTG-aktier till sina aktieägare innan vi går vidare med
noteringsprocessen. Vi har naturligtvis kostnader i samband med
omorganisationen inför uppdelningen, vilket har påverkat både
jämförelsestörande poster och centrala kostnader. Vår strategiska
omvandling har fortsatt under andra kvartalet med slutförandet av
försäljningen av Trace och vi väntar nu på godkännande av avyttringen
av Nova i Bulgarien. Vi har betalat en rekordhög utdelning och
fortsätter att leta efter nya investerings- och
konsolideringsmöjligheter.

"Fortsatt försäljnings- och vinsttillväxt, samtidigt som vi tagit
ytterligare steg i uppdelningen av MTG, återspeglar en tydlig vision,
en differentierad strategi och ett exceptionellt team. Vi är fortsatt
fokuserade på att skapa aktieägarvärde genom vår strategiska
omvandling och unika produktutbud."

Jørgen Madsen Lindemann
VD & koncernchef
Årsstämman 2018
Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Joakim Andersson, David Chance,
Simon Duffy, Donata Hopfen, John Lagerling och Natalie Tydeman samt
valde Gerhard Florin till ny styrelseledamot. Vidare omvalde
årsstämman David Chance som styrelseordförande i MTG. Årsstämman
godkände utbetalningen av en ordinarie utdelning om 12,50 kronor per
aktie till aktieägarna med torsdagen den 24 maj 2018 som
avstämningsdag. Årsstämman godkände ett nytt mandat till styrelsen
för att återköpa A- och/eller B-aktier. Årsstämman beslutade även att
ändra bolagsordningen vad gäller bestämmelsen om revisorns mandattid
samt redaktionella ändringar på grund av ändrad lagstiftning samt att
omvälja KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman
2019. Joakim Thilstedt kommer att fortsätta som huvudansvarig
revisor.

Finansiell kalender
Kvartalsrapport Kv3 23 oktober
Frågor?
press@mtg.com (eller Tobias Gyhlénius, Head of Public Relations; +46
73 699 27 09)

investors@mtg.com (eller Stefan Lycke, Head of Investor Relations; +46
73 699 27 14)

Ladda ner högupplösta bilder: Flickr
(https://www.flickr.com/photos/moderntimesgroup/)Följ oss: mtg.com
(http://www.mtg.com/) / Facebook (https://www.facebook.com/MTGAB) /
Twitter (https://twitter.com/MTGAB) / LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/modern-times-group-mtg) / Instagram
(https://www.instagram.com/moderntimesgroup/) / YouTube

(https://www.youtube.com/channel/UCK31pEkE8KUDJuKd9bHckBA)Telefonkonferens
Företaget bjuder in till en telefonkonferens idag klockan 9.00 lokal
tid Stockholm, 08.00 lokal tid London och 03.00 lokal tid New York.
Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:

Sverige: +46 (0) 8 5065 3942
Storbritannien: +44 (0) 330 336 9411
USA: +1 323 994 2093
Pinkoden för konferensen är: 6225661. För att lyssna på
konferenssamtalet online och för mer information besök: www.mtg.com

Modern Times Group MTG AB (Publ.) - Org.nr: 556309-9158 - Tel +46 562
000 50 - mtg.com

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en ledande internationell

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.