Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-20

MTG: Kv3 2016 Delårsrapport januari?september

Rekordhög försäljning för Kv3
Högsta organiska tillväxten på 5 år
Fortsatt digital innovation
Bibehållen prognos för helåret

Höjdpunkter tredje kvartalet 2016

· Rekordhög Kv3 försäljning om 4.126 (3.819) Mkr med en organisk
tillväxt om 7%

· Rörelseresultat före jämförelsestörande poster om 162 (240) Mkr,
vilket reflekterar investeringar i rättigheter, expansionen av MTGx,
negativa valutaeffekter samt avyttringar av lönsamma bolag

· Rörelseresultat om 162 (-412) Mkr inklusive jämförelsestörande
poster om 0 (-652) Mkr

· Bibehållen prognos att accelerera försäljningstillväxten och öka
rörelseresultatet för helåret

· Periodens resultat uppgick till 93 (-384) Mkr med ett resultat per
aktie om 1,30 (-5,71) kr, inklusive resultat från avvecklade
verksamheter om 0 (-18) Mkr

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 172 (278)
Mkr

· Nettoskuld om 2.100 (2.134) Mkr, motsvarande 1,4x senaste 12
månaders EBITDA (före jämförelsestörande poster)

Finansiellt sammandrag

+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|(Mkr) | Kv3| Kv3| Nio|Nio månader 2015|Helår 2015|
| | 2016| 2015|månader| | |
| | | | 2016| | |
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|Kvarvarande | | | | | |
|verksamheter | | | | | |
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|Nettoomsättning |4.126|3.819| 12.280| 11.674| 16.218|
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|Förändring i | 8,0%| 4,1%| 5,2%| 2,6%| 3,0%|
|rapporterad försäljning| | | | | |
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
| Organisk förändring | 7,4%| 2,6%| 4,3%| 1,0%| 0,7%|
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
| | 0,5%| 2,4%| 2,0%| 1,0%| 1,9%|
|Förvärvade/avvecklade | | | | | |
|enheter | | | | | |
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
| Valutakurseffekter | 0,1%|-0,9%| -1,1%| 0,6%| 0,4%|
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
| | | | | | |
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|Rörelseresultat före | 162| 240| 793| 835| 1.268|
|jämförelsestörande | | | | | |
|poster | | | | | |
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|Marginal före | 3,9%| 6,3%| 6,5%| 7,2%| 7,8%|
|jämförelsestörande | | | | | |
|poster | | | | | |
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|Jämförelsestörande | -| -652| -| -575| -512|
|poster | | | | | |
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|Rörelseresultat | 162| -412| 793| 260| 756|
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
| | | | | | |
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|Periodens resultat | 93| -365| 541| 158| 533|
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|Resultat per aktie före| 1,30|-5,44| 7,22| 2,15| 7,45|
|utspädning (kr) | | | | | |
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|Kassaflöde från den | 172| 278| 556| 762| 1.051|
|löpande verksamheten | | | | | |
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
| | | | | | |
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|Avvecklade verksamheter| | | | | |
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|Periodens resultat (1) | -| -18| -1.072| -282| -282|
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
| | | | | | |
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|Totalt verksamheter | | | | | |
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|Periodens resultat | 93| -384| -531| -124| 251|
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|Resultat per aktie före| 1,30|-5,71| -8,86| -2,08| 3,22|
|utspädning (kr) | | | | | |
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|Nettoskuld |2.100|2.134| 2.100| 2.134| 2.124|
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+

(1) Omfattar MTGs intresse i CTC Media, Inc., som har avyttrats och
gav upphov till en negativ icke kassapåverkande kostnad till följd av
omklassificering av ackumulerade omräkningsdifferenser.

Förklaring och avstämning av alternativa resultatmått i denna rapport
återfinns på sidorna 23-26.

Koncernchefen har ordet
Rekordhög försäljning för ett tredje kvartal och en organisk tillväxt
på 7%, den högsta sedan Kv2 2011, visar på de fördelar och
möjligheter som investeringarna vi har gjort under det senaste året
ger. Våra produkter är idag mer relevanta, mer tillgängliga, mer
populära och mer uppskattade än någonsin tidigare.

Den starkaste rättighetsportföljen i bolagets historia bidrog till
ökat tittande, högre reklammarknadsandelar, fler abonnenter och högre
priser vilket lett till accelererade intäkter. Vi har även ett antal
nya originalserier som premiärvisas på Viaplay och en pipeline av nya
spännande projekt, där flera produceras av våra egna studios.

Nordic Entertainments intäkter ökade med 11%, den högsta tillväxten
sedan Kv4 2010. Våra investeringar i innehåll, inklusive
OS-sändningarna i Sverige, i kombination med negativa valutaeffekter,
påverkade som förväntat lönsamheten under kvartalet, men utgör också
grunden för en lönsam tillväxt framöver.

International Entertainments starka underliggande utveckling
fortsatte. Försäljningen ökade med 8% på organisk basis med en
marginal på 6%. Både Tjeckien och Bulgarien levererade en tvåsiffrig
tillväxt och ett förbättrat resultat.

MTG Studios vinst ökade med 68% med en marginal på 8% och vi har
fortsatt att investera i expansionen av MTGx och då framförallt i
våra esportbolag.

Som ett resultat av detta upprepar vi vår prognos att accelerera vår
försäljningstillväxt och öka rörelseresultatet för helåret, vilket
innebär att vi förväntar oss ett starkt fjärde kvartal.

I förra veckan tillkännagav vi förvärvet av 35% av InnoGames, ett
väletablerat spelbolag, vilket sluter cirkeln för oss och skapar en
tredje digital vertikal som passar perfekt ihop med våra andra
digitala företag och communities genom vilka gaming går som en röd
tråd. Detta är ytterligare ett viktigt steg i vår strategiska
omvandling från ett traditionellt TV-bolag till ett ledande digitalt
underhållningsföretag. Vi leder denna utveckling genom att aktivt
lansera tjänster som möter ett förändrat konsumtionsbeteende. Det
traditionella TV-tittandet har fortsatt att minska medan
streamingtjänster som Viaplay och Viafree, liksom esport och innehåll
från Zoomin och Splay, lockar alltfler tittare och kunder.

Företag som InnoGames, ESL, Splay, Nice och Zoomin är alla bolag som
utvecklar och äger innehåll som vi kan kapitalisera på, både på våra
egna plattformar och genom partnerskap med distributörer runt om i
världen.

Tittandet sker i allt högre utsträckning online, on-demand och på
mobila plattformar och vi har en tydlig och fokuserad strategi för
att kapitalisera på denna globala trend. Vi fortsätter därför aktivt
att utvärdera vår portfölj för att säkerställa att vi koncentrerar
våra resurser till de produkter och verksamheter som erbjuder den
största långsiktiga potentialen. Finansiellt är vi i god form med en
avsevärd operationell hävstång till följd av de kostnadsbesparingar
som vi har genomfört.

Jørgen Madsen Lindemann
VD & koncernchef

"Vår strategiska omvandling fortsätter planenligt och vi leder
utvecklingen med avseende på att kapitalisera på förändrade
konsumtions-beteenden. Vi investerar i de produkter och verksamheter
som kommer att driva vår framtida tillväxt och vinstutveckling."

Finansiell kalender
MTGs finansiella resultat för det fjärde kvartalet och helåret 2016
offentliggörs den 2 februari 2017.

Telefonkonferens
Företaget bjuder in till en telefonkonferens idag klockan 9.00 lokal
tid Stockholm, 08.00 lokal tid London och 03.00 lokal tid New York.
Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:

Sverige: +46 (0) 8 5664 2793
Storbritannien: +44 (0) 20 3043 2025
USA: +1 719 325 4746

Pinkoden för konferensen är: 3363971. För att lyssna på
konferenssamtalet online och för mer information besök: www.mtg.com.

Frågor?
mtg.com
facebook.com/MTGAB
@mtgab
press@mtg.com (eller Tobias Gyhlenius +46 73 699 27 09)
investors@mtg.com (eller Stefan Lycke +46 73 699 27 14)

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en ledande internationell
digital underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning
genom att föra samman konsumenter med det innehåll som de älskar, på
så många sätt som möjligt. Våra populära varumärken inom
underhållning omfattar innehållsproduktion, TV, Radio och esport, och
når konsumenter över hela världen. Vi har vårt ursprung i Sverige och
våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (`MTGA' och `MTGB'). Den
här informationen har offentliggjorts enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden
eller lagen om finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 20
oktober 2016 kl 07.30 CET.

Stockholm, 20 Oktob...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.