Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-19

MTG: Kv3 2017 Delårsrapport januari-september

7% organisk försäljningstillväxt, 83% högre resultat, fortsatta
digitala investeringar

Höjdpunkter tredje kvartalet 2017

· Försäljning om 4.280 (3.657) Mkr med en organisk tillväxt om 7%
· Rörelseresultat ökade 83% till 257 (141) Mkr
· Periodens resultat från kvarvarande verksamheter uppgick till 189
(83) Mkr med ett resultat per aktie om 2,49 (1,17) kr

· Periodens totala resultat uppgick till 177 (93) Mkr, vilket
inkluderade resultat från avvecklade verksamheter om -11 (10) Mkr.
Totalt resultat per aktie om 2,31 (1.30) kr

· Nettoskuld om 3.309 (2.100) Mkr, motsvarande 2,2x senaste 12
månaders EBITDA före jämförelsestörande poster

Finansiellt sammandrag

+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|(Mkr) | Kv3| Kv3| Nio|Nio månader 2016|Helår 2016|
| | 2017| 2016|månader| | |
| | | | 2017| | |
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|Kvarvarande | | | | | |
|verksamheter | | | | | |
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|Nettoomsättning |4.280|3.657| 12.230| 10.702| 14.999|
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|Organisk tillväxt | 7,0%| 7,2%| 6,9%| 4,4%| 5,8%|
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|Förvärvade/avvecklade |10,0%| 0,8%| 5,7%| 2,5%| 1,4%|
|enheter | | | | | |
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|Valutakurseffekter | 0,1%| 0,0%| 1,7%| -1,4%| -0,2%|
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|Rapporterad tillväxt |17,0%| 8,0%| 14,3%| 5,5%| 7,0%|
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
| | | | | | |
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|Rörelseresultat före | 257| 141| 785| 643| 1.060|
|jämförelsestörande | | | | | |
|poster | | | | | |
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|Rörelsemarginal före | 6,0%| 3,8%| 6,4%| 6,0%| 7,1%|
|jämförelsestörande | | | | | |
|poster | | | | | |
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|Jämförelsestörande | -| -| -23| -| -|
|poster | | | | | |
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|Rörelseresultat | 257| 141| 763| 643| 1.060|
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
| | | | | | |
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|Periodens resultat | 189| 83| 547| 438| 744|
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|Resultat per aktie före| 2,49| 1,17| 7,61| 6,43| 10,99|
|utspädning (kr) | | | | | |
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|Kassaflöde från den | 273| 161| 772| 449| 674|
|löpande verksamheten | | | | | |
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
| | | | | | |
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|Avvecklade verksamheter| | | | | |
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|Periodens resultat[1] | -11| 10| 161| -969| -853|
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
| | | | | | |
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|Totalt verksamheter | | | | | |
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|Periodens resultat | 177| 93| 708| -531| -109|
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|Resultat per aktie före| 2,31| 1,30| 9,37| -8,86| -3,19|
|utspädning (kr) | | | | | |
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|Nettoskuld |3.309|2.100| 3.309| 2.100| 2.186|
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+

[1] Avvecklade verksamheter omfattar MTGs verksamheter i Tjeckien,
Baltikum, Afrika (exklusive Trace) och för 2016 även MTGs intresse i
CTC Media.

Siffrorna avseende kvarvarande verksamheter är omräknade, se sidan 10
för ytterligare information. Förklaring och avstämning av alternativa
resultatmått i denna rapport återfinns på sidorna 22-25.

Koncernchefen har ordet

7% organisk tillväxt för kvarvarande verksamheter
Detta var det femte kvartalet i rad med minst 5% organisk
försäljningstillväxt. Kvartalets tillväxt om 7% på organisk basis
drevs av ökad försäljning inom alla fyra segment, medan den
rapporterade tillväxten om 17% även inkluderade konsolideringen av
InnoGames. Den organiska utvecklingen reflekterade 39% tillväxt för
MTGx, inkluderat en tillväxt på 49% för våra esport-verksamheter,
samt tvåsiffrig ökning för både International Entertainment och MTG
Studios. Försäljningen inom Nordic Entertainment ökade med 3% på
organisk basis trots utmanande jämförelsetal, då vår svenska
verksamhet sände såväl OS i Rio som World Cup i hockey under
fjolåret. Detta kompenserades dock av fortsatt ökade priser för
TV-reklam och för våra abonnemangstjänster, samt att både Viaplay och
Viafree har sett en fortsatt ökning i både användning och
försäljning.

83% vinsttillväxt för kvarvarande verksamheter
Nordic Entertainment, International Entertainment och MTG Studios
rapporterade samtliga högre vinst och stigande marginaler. Bidraget
från InnoGames säkerställde att MTGx som helhet rapporterade en lägre
förlust jämfört med såväl Kv2 i år och Kv3 2016, medan förlusten inom
esport steg till följd av fortsatt expansion. Vi fortsätter att
investera i såväl existerande som nya esport-produkter baserat på den
exponentiella tillväxt vi ser i våra tittarsiffror, samt mot bakgrund
av att spelutvecklarna visar större fokus än någonsin på att använda
esport för att öka engagemanget för sina produkter. Detta lockar ett
växande intresse men högmarginalförsäljningen från sponsorer och
distributörer har tagit längre tid än förväntat att materialisera.

Ambitionen kvarstår att öka försäljningen och vinsten för såväl
koncernens kvarvarande verksamheter som för Nordic Entertainment. Som
en effekt av de investeringar vi har gjort har vi justerat vår
förväntansbild för MTGx helårsresultat. Ambitionen kvarstår att
redovisa ett positivt resultat under fjärde kvartalet i år men på en
lägre nivå än vad som tidigare förväntats. Detta exkluderar de
potentiella icke-kassaflödespåverkande nedskrivningar på upp till 35
Mkr som beskrivs i segmentsrapporteringen för MTGx på sidan 8.

Transformationen fortsätter
Vi har under kvartalet slutfört förvärvet av vårt andra spelbolag,
Kongregate, och vi har även slutfört försäljningen av de baltiska
verksamheterna efter kvartalet utgång. Vår aktiva portföljförvaltning
och fokuserade kapitalallokering är nyckeln till vår transformation,
vilken syftar till att kapitalisera på övergången till on-demand och
mobil konsumtion av onlinebaserade underhållningsprodukter så som
Viaplay, Viafree, Splay, ESL och InnoGames.

Vi har adderat mer sport till våra streamingtjänster och traditionella
produkter i Norden och har lanserat fler egenutvecklade
dramaproduktioner som inte bara attraherar våra lokala tittare, utan
också har genererat större intresse än någonsin bland internationella
TV-bolag och distributörer. Vi ser en stark efterfrågan för våra
prisvärda TV- och radioprodukter och vi strävar ständigt efter att
addera mer innehåll och tjänster inom våra traditionella produkter.
Våra integrerade underhållningserbjudanden är bättre positionerade än
någonsin i marknader som ligger i den yttersta framkanten av
medieindustrins transformation.

Jørgen Madsen Lindemann
VD & koncernchef

"7% organisk försäljningstillväxt och 83% resultattillväxt. Våra
underhållningserbjudanden är bättre positionerade än någonsin i
marknader som ligger i den yttersta framkanten av medieindustrins
transformation "

Finansiell kalender

Kapitalmarknadsseminarium 29 november
Kv4 och helår 2017 1 februari

Frågor?
press@mtg.com (eller Tobias Gyhlénius, Head of Public Relations; +46
73 699 27 09)

investors@mtg.com (eller Stefan Lycke, Head of Investor Relations; +46
73 699 27 14)

Ladda ner högupplösta bilder: Flickr
(https://www.flickr.com/photos/moderntimesgroup/)

Följ oss: mtg.com (http://www.mtg.com/) / Facebook
(https://www.facebook.com/MTGAB) / Twitter
(https://twitter.com/MTGAB) / LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/modern-times-group-mtg) / Instagram
(https://www.instagram.com/moderntimesgroup/) / YouTube
(https://www.youtube.com/channel/UCK31pEkE8KUDJuKd9bHckBA)

Telefonkonferens
Företaget bjuder in till en telefonkonferens idag klockan 9.00 lokal
tid Stockholm, 08.00 lokal tid London och 03.00 lokal tid New York.
Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:

Sverige: +46 (0) 8 5065 3942
Storbritannien: +44 (0) 330 336 9411
USA: +1 719 457 1036

Pinkoden för konferensen är: 7485842. För att lyssna på
konferenssamtalet online och för mer information besök: www.mtg.com

Modern Times Group MTG AB (Publ.) - Org.nr: 556309-9158 - Tel +46 562
000 50 - mtg.com

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en ledande internationell
digital underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning
genom att förena konsumenter med innehållet de älskar på så många
sätt som möjligt. Våra varumärken omfattar TV, radio och nästa
generations underhållning inom esport, digitala videonätverk och
online-spel. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktie...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.