Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-03

MTG: Kv4 2015 Bokslutskommuniké januari?december

Rekordhög försäljning driven av digital omvandling

Höjdpunkter fjärde kvartalet 2015

· Försäljning om 4.545 (4.371) Mkr med ett rörelseresultat om 434
(478) Mkr inklusive förvärvs-relaterade kostnader och negativa
valutaeffekter men före engångsposter om 63 Mkr (0) Mkr

· Resultat från kvarvarande verksamheter uppgick till 375 (380) Mkr
med ett resultat per aktie om 5,30 (5,34) kr

· Totalt resultat uppgick till 375 (471) Mkr med ett resultat per
aktie om 5,30 (6,70) kr

· Kassaflödet från kvarvarande verksamheter uppgick till 290 (256)
Mkr

· Nettoskuld om 2.124 (362) Mkr, motsvarande 1,5x senaste 12
månaders EBITDA (justerat för engångsposter)

· Styrelsen kommer att föreslå en ökad utdelning för 2015 om 11,50
(11,00) kr per aktie, motsvarande en utdelningsandel om 86% (57) för
kvarvarande verksamheter och justerat för engångsposter

Finansiellt sammandrag

+--------------------------------+-----+------------+------------+------------+
|(Mkr) | 2015|2014 okt-dec|2015 jan-dec|2014 jan-dec|
| | okt| | | |
| | -dec| | | |
+--------------------------------+-----+------------+------------+------------+
|Nettoomsättning |4.545| 4.371| 16.218| 15.746|
+--------------------------------+-----+------------+------------+------------+
|Förändring exklusive | 4%| 6%| 3%| 11%|
|valutaeffekter | | | | |
+--------------------------------+-----+------------+------------+------------+
|Organisk förändring exkl | 0%| 2%| 1%| 4%|
|valutaeffekter | | | | |
+--------------------------------+-----+------------+------------+------------+
|Rörelseresultat före | 434| 478| 1.268| 1.290|
|engångsposter | | | | |
+--------------------------------+-----+------------+------------+------------+
|Marginal före engångsposter | 9,5%| 10,9%| 7,8%| 8,2%|
+--------------------------------+-----+------------+------------+------------+
|Engångsposter * | 63| 0| -512| -155|
+--------------------------------+-----+------------+------------+------------+
|Totalt rörelseresultat (EBIT) | 497| 477| 756| 1.135|
+--------------------------------+-----+------------+------------+------------+
|Periodens resultat, kvarvarande | 375| 380| 533| 816|
|verksamheter | | | | |
+--------------------------------+-----+------------+------------+------------+
|Resultat per aktie före | 5,30| 5,34| 7,45| 11,75|
|utspädning, kvarvarande | | | | |
|verksamheter (kr) | | | | |
+--------------------------------+-----+------------+------------+------------+
|Periodens resultat, verksamheter| 0| 91| -282| 357|
|under avveckling ** | | | | |
+--------------------------------+-----+------------+------------+------------+
|Totalt resultat | 375| 471| 251| 1.172|
+--------------------------------+-----+------------+------------+------------+
|Totalt resultat per aktie före | 5,30| 6,70| 3,22| 17,10|
|utspädning (kr) | | | | |
+--------------------------------+-----+------------+------------+------------+
|Nettoskuld |2.124| 362| 2.124| 362|
+--------------------------------+-----+------------+------------+------------+
|Kassaflöde från kvarvarande | 290| 256| 1.051| 1.040|
|verksamheter | | | | |
+--------------------------------+-----+------------+------------+------------+

* Omfattar en nettovinst från försäljning av dotterbolag samt
omvärdering av investeringsskulder i dotterbolag i kvartalet, och för
helåret en nettovinst från försäljning av dotterbolag (inklusive
omvärderingar) samt omstruktureringskostnader. Engångsposten för 2014
omfattar en icke-kassaflödespåverkande nedskrivning,
omstruktureringskostnader i organisationen och andra relaterande
kostnader, samt en nettovinst från försäljningen av dotterbolag.

** Omfattar MTGs ägarandel i CTC Media som förväntas säljas.

Koncernchefen har ordet

Ett år av fortsatt tillväxt och förbättrad underliggande lönsamhet
2015 var ett rekordår för oss. Vi har bättre produkter, fler kunder
och högre försäljning än någonsin tidigare. Vi har som en effekt av
denna tillväxt, vår pågående omvandling och en optimerad
kapitalallokering, lyckats leverera en vinst som nästan är i linje
med förra året trots en negativ påverkan om 400 Mkr från
valutaeffekter och förvärvsrelaterade kostnader. Detta visar tydligt
att våra produkter mottas väl och att omvandlingen fungerar. Vi
föreslår en ökad utdelning om 11,50 per aktie, motsvarande en
utdelningsandel om 86%.

Ett år av omvandling
Vi genomförde under 2015 väsentliga förändringar av koncernen som en
del av vår resa från ett traditionellt TV-bolag till en bred digital
underhållningskoncern. Detta har möjliggjorts genom våra starka
TV-verksamheter, som vi nu ytterligare har stärkt genom att lägga
till nya sporträttigheter, fler serier och filmer, investerat i våra
tekniska plattformar, och adderat nya kanaler och tjänster.

Vår streamingtjänst Viaplay fortsätter att leverera över förväntan
till följd av de investeringar vi har gjort, och vi har nu infört
prisjusteringar för både bas- och premiumpaketen mot bakgrund av det
kraftigt förstärkta kunderbjudandet. Vi har också tagit globalt
marknadsledande positioner inom både esport och MCN, och dessa
nyligen förvärvade verksamheter fördubblade i det närmaste sina
intäkter proforma till nästan 1 miljard kronor.

Vi har levererat enligt vårt åtagande att se över och optimera vår
portfölj. Vi köpte majoritetsägande i ett antal digitala verksamheter
under andra halvåret, men sålde även en kabel-TV-tillgång i Sverige,
våra fri-TV-verksamheter i Ungern och våra ryska och internationella
betal-TV-verksamheter, och vi är nu i färd med att sälja vår andel i
CTC Media.

Vi har också förändrat hur vi är organiserade, vår kostnadsstruktur
och hur vi köper innehåll. Vi har gått från en produkt- till en
landbaserad organisation i syfte att föra oss närmare kunden och vi
har avsevärt förbättrat flexibiliteten i våra avtal för att kunna
flytta programrättigheter mellan produkter för att optimera
intäkterna. Omorganisationen har inneburit smärtsamma men nödvändiga
beslut som förväntas ge besparingar på cirka 600 Mkr, av vilka
merparten kommer att återinvesteras i verksamheten och i vår framtida
tillväxt och utveckling.

Framtidsutsikter
Vår ambition är att accelerera vår tillväxt och att öka
rörelseresultatet 2016. Detta är möjligt genom vår
strukturomvandling, den operativa hävstång som återfinns i våra
fri-TV-kanaler på tillväxtmarknaderna samt positiva
försäljningseffekter av de innehållsinvesteringar som vi genomfört.
De positiva effekterna kommer gradvis under året att kompensera för
ytterligare cirka 250 miljoner kronor i förväntade negativa
valutaeffekter samt ökade kostnader för såväl nya som förlängda
sporträttigheter.

Jørgen Madsen Lindemann
VD & koncernchef

"Vår utveckling under 2015 visar tydligt att omvandlingen fungerar.
Våra produkter har aldrig varit starkare och ambitionen är att öka
vår försäljning och vinst för 2016."

Telefonkonferens
Företaget bjuder in till en telefonkonferens idag klockan 9.00 lokal
tid Stockholm, 08.00 lokal tid London och 03.00 lokal tid New York.
Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:

Sverige: +46 (0) 8 5065 3938
Storbritannien: +44 (0) 20 3427 1914
USA: +1 212 444 0481

Pinkoden för konferensen är: 1170425. För att lyssna på
konferenssamtalet online och för mer information besök: www.mtg.com.

* * *

Frågor?
www.mtg.com
Facebook: facebook.com/MTGAB
Twitter: @mtgab
press@mtg.com (eller Matthew Hooper +44 7768 440 414)
investors@mtg.com (eller Stefan Lycke +46 73 699 27 14)

London, 3 februari 2016

Jørgen Madsen Lindemann, VD & koncernchef

Modern Times Group MTG AB
Skeppsbron 18
P.O. Box 2094
SE-103 13 Stockholm, Sweden
Organisationsnummer: 556309-9158

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en ledande internationell
underhållningskoncern. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm
("MTGA" och "MTGB").

Informationen i denna kvartalsrapport är sådan som MTG ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 3 februari 2016 klockan 07.30 CET.

Denna rapport har inte granskats av koncernens revisor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mtg/r/kv4-2015-bokslutskommunike-januari-decem...
http://mb.cision.com/Main/56/9906721/472044.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.