Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-21

MTG: MTG gör årliga besparingar och nedskrivningar av tillgångar

· MTG AB meddelar årliga besparingar, uppsägningskostnader och
nedskrivningar som en del av den strategiska översynen,
effektiviseringsprogrammet och utvärderingen av gaming-segmentet

· MTG AB kommer att spara, vilket tidigare meddelats, cirka 50
miljoner kronor årligen på huvudkontoret. ESL kommer att spara cirka
40 kronor från implementeringen av en ny verksamhetsmodell, vilka
kommer att återinvesteras i den pågående affären

· Uppsägningskostnader och nedskrivningar av tillgångar i den
kvarvarande verksamheten kommer att uppgå till cirka 190 miljoner
kronor i resultatet för det fjärde kvartalet 2019

· Kassaflödeseffekten kopplad till denna kostnad förväntas bli cirka
52 miljoner kronor

· Som en del av avvecklade verksamheter kommer MTG att rapportera
nedskrivningar om 165 miljoner kronor

STOCKHOLM, 17 januari, 2020 08.00am CET - Modern Times Group MTG AB
(MTG) meddelar i dag årliga besparingar samt nedskrivningar av
tillgångar. Bolaget kommer att rapportera engångsposter relaterade
till uppsägningskostnader och nedskrivningar på huvudkontoret och i
koncernen. Detta till följd av företagets pågående strategiöversyn,
effektiviseringsprogram och utvärdering av gaming-segmentet.

Den 29 oktober 2019 meddelade MTG att företaget initierar en översyn
av strategin för bolagets gaming-segment. Samtidigt, och oberoende av
den strategiska översynen, presenterades ett effektiviseringsprogram
på huvudkontoret. Utöver detta har MTG under det fjärde kvartalet
genomfört en utvärdering av esport-segmentet, vilket har resulterat i
följande engångskostnader som påverkar resultatet för det fjärde
kvartalet 2019:

· ESL kommer att rapportera uppsägningskostnader om 35 miljoner
kronor till följd av en minskning av personalstyrkan som meddelades i
december. Minskningen är en effekt av implementeringen av en ny
verksamhetsmodell som syftar till att på bästa sätt förbereda ESL för
nästa tillväxtfas. En annan del av implementeringen har inneburit att
ESL stoppat interna projekt relaterade till föregående
verksamhetsmodell, vilket resulterat i engångskostnader på 12
miljoner kronor. Totalt kommer den nya verksamhetsmodellen att
generera besparingar på 40 miljoner kronor som kommer att
återinvesteras i nya ESL Pro Tours, nya partnerskap och produkter
inom esport.

· Som en del av den interna översynen av ESL:s balansräkning har det
fattats beslut om nedskrivningar om 34 miljoner kronor. Beloppet är
relaterat till kundfordringar och obsoleta poster.

· Som anges i rapporten för det tredje kvartalet 2019 har InnoGames
i det fjärde kvartalet genomfört en utvärdering av spel i så kallade
soft-launch. Detta har resulterat i beslutet att delvis skriva ned
värdet på mobilspelet Warlords och nästan helt skriva ned värdet på
mobilspelet GodKings. InnoGames tror fortsatt på Warlords långsiktiga
potential men kommer att driva spelet annorlunda framöver. Vidare
kommer InnoGames att avveckla spelet GodKings helt men fortsätta
erbjuda spelets tjänster till existerande kundunderlag. Totalt kommer
kostnaden för nedskrivningar av spel och tillgångar inom InnoGames
att uppgå till 93 miljoner kronor.

· Det tidigare meddelade effektiviseringsprogrammet som rör MTG:s
huvudkontor kommer att leda till en engångskostnad om 17 miljoner
kronor under fjärde kvartalet 2019. Förväntade årliga besparingar
uppgår till cirka 50 miljoner kronor, varav cirka 75% realiseras 2020
och 100% i 2021. Centrala driftskostnader beräknas efter genomfört
program uppgå till cirka 100 miljoner kronor per år.

Totalt kommer MTG att rapportera engångskostnader, inklusive
uppsägningskostnader och nedskrivningar, på cirka 190 miljoner kronor
som jämförelsestörande poster i rapporten för det fjärde kvartalet
2019. Detta kommer i sin tur att generera årliga besparingar på cirka
90 miljoner kronor, varav 40 miljoner kronor kommer att
återinvesteras i ESL:s verksamhet. Kassaflödeseffekten relaterad till
denna kostnad förväntas bli cirka 52 miljoner kronor.

Som en del av den avvecklade verksamheten, och utöver ovan nämnda
kostnader, kommer MTG att rapportera nedskrivningar om 165 miljoner
kronor. Huvuddelen av summan är relaterad till den aviserade och
genomförda försäljningen av Zoomin till Azerion 28 oktober 2019.

För mer information:

Lars Torstensson, EVP Communications & Investor Relations
Direkt: +46 (0)702-734 879, lars.torstensson (at) mtg.com

Oliver Carrà, Public Relations Director
Direkt: +46 708 666 433, oliver.carra (at) mtg.com

Nå oss: communications@mtg.com
Högupplösta pressbilder för medier: Flickr
(https://www.flickr.com/photos/moderntimesgroup/)Följ oss: mtg.com
(https://www.mtg.com/) / Twitter (https://twitter.com/MTGAB) /
LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/modern-times-group-mtg)

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är ett strategiskt
operationellt investeringsbolag inom esport- och spelunderhållning.
Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq
Stockholm (`MTGA' och `MTGB').

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/mtg/r/mtg-gor-arliga-besparingar-och-nedskriv...
https://mb.cision.com/Main/56/3008057/1176912.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.