Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-30

Multidocker Cargo Handling: Delårsrapport januari-september 2017

SAMMANFATTNING JANUARI - SEPTEMBER 2017

+ Omsättningen ökade med 40 % till 90,2 MSEK (64,2 MSEK)

+ Rörelseresultatet förbättrades med 4,14 MSEK

+ Orderstock 55,2 MSEK

+ EBIT: -1 934 KSEK (-6 071)

+ Positiv EBITDA: 0,395 MSEK (-3,31 MSEK)

SAMMANFATTNING JULI - SEPTEMBER 2017

+ Omsättningen minskade till 21,0 MSEK (30,2)

+ Produktmarginalerna ökar från 19 till 24%

+ EBIT: -2 435 (1 791) KSEK

+ EBITDA: -1 684 (2 755) KSEK

VD-KOMMENTAR: LITEN BLIR STÖRRE

Bästa kunder, partners, medarbetare och aktieägare.

Det här är det sista kvartalet som MultiDocker redovisar som ett
enskilt bolag. Genom vårt strategiska förvärv av 51 % av aktierna i
Swanink Technology Coevorden B.V. (STC) kommer vi fortsättningsvis
att redovisa både som moderbolag och som koncern.

Vi har talat om det tidigare, men det förtjänar att upprepas.
Storleken spelar en betydande roll i vår bransch. Att vara minst i
klassen är tufft. Målet är att bli bäst i klassen. Därför är
förvärvet av STC strategiskt och en viktig milstolpe för oss. Det som
varit vår stora konkurrensfördel, vår starka kund- och
problemlösningsfokus, har burit MultiDocker till att kunna konkurrera
med de stora aktörerna i segmentet. För att ha långsiktighet behöver
vi bli större. MultiDockerkulturen skall delas av fler och
kostnaderna fördelas på ett större antal sålda enheter. Gör vi det,
skapas en uthållig tillväxt. När STC är konsoliderad i koncernen ökar
vi effektiviteten och volymerna. Hade vi redovisat som en koncern per
den 30 september 2017 hade orderboken varit ca 90 MSEK.

Att sälja produkter som kräver stora investeringar innebär att
kvartalsredovisning lämpar sig ganska dåligt. En stor affär, eller
utebliven sådan under ett kvartal ger oproportionerligt stora utslag
i försäljning och resultat. För att bedöma MultiDocker rättvist
behövs därför längre tidscykler. Tre eller gärna fyra kvartal ger en
mera rättvisande bild av hur vi lyckas. Ett eller två kvartal av
fram- eller tillbakagång skapar inte en trend för oss. Där kommer vi
tillbaka till storleken. Ju större vi blir desto mindre kommer
MultiDockerkoncernen att bli beroende av en enskild affär. När den
förväntade volymen i mindre storlekar kommer jämnas även flödena ut
på ett bättre sätt.

Q2 och Q3 har inte inneburit någon tillväxt. Däremot har årets tre
första kvartal 2017 inneburit en omsättningsökning på hela 40 %.
Rörelseresultatet ökade med 4 137 KSEK jämfört med samma period förra
året. Hittills har vi förlitat oss på organisk tillväxt. Genom
förvärvet av STC visar vi att den kan kombineras med förvärv. Det här
är det första förvärvet i vår tillväxtstrategi, men sannolikt inte
det sista. Synergierna med STC är gynnsamma för fortsatt tillväxt.

Våra förvärv kommer att dikteras av vad som är kommersiellt riktigt.
Vi ser fram emot att öka den kritiska massan och få bättre
leverantörsvillkor kombinerat med en större kompetensmässig kritisk
massa. I fallet STC fanns de kommersiella förutsättningarna. Att
köpeskillingen påverkar vår balansräkning marginellt gör inte saken
sämre, men det är inte det viktigaste. En sund affär ska bli ännu
sundare. Det är målet. Tillväxt är centralt för MultiDockerkoncernen.
Det har vi levererat, och förvärvet av STC är ytterligare ett steg på
tillväxtresan.

Vi är fortfarande små. Ibland allt för små. Det finns affärer i hela
världen i det växande segmentet materialhantering just nu. Därför
kommer vi att fortsätta stärka vår lokala närvaro. Med en stark
marknad i ryggen är det självklart en besvikelse att MultiDocker inte
fick till fler avslut under det tredje kvartalet. Med en offertstock
på 270 MSEK bedömer vi oss ha en god chans att landa ett antal
affärer i närtid.

Riktningen för MultiDocker är rätt och resan fortsätter. CAT drar sig
ur de flesta materialhanteringssegment varpå MultiDocker kommer var
en viktig källa för materialhanteringsprodukter baserade på
CAT-maskiner. Det ger oss mera möjligheter till affärer och tillväxt.

Dialogen och samarbetet med CAT under året har gjort att CAT dedikerat
resurser för vidare introduktion på den Nordamerikanska marknaden.
Våra egna representanter har därför rest i USA och Kanada under
hösten för att skapa fler relationer med återförsäljare och kunder.
Intresset och igenkännandet för MultiDockers produkter ökar och vi
fortsätter därmed vår resa i Nordamerika.

MultiDockers satsning på Sydamerika är fortsatt viktig. Vår duktiga
marknadsavdelning har klippkort till Sydamerika och vi bygger snabbt
upp nätverket där. Jag är imponerad av våra medarbetares dedikerade
insatser där (och i andra delar av världen). Flera viktiga
förhandlingar pågår i Sydamerika. I ett av fallen stöds affären av
Svensk Exportkredit (SEK). MultiDockers satsning på den
Sydamerikanska marknaden har gett resultat de senaste åren och SEK
har genom sitt engagemang stärkt MultiDockers möjligheter till
framgång.

Genom förvärvet av STC har MultiDocker breddat sin produktportfölj och
lägger till STCs varumärke till vårt erbjudande. Det betyder att vår
säljorganisation kommer att ta även STCs produkter ut på marknaden.
Initialt är det främst produkter för rivning/demolering som marknaden
attraheras av. STCs orderstock är betydande och uppgår till 3,5 MEUR
i utgången av Q3. Den Europeiska marknaden för den typen av maskiner
som STC levererar är god. De nya, mindre modellerna som MultiDocker
utvecklat (CH600 och CH800) börjar redan nu återfinnas i
offertstocken och orderboken, även om den stora lanseringen sker
först i början av november 2017.

Kopplat till lansering och försäljning är en framgångsfaktor för
MultiDocker att nå kunden tidigt i köpprocessen där vi lyfter och
paketerar kundanpassning, logistiktjänster och kunskapsöverföring.
Därför fortsätter MultiDocker att utveckla digitala verktyg för
försäljning och kommunikation. Digital marknadsföring är ett
kostnadseffektivt sätt att snabbt marknadsföra och utveckla
kundkontakter. Självklart sker det parallellt med personliga möten
med kunder och återförsäljare.

Nu ser vi fram emot att integrera MultiDocker och STC där vi strävar
efter att få god utväxling och synergieffekter på marknads-,
produktions- och logistiksidan. MultiDocker och STC använder samma
basmaskiner och kommer att använda samma leverantörer av tunga
komponenter. Där kan vi kapa kostnader med bibehållen kvalitet. Henk
Landeweerd, rekryterad av MultiDocker, får rollen som Managing
Director för STC. Han får också rollen som COO i gruppen och är
ansvarig för integrationsarbetet. Vi hälsar honom varmt välkommen in
i koncernen.

Nu går vi mot en framtid där MultiDocker och STC gemensamt ska verka
för ökad intern effektivitet och för att addera ytterligare värde för
våra kunder!

Percy Österström

CEO

Delårsrapporten januari-september 2017 i sin helhet finns på företags
hemsida:
http://multidocker.com/about-us/investor-relations/rapporter/

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA: CEO, Percy Österström, Tel: 070 5319
603, percy.osterstrom@multidocker.com

OM MULTIDOCKER: MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag
verksamma på en global marknad. MultiDocker utvecklar, tillverkar och
säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar
och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och
potential för effektivitets- och miljöförbättringar. MultiDocker har
ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av
stora anläggningsmaskiner.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/multidocker-cargo-handling/r/delarsrapport-jan...
http://mb.cision.com/Main/15188/2378476/743513.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.