Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-08

Multidocker Cargo Handling: Kallelse till årsstämma i MultiDocker Cargo Handling AB (publ.)

Rätt att delta i årsstämman har de aktieägare som är införda i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 29 maj
2019, samt har anmält sig till stämman senast den 29 maj 2019.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste låta
omregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan
vara tillfällig, måste vara verkställd den 29 maj. Detta innebär att
aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom
till förvaltaren.

Anmälan till stämman ska ske per post till MultiDocker Cargo Handling
AB (publ), Att: Jeanette Gränjefors, Stohagsgatan 6, 602 28
Norrköping, eller per e-post till finance@multidocker.com. I anmälan
ska namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer
anges. Om aktieägare avser att företrädas av ombud eller annan
företrädare bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas
anmälan.

Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets kontor,
Stohagsgatan 6, 602 28 Norrköping, och på bolagets webbplats,
www.multidocker.com/about-us/investor-relations/arsstamma.

För fullständig kallelse med agenda och beslutsförslag, se bolagets
hemsida www.multidocker.com/about-us/investor-relations/arsstamma.

För mer information vänligen kontakta:

Percy Österström

Tel: 070 53 196 03

Email: percy.osterstrom@multidocker.com

OM MULTIDOCKER

MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag som är verksamma
globalt. MultiDocker utvecklar, tillverkar, och säljer maskiner och
logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler.
Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för
effektivitets- och miljöförbättringar. MultiDocker har ett nära
samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora
anläggningsmaskiner.

Denna information är sådan information som MultiDocker är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 8 maj 2019 kl. 8:30 CET.

Percy Österström, tel: 070 53 196 03, email:
percy.osterstrom@multidocker.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/multidocker-cargo-handling/r/kallelse-till-ar...
https://mb.cision.com/Main/15188/2805671/1038959.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.