Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-09

Multidocker Cargo Handling: MultiDocker genomför riktad emission om 11,5 MSEK

Styrelsen i MultiDocker Cargo Handling AB (publ.) har genomfört en
riktad emission om 11,5 MSEK inom ramen för det emissionsmandat
styrelsen fick vid årsstämman 5 juni 2019. Emissionen är riktad till
ett antal finansiella och industriella placerare. Syftet med
emissionen är att stärka bolagets rörelsekapital för att kunna
genomföra bolagets exportsatsningar i främst Nordamerika samt för att
möta det rörelsekapitalbehov som krävs för att genomföra leveranser
under första halvåret 2020 enligt bolaget orderbok.

Motivet till den riktade nyemissionen är att, tids- och
kostnadseffektivt, tillföra bolaget kapital med avsikt att stärka
soliditeten, minska kostnaderna samt gynna alla aktieägare.

· Teckningskursen i den riktade emissionen har fastställts till 0,05
SEK per aktie och omfattar 230 000 000 aktier

· Det egna kapitalet ökar med 11,5 MSEK och uppgår efter den riktade
emissionens genomförande till ca 30,5 MSEK

· Den riktade emissionen innebär en utspädning om 38% procent
"För MultiDocker är det viktigt att säkerställa ett effektivt
genomförande av satsningen i Amerika. Den riktade nyemissionen
säkerställer detta. Vi är tacksamma att ett antal industriella och
finansiella placerare delar denna uppfattning," säger Percy
Österström, styrelseordförande i MultiDocker.

Nyemissionen riktas till Repsonova Energy AB, Gerhard Dal, Montana
Sweden AB, Dividend Sweden AB, City Capital Parnters AB, Rosencrantz
Performance AB, Pronator Invest AB, Myacom Invest AB, Grangärde
Konsult och Innovation AB, BGL Management AB, och Formue Nord
Markedsneutral A/S.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
styrelsen anser att det är till fördel för MultiDockers fortsatta
utveckling att stärka ägarbilden med ett antal strategiska
aktieägare, samt att utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor
anskaffa kapital till Bolaget.

Emissionskursen har bestämts utifrån den volymviktade aktiekursen
under de 10 handelsdagar som föregick beslutet, som beräknats till
0,042 kr. Styrelsen anser att den riktade emissionen görs på
marknadsmässiga villkor, till gagn för samtliga aktieägare i bolaget,
då den riktade emissionen görs till en högre kurs än den beräknade
volymviktade aktiekursen de senaste 10 handelsdagarna.

För mer information vänligen kontakta:

Percy Österström, styrelseordförande

Tel: 070 53 196 03

Email: percy.osterstrom@multidocker.com

OM MULTIDOCKER

MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag som är verksamt
globalt. MultiDocker utvecklar, tillverkar, och säljer maskiner och
logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler.
Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för
effektivitets- och miljöförbättringar. MultiDocker har ett nära
samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora
anläggningsmaskiner.

Denna information är sådan information som MultiDocker är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 9 januari 2020 kl. 07:00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/multidocker-cargo-handling/r/multidocker-geno...
https://mb.cision.com/Main/15188/3004947/1171748.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.