Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-01

Munters AB: UTNYTTJANDE AV ÖVERTILLDELNINGSOPTION I BÖRSINTRODUKTIONEN AV MUNTERS

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER USA, ELLER
NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.
YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG
INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

För fullständigt pressmeddelande följ länken:

https://www.munters.com/sv/media/pressmeddelanden/2017/exercise-of-over-...

För mer information:

John Peter Leesi, CEO Munters Group

Telefon: +46 8 626 63 60

John Womack, Investor Relations

Telefon: +46 706 782499

Denna information är sådan information som Munters Group AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 1 juni 2017 kl. 18:00.

Om Munters

Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar
för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar våra experter ett
perfekt klimat för kunder i de flesta branscher. Våra största kunder
finns bland livsmedelsföretag, läkemedelsbolag och datacenter.
Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan företaget
grundades 1955. Idag sker tillverkning och försäljning i fler än 30
länder av våra omkring 3 500 medarbetare. Munters har ca sex
miljarder kronor i omsättning.

För mer information, besök www.munters.com.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller
förvärva Munters värdepapper i någon jurisdiktion där ett sådant
erbjudande skulle vara olagligt.

Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får
inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Kanada, Japan
eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara
olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder.

I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES"),
annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU i dess
nuvarande lydelse (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder
i medlemsstaten, "Prospektdirektivet"), riktar sig detta
pressmeddelande endast till investerare i sådan EES-medlemsstat som
uppfyller kriterierna för undantag från skyldighet att upprätta
prospekt, inbegripet kvalificerade investerare, på det sätt som avses
i Prospektdirektivet, såsom implementerat i varje sådan medlemsstat.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet
innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta
pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva
värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats
och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid
gällande amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och
får inte erbjudas eller säljas inom USA utan att de registreras,
omfattas av ett tillämpligt undantag från, eller avser en transaktion
som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det
kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att
förvärva de värdepapper som omnämns här.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte
registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig
värdepapperslagstiftning i Australien, Japan eller Kanada och får,
med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller
för en persons räkning eller till förmån för en person som är
folkbokförd eller befinner sig i Australien, Japan eller Kanada. Det
kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i Australien,
Japan eller Kanada att förvärva de värdepapper som omnämns i detta
pressmeddelande.

Detta pressmeddelande, och annat material avseende de värdepapper som
omnämns här, distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som
befinner sig utanför Förenade Konungariket Storbritannien och
Nordirland eller (ii) professionella investerare som omfattas av
artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften") eller (iii) bolag
med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta pressmeddelande
lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i
Föreskriften (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns
gemensamt "relevanta personer"). Värdepapperna är endast tillgängliga
för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna,
köpa eller på annat sätt förvärva de värdepapper som omnämns här ges
endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta
personer ska inte agera på eller förlita sig på detta pressmeddelande
eller någon del av dess innehåll.

Erbjudande om teckning eller förvärv av värdepapper som omnämns i
detta pressmeddelande sker genom det prospekt som tillhandahålls av
Munters och som innehåller detaljerad information om bolaget och
bolagsledningen, liksom finansiella rapporter. Detta pressmeddelande
utgör annonsering och är inte ett prospekt i enlighet med
Prospektdirektivet. Investerare får inte förvärva värdepapper som
omnämns i detta pressmeddelande om det inte sker på basis av
information som ingår i prospektet.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/munters-ab/r/utnyttjande-av-overtilldelningsop...
http://mb.cision.com/Main/15490/2279200/682927.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.