Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-28

MVV Holding AB: H&D Wireless förlänger acceptfristen för det offentliga uppköpserbjudandet till innehavarna av aktier i ...

Nasdaq First North-listande H&D Wireless AB, pressmeddelade den 19
juli 2019 om ett offentligt uppköpserbjudande till innehavarna av
aktier i MVV Holding AB, med ISIN-kod SE0001999434 för A-aktien och
SE0001999442 för B-aktien. Varav B aktierna är noterade på Nordic
MTF("NGM"). Det publika budet har accepterats av aktieägare
representerande 88,98% av det totala aktiekapitalet i MVV Holding AB
och 89,86% av rösterna. Därför har styrelsen för H&D Wireless
beslutat att förlänga acceptfristen med ytterligare två veckor, fram
till och med tisdagen den 10 september.

Med hänsyn till detta, och för att ge de återstående aktieägarna i MVV
Holding möjlighet att acceptera Erbjudandet, har H&D Wireless
beslutat att förlänga acceptfristen till och med kl. 17.00 (CET) den
10 september 2019. För de aktieägare i MVV Holding som accepterade
Erbjudandet under den initiala acceptfristen, liksom de aktieägare
som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptfristen, kommer
utbetalning av vederlag, med egna aktier, att ske så snart som
möjligt efter det att den nya acceptfristen har passerat.

Även om H&D Wireless för närvarande inte avser att förlänga
acceptfristen ytterligare efter dessa två veckor som nu meddelas,
förbehåller sig bolaget rätten att göra det (vid ett eller flera
tillfällen) och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av
vederlag.

Erbjudandehandlingar finns tillgängliga på:
https://investor.hd-wireless.com/erbjudande-till-aktieaegarna-i-mvv-hold...

För information om accept:
http://aqurat.se/wp-content/uploads/2019/07/acceptsedel_hd-w_mvv-ifyllba...

Viktig information
Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga
anmälningssedlar av aktier eller teckningsoptioner kommer att
accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien,
Brasilien, Färöarna, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Indien, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Saudiarabien, Singapore, Sydafrika,
Sydkorea, Taiwan eller USA eller i någon annan jurisdiktion där
lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller
accept av överlåtelse av aktier eller teckningsoptioner skulle strida
mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare
erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att
någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Pär Bergsten, Styrelseledamot i MVV Holding AB
Växel +46-8-55118460
Email: Par.Bergsten@hd-wireless.se
Web: https://mvvinternational.com/

Om MVV Holding:
MVV grundades 1990 med industriell teknik som kärnkompetens. 90-talet
präglades av outsourcad produktion, främst driven av en
högkostnadssituation i Sverige. Arvet från början av 90-talet har
aldrig lämnat oss. Vår verksamhet kommer att bidra till ökad
produktivitet i allt vi gör. Det är lätt att förstå att våra
industriella ingenjörer inom fältet strävar efter kontinuerlig
förbättring av våra kunders produktivitet, vi låter
produktivitetsbegreppet vara vår vägledande princip i allt. Våra
rekryteringsprocesser måste vara snabba, effektiva och korrekta. Våra
produkter ska vara enkla, effektiva och kostnadseffektiva. Våra
utbildningsprogram fokuserar på produktivitet och själva
undervisningen utförs med optimalt innehåll så att studenten lär sig
snabbt och effektivt. https://mvvinternational.com/

Om H&D Wireless:
Om H&D Wireless: H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och
tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering
(RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless
grundades 2009 med över 1 miljon trådlösa produkter levererade
hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget
utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar
fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av
material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS®
(Griffin Enterprise Positioning Services). H&D Wireless aktie är
sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North i Stockholm med
FNCA Sweden AB som Certified Advisor. E-post info@fnca.se Tel nr: +46
(0)8-528 00 399 Webb address: www.fnca.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/mvv-holding-ab/r/h-d-wireless-forlanger-accep...
https://mb.cision.com/Main/15480/2890913/1096984.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.