Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-29

Mycronic AB: Årsstämma i Mycronic AB (publ) - kompletterande förslag från valberedningen samt motivering till valberedni...

Vid tiden för kallelsen den 4 april 2019 var valberedningens arbete
inte klart. Valberedningen lämnar här kompletterande förslag avseende
följande ärenden:

Punkt 11 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter

Punkt 12 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Punkt 13 - Val av styrelse och styrelseordförande
Punkt 11: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa
årsstämma skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter och
att ett registrerat revisionsbolag väljs som revisor.

Punkt 12: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Valberedningen föreslår ett oförändrat styrelsearvode om sammanlagt 2
430 000 kronor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Valberedningen föreslår ett oförändrat arvode till styrelsens
ordförande om 700 000 kronor och ett oförändrat arvode till var och
en av styrelsens fem övriga ledamöter om 275 000 kronor.
Valberedningen föreslår ett oförändrat arvode till ordföranden i
revisionsutskottet om 100 000 kronor. Valberedningen föreslår
därutöver ett oförändrat arvode till var och en av
revisionsutskottets övriga ledamöter om 50 000 kronor. Valberedningen
föreslår även ett oförändrat arvode till ersättningsutskottets
ordförande om 75 000 kronor och ett oförändrat arvode till var och en
av ersättningsutskottets övriga ledamöter om 40 000 kronor.

Bolaget kan medge att styrelseledamöter får fakturera styrelsearvodet
från eget bolag om skattemässiga förutsättningar finns och så länge
detta kan ske kostnadsneutralt för Mycronic. Om styrelsearvode
faktureras via bolag ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar
sociala avgifter enligt lag.

Valberedningen föreslår att arvodet till bolagets revisorer, för tiden
intill slutet av nästa årsstämma, utgår enligt löpande räkning.

Punkt 13: Val av styrelse och styrelseordförande
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Anna Belfrage,
Katarina Bonde, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Robert Larsson och
Patrik Tigerschiöld, samtliga för tiden intill slutet av nästa
årsstämma. Patrik Tigerschiöld föreslås bli omvald till ordförande i
styrelsen. Därutöver föreslår valberedningen Staffan Dahlström som ny
styrelseledamot. Per Holmberg har avböjt omval.

För ytterligare information kontakta:
Sven Chetkovich
Tf Director IR & Corporate Communications
Tel: +46 70 558 39 19
sven.chetkovich@mycronic.com (Torbjorn.wingardh@mycronic.com)

Informationen i detta pressmeddelande publicerades den 29 april 2019,
klockan 16:00 CET.

Om Mycronic

Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar
och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och
flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i
Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike,
Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea,
Tyskland och USA. Mycronic (MYCR) är noterat på NASDAQ Stockholm.
www.mycronic.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/mycronic-ab/r/arsstamma-i-mycronic-ab--publ--...
https://mb.cision.com/Main/10432/2799697/1034206.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.