Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-21

Mycronic AB: Mycronic gör strategiskt förvärv

Täby, 21 november 2016 - Mycronic AB (publ), förvärvar 100 procent av
aktierna i Automation Engineering, Inc. (AEI) i USA. Köpeskillingen
uppgår till 35 MUSD (cirka 321 MSEK) på skuldfri basis och
finansieras med egna medel. Under vissa förutsättningar, utifrån
parametrar som tillväxt och resultat, tillkommer en köpeskilling om
maximalt 27 MUSD (cirka 248 MSEK) att utbetalas under två år.

Förvärv är en viktig del i Mycronics ambition för framtida tillväxt.
Företagets strategiska målsättning är att vara en global leverantör
av utrustning som kännetecknas av hög precision och hög flexibilitet
och som bygger på avancerad mjukvara. Mycronic kan nu genom detta
förvärv vända sig till ytterligare segment inom elektronikindustrin.
Företaget har sedan många år en unik ställning inom nischer som
fotomasktillverkning, avancerad kretskortsmontering och beröringsfri
applicering av lodpasta. Genom tidigare förvärv under året har
Mycronic erhållit en ledande ställning inom dispensering. Genom
förvärvet av AEI breddar koncernen nu produkterbjudandet ytterligare.

AEI utvecklar, tillverkar och säljer innovativa och marknadsledande
lösningar för montering och testning av kameramoduler med hög
precision till elektronikprodukter, så kallade CMAT-system (Camera
Module Assembly and Test). Det största kundsegmentet är bilindustrin
med en kraftig utveckling av antalet kamerasystem för avancerat
förarstöd, eller ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). AEI
erbjuder marknadens mest omfattande produktportfölj av helautomatiska
lösningar för montering av kameramoduler samt för att mäta och testa
kvaliteten under volymproduktion. Utrustningen är modulär och kan
anpassas efter kundernas krav. Marknaden för kameramoduler för ADAS
bedöms ha en årlig genomsnittlig tillväxt om cirka 30 procent under
perioden 2015-2020 (Prismark, juni 2016).

Bolaget har sitt säte i Wilmington, MA i USA, har dotterbolag i
Tyskland och Hong Kong och har cirka 80 anställda. Bolaget har de
senaste åren haft en hög tillväxt, under 2015 uppgick
nettoomsättningen till cirka 19 MUSD. Under första halvåret 2016
uppgick nettoomsättningen till cirka 11 MUSD.

"Förvärvet av AEI är ett strategiskt komplement till vår nuvarande
affär. Vi har letat efter intressanta företag inom närliggande
områden till Mycronic. AEI matchar vår egen produktportfölj och våra
egna kompetensområden mycket väl. Jag är glad att säga att vi nu
breddar vårt erbjudande med en världsledande produkt. Detta stärker
vår position inom en industri med stora behov av utrustning med hög
precision och hög flexibilitet.", säger Lena Olving, verkställande
direktör och koncernchef på Mycronic. "I samband med förvärvet kommer
vi att byta namn på affärsområde Ytmontering (SMT) till Assembly
Solutions."

"Med Mycronic som ägare stärks AEI:s globala närvaro och ger oss
tillgång till expertis som breddar och stärker våra produkter och vår
kundsupport. Mycronics kompetens kring högteknologiska flexibla
plattformar, den unika dispenseringsteknologin samt deras mjukvaror
för processtyrning är av stor vikt både för våra produktionslösningar
och för industrin som helhet.", säger Doug Elder, verkställande
direktör och koncernchef på AEI.

Förvärvet genomförs omgående och konsolideras i koncernen från
förvärvsdagen. Påverkan på koncernens resultat 2016 bedöms vara
marginell och bedömningen att nettoomsättningen 2016 kommer att vara
i nivån 1 900 MSEK, exklusive effekter genom förvärv, kvarstår.

INBJUDAN TELEFONKONFERENS
Med anledning av dagens information håller Mycronic en 30 minuters
telefonkonferens idag den 21 november 2016 kl 10.30. Lena Olving, VD,
Per Ekstedt, CFO samt Niklas Edling, Sr VP Strategy and Portfolio
Management finns då tillgängliga för frågor.

För att ansluta till telefonmötet ring:
Från Sverige: 08 503 365 94
Standard international +44 2031 80 80 80
Kod: 8779036027

Kontaktpersoner hos Mycronic:
Lena Olving
VD och koncernchef
Tel: 08 - 638 52 00
lena.olving@mycronic.com

Per Ekstedt
CFO
Tel: 08 - 638 52 00
per.ekstedt@mycronic.com

Om Mycronic AB
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar
och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och
flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i
Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike,
Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea,
Taiwan, Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidan
www.mycronic.com

Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR.

Mycronic är skyldig att offentliggöra denna information enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 21 november 2016,
kl 08.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mycronic-ab/r/mycronic-gor-strategiskt-forvarv...
http://mb.cision.com/Main/10432/2126017/592706.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.