Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-14

Mycronic AB: Mycronic, halvårsrapport januari-juni 2017

Dubblerad nettoomsättning med god rörelsemarginal
Mycronics nettoomsättning första halvåret 2017 ökade 97 procent
jämfört med föregående år. Den underliggande rörelsemarginalen
uppgick till 34 procent. "Ett halvår kännetecknat av fortsatt
tillväxt med lönsamhet och med betydande lanseringar som förbättrar
kundernas produktivitet", konstaterar Lena Olving, VD och
koncernchef.

Andra kvartalet april-juni 2017

· Orderingången uppgick till 469 (775) MSEK
· Nettoomsättningen uppgick till 910 (463) MSEK
· Rörelseresultatet uppgick till 314 (106) MSEK
· Underliggande rörelseresultat var 325 (106) MSEK
· Resultatet per aktie uppgick till 2,46 (0,83) SEK

Första halvåret januari-juni 2017

· Orderingången uppgick till 1 121 (1 569) MSEK
· Nettoomsättningen uppgick till 1 586 (807) MSEK
· Rörelseresultatet uppgick till 473 (137) MSEK
· Underliggande rörelseresultat var 534 (138) MSEK
· Resultatet per aktie uppgick till 3,60 (1,08) SEK

Utsikter 2017
Styrelsens bedömning kvarstår att koncernens nettoomsättning 2017
kommer att vara i nivån 2 800 MSEK.

Händelser efter första halvårets utgång
Mycronic har erhållit order på två maskritare som ersättning till
äldre system för tillverkning av fotomasker för bildskärmar. Systemen
ska levereras under första respektive andra halvåret 2018. Dessa
order ingår inte i rapporterad orderingång eller orderstock för
första halvåret.

VD kommenterar
Det är glädjande att idag redovisa första halvåret 2017 som
kännetecknats av god efterfrågan på Mycronics produkter. Koncernens
nettoomsättning ökade med 97 procent, både från organisk tillväxt
inom Assembly Solutions och Pattern Generators, och från de
förvärvade verksamheterna.

Vi redovisar också en fortsatt god lönsamhet. Koncernens
rörelsemarginal uppgick för första halvåret till 30 procent.
Rörelseresultatet belastas av förvärvsrelaterade kostnader som inte
är relaterade till den operativa verksamheten. Dessa kostnader kommer
att finnas under en tid, även om de är störst under innevarande år.
Den underliggande verksamheten, det vill säga våra operativa
verksamheter exklusive de förvärvsrelaterade kostnaderna, uppnådde en
rörelsemarginal på 34 procent.

Samtidigt som vi levererar tillväxt med lönsamhet så fortsätter vi
våra betydande satsningar på produktutveckling för att säkerställa en
fortsatt tillväxt på lång sikt.

Under första halvåret har våra satsningar bland annat resulterat i
introduktionen av produktserien MYPro för effektiv
elektronikproduktion. Under april och maj har vi framgångsrikt
lanserat två nya maskinplattformar inom MYPro-serien, MY700 och
MY300, för dispensering och komponentmontering. Gensvaret och
omdömena från kunderna visar att vi gör rätt saker för att svara på
tillverkarnas utmaningar inom avancerad elektronikproduktion.

Mycronic har också påbörjat försäljning av Axxons produkter genom
koncernens alla säljkanaler. Vårt gemensamma breda produktutbud
erbjuder goda möjligheter att lösa kundernas behov inom många olika
användnings-områden. Vi är nu den fjärde största leverantören av
dispenseringutrustning globalt.

Marknadsdata visar att den globala marknaden för
ytmonteringsutrustning, efter ett trögt första halvår 2016, växte för
helåret. Den positiva utvecklingen fortsatte under första kvartalet
2017, med en tillväxt på 10 procent jämfört med samma period 2016.

Inom bildskärmsindustrin pågår en förflyttning mot en större andel
AMOLED-bildskärmar. Det medför temporärt bortfall av
tillverkningskapacitet under fabrikernas ombyggnadsfas, och
utvecklingsaktiviteterna minskar. Detta ledde till att
fotomaskmarknaden minskade under 2016. Vi ser nu att
utnyttjandegraden av maskritare hos våra kunder åter stiger. Både
våra kunder och deras kunder visar på ökad aktivitet. Bedömningen är
att produktionskapaciteten kommer att öka under 2017 när de ombyggda
produktionslinorna tas i drift. I dialogen med våra kunder förstår vi
också att andelen stora bildskärmar för TV ökar, vilket skapar
ytterligare behov av utrustning för en effektiv fotomaskproduktion.
Därför pågår nu planeringen av nya så kallade G10-fabriker för
produktion av dessa större bildskärmar.

Sammantaget ser jag alltså fram emot ett andra halvår med fortsatt god
efterfrågan inom samtliga våra produktområden.

Lena Olving,Verkställande direktör och koncernchef

Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg
för offentliggörande den 14 juli 2017, kl 08.00.

Kontaktpersoner hos Mycronic:

Lena Olving
VD och koncernchef
08 - 638 52 00
lena.olving@mycronic.com

Torbjörn Wingårdh
CFO
08 - 638 52 00
torbjorn.wingardh@mycronic.com

Om Mycronic

Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar
och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och
flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i
Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike,
Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea,
Taiwan, Tyskland och USA. För mer information, besök www.mycronic.com

Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR.
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mycronic-ab/r/mycronic--halvarsrapport-januari...
http://mb.cision.com/Main/10432/2307021/700197.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.