Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-07

MYCRONIC: FÖRSKJUTEN INTÄKTSREDOVISNING BAKOM RESULTATTAPP 4 KV

STOCKHOLM (Direkt) Mycronics rörelseresultat under det fjärde kvartalet 2018
halverades jämfört med samma period föregående år.

Minskningen beror på en förskjutning av intäktsredovisningen från 2018 till
2019 på en Prexision-10 tillsammans med produktmix, skriver bolaget i
bokslutsrapporten.

Fjärde kvartalets rörelseresultat uppgick till 151 (306) miljoner kronor och
rörelsemarginalen var 14 (33) procent.

"När man beaktar nettoomsättningen för både kvartalet och helåret ska det
göras utifrån perspektivet att vi under kvartal fyra skeppade en Prexision-10
där förändringar i leveransvillkor på kundens initiativ medförde att
intäktsredovisningen försköts till början av 2019 istället för i slutet av
2018. Det har tillsammans med produktmixen bidragit till att kvartalets
rörelseresultat och marginal är lägre i förhållande till föregående år",
skriver Mycronics vd Lena Olving i rapporten.

Hon påpekar också att affärsområdet Pattern Generators erhöll under årets
sista kvartal ordrar från kunder i Asien på en Prexision-8 och en
Prexision-800, bägge med begränsad funktionalitet samt två FPS-system.
Bolaget fick också sin andra order på sin senaste maskritare Prexision-800.

"Blickar vi in i 2019 betyder det att vi nu har 8 planerade leveranser. Trots
förskjutningen av intäktsredovisningen på en Prexision-10 som jag beskrev
ovan kom affärsområdet in på en stabil nettoomsättning i kvartalet nära
föregående års nivå", skriver Lena Olving.

---------------------------------------
Fia Forsman +46 8 5191 7923

Nyhetsbyrån Direkt