Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-23

myFC Holding AB (publ) delårsrapport april - juni 2021

Kvartalet april - juni 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 1,0 Mkr (0)
  • Rörelseresultatet uppgick till -9,7 Mkr (-15,3).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,06 kr (-0,10)

Väsentliga händelser april - juni

  • myFC får order av vätgas-bränslecellssystem från global spelare inom soft mobility
  • Alex Guy lämnar styrelsen för myFC, kvarstår som huvudägare
  • Mattias Kirvesniemi tillträder som CFO på myFC

Kommentar från vd Michael Glantz:
"Vi är på väg in i en mycket spännande tid för myFC. Intresset för vätgaslösningar ökar nu märkbart, både från industrin och samhället. Mönstret är bekant från andra teknikskiften: när förändringar i samhället väl sker, då sker de snabbt. Vi på myFC är väl förberedda för den här förändringen och kan kapitalisera på den.

Det finns inget bättre bevis för vår allt starkare position än kvartalets viktigaste tillkännagivande: beställningen av ett antal bränslecellssystem från en global aktör inom soft mobility. Detta kommersiella genombrott är resultatet av att vi under flera år jobbat målmedvetet och uthålligt med både vår teknikutveckling och med relationsbyggandet med möjliga partners. Jag ser fram emot dagen jag kan berätta mer, inte minst namnet på vår partner. I dagsläget får jag nöja mig med att konstatera att detta är ett kommersiellt genombrott för oss, med en för vår teknik helt ideal målapplikation och en mycket spännande partner.

Beställningen säger mycket om var myFC befinner sig just nu. Under kvartalet har vi flyttat fram vår position inom två prioriterade segment: soft mobility (mindre fordon, ofta i stadsmiljö) och intralogistik (lagerrobotar med mera). På dessa marknader har vi ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande eftersom vår teknikutveckling utgår från applikationer med lägre effektbehov. Vi är också i princip ensamma om en lösning optimerade för just dessa marknader eftersom de flesta andra bränslecellsaktörer fokuserar på större och stackade lösningar som inte har den smidighet och lätthet som vår teknik har.

Vi har också skickat in vår slutrapport för ett av projekten finansierade av Energimyndigheten. Den typen av samarbetsprojekt är värdefulla även bortom det rent tekniska, då de också ger ett värdefullt nätverk med innovationsdrivna svenska företag som leder teknikutvecklingen mot ett modernare och hållbart samhälle. Genom att få en djupare inblick i de andra företagens expertisområden har vi skapat oss ytterligare insikter för att hitta holistiska partnerskap till vårt kunderbjudande.

Vi bygger även nätverk och kunskap på infrastruktursidan, där vi fokuserar på det vi gör bäst - teknikutveckling med inriktning på bränsleceller - och förlitar oss på experter för vätgasförsörjning. Inom denna marknad finns många potentiella partners och vi har flertalet pågående diskussioner.

Det är onekligen en spännande tid för myFC. Suget efter vår teknik ökar och hindren vi behöver överkomma slipas ner. Jag, företagsledningen och styrelsen har nu privilegiet att utforska hur vi bäst förstärker vår organisation med kritisk kompetens där den gör störst nytta - så att vi kan just kapitalisera på det påbörjade teknikskiftet.

Jag ser fram emot hösten med stor tillförsikt."

Denna information är sådan som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-23 12:00 CET.

Vid frågor, vänligen kontakta:

myFC Press Office
E-mail: press@myfc.se
Telefon: 070 789 07 40

Certified Adviser:
Avanza Bank
E-mail: ca@avanza.se (corp@avanza.se)
Telefon: 08 409 421 20

Författare Cision