Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-23

MYFC: OMSÄTTNING 1,0 MLN KR, EBIT -9,7 MLN KR 2 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) MYFC:s nettoomsättning under andra kvartalet 2021 uppgick till 1,0 miljoner kronor (0). Övriga rörelseintäkter uppgick till 0,1 miljoner kronor (0,1) under andra kvartalet och hänför sig främst till hyresintäkter och bidrag för innovationsprojekt hos Energimyndigheten.

Bolagets rörelseresultat för andra kvartalet 2021 uppgick till -9,7 miljoner kronor (-15,3).

Kassaflödet under andra kvartalet uppgick till -5,3 miljoner kronor (-12,4). Kassaflödet från den löpande verksamheten under andra kvartalet 2021 var -8,3 miljoner kronor (-12,3) och från investeringsverksamheten -0 miljoner kronor (-0,3).

Den 30 juni 2021 uppgick koncernens likvida medel till 6,9 miljoner kronor (8,1). MYFC har även ett aktiefinansieringsavtal om 150 miljoner kronor med GEM, som kan användas för framtida utveckling av bolaget.
Författare Direkt-SE