Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-20

Nanexa, årstämma och invigning av nya lokaler

wysiwyg_image

(Göran Ando klipper bandet)

Årstämma den 9 juni 2022 i Uppsala Business Park 

Nanexa är ett läkemedelsbolag som utvecklar det patenterade och innovativa drug delivery systemet Pharma Shell. Ett system som möjliggör nästa generations långtidsverkande injicerbara läkemedel med hög drug load och tillverkade med ALD-teknologin Atomic Layer Deposition som möjliggör att man kan belägga läkemedelspartiklar med oorganiska extremt tunna skal.

En av Nanexas grundare Mårten Rooth, disputerad materialkemist, har arbetet med ALD tekniken i nära 20 år. Nanexa utvecklar egna produkter och har dessutom samarbetsavtal med flera läkemedelsbolag däribland Astra Zeneca.

2021 lägger en stabil grund för Nanexas väg framåt.

VD David Westberg inledde sitt anförande med de orden. Under 2021 startade man den första kliniska studien med Pharma Shell formulerad produkt, Nex-18. Målet med denna läkemedelsbehandling är att uppnå en tillräckligt hög plasmakoncentration av läkemedlet för att ge effekt och samtidigt undvika biverkningar vid för hög koncentration.

PharmaShell möjliggör skräddarsydd och förenklad behandling av ett brett spektrum av sjukdomar.

Nya fördjupade samarbeten 

Applied Materials  ett amerikanskt företag som är världsledande inom de materialtekniklösningar som används för att producera praktiskt taget alla nya chip och avancerade skärmar som används världen över. Samarbetsavtal mellan Nanexa och Applied Materials inkluderar framtida kommersiella arrangemang inklusive principer för ömsesidig kostnad och intäktsdelning och licenser. Parallellt har Nanexa tecknat ett investeringsavtal med Applied Ventures, riskkapitalgrenen av Applied Materials, som tillfört bolaget cirka 12 miljoner kr genom riktad emission enligt avtal som ingåtts 2020.

Utmaning: en framtida sjukvård som räcker åt alla.

Göran Ando styrelsen ordförande blickade framåt och konstaterade att en allt äldre befolkning i världen kommer att kräva mer sjukvårdsresurser. Med hjälp av depåberedningar för långsam och kontrollerad frisättning kan egenskaper hos olika befintliga läkemedel förbättras. En vinst för alla, enklare för patienten, ökad följsamhet i behandlingen, bättre effekt och färre patientbesök vilket resulterar i smartare vård och minskade kostnader.

Styrelse och ledning

En mycket kompetent styrelse Göran Ando, Bengt Gustavsson, Urban Paulsson, Eva Nilsagård, Birgit Stattin Norinder och Magnus Westergren omvaldes. Nyval av Richard Davis farmakolog med många års erfarenhet som investerare och chef i bolag inom läkemedelsutveckling från London. Mårten Rooth och Otto Skolling hade avböjt omval som ledamöter men är fortsatt knutna till verksamheten. Unik pilotanläggning som ger nya möjligheter.

Efter bolagsstämman tågade deltagarna i väg för att delta i invigning av bolagets nya lokaler. En pilotanläggning på 900 kvadratmeter som inhyser kontor, R&D labb samt en produktionsanläggning som har två produktionslinjer med nyutvecklad utrustning från Applied Materials och möjlighet att producera läkemedel i ett stort renrum där det krävs avancerad skyddsutrustning för att kunna vistas. Hela Nanexas team, representanter för Applied Materials, Jenni Nordborg nationell Life Sience samordnare på näringsdepartementet och representant för Corem fastihetsbolag möttes av lite jazzmusik där ledamoten Bengt Gustafsson tillika musiker spelade och goda ”snittar” bjöds. Efter tal av David Westberg och gratulationer var det dags för Göran Ando att ”klippa bandet” så att gästerna kunde titta in i de nya lokalerna.

Ett intressant bolag i en intensiv utvecklingsfas med den senaste tekniken för framtidens nya långtidsverkande mediciner.

Bevakare och skribent: Amelie Hjelmstedt

Författare Bolagsbevakningen