Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-09-06

Nanexa: Viktiga resultat från djurstudie med PharmaShell® som parenteral depåberedning

Nanexa har under innevarande kvartal genomfört en omfattande
djurstudie

med syfte att visa på möjligheter att använda PharmaShell® i en
parenteral depåberedning.

Nanexa har nu erhållit resultat från en PK-studie* i råtta där flera
doser av en

läkemedelssubstans belagd med PharmaShell® av olika skaltjocklekar
jämförts med

substans utan PharmaShell®. Studien genomfördes på Charles River
Laboratories

anläggning i Skottland. Den varade i tre veckor vilket är betydligt
längre än den

tidigare studien med PharmaShell® som varade i sex dagar.
Resultaten från mätningarna av substansen i blodplasma visade att
nivåerna efter en

initialt högre koncentration snabbt klingade av till en konstant nivå,
vilken bibehölls

genom hela återstoden av studien utan tendens till avklingning. Av det
kan vi dra

slutsatsen att depåfunktionen varar längre är de tre veckor vi följde
råttorna i denna

studie. Dessutom visade resultaten att plasmanivåerna var beroende av
både dos

och skaltjocklek, vilket ger oss viktiga verktyg för att kunna designa
läkemedelsdepåer utifrån specifika medicinska behov. Arbetet med nästa
djurstudie

är igång med målsättningen att kunna följa hur länge depåerna
fortsätter vara

verksamma.
Företagets VD David Westberg kommenterar

Resultatet som presenteras ovan ser jag som väldigt värdefullt för
bolaget. Vid

utveckling av en depåberedning är det en konstant plasmanivå av
läkemedelssubstansen man eftersträvar för att uppnå optimal
behandlingseffekt.

Utvecklingsarbetet med PharmaShell®-plattformen, som skett på
företagets

laboratorium i Uppsala har nu skapat de möjligheter som behövs för att
kunna ta

tekniken vidare in i utvecklingen av en blivande kommersiell
läkemedelsprodukt. Det

är självklart mycket glädjande och viktigt för utvecklingen av
bolaget.

Dokumentationen av företagets PharmaShell®-plattform stärktes
ytterligare av

studien då vi i kunde konstatera att PharmaShell® inte påverkade
vävnaden där

depån lagts, något som också det är en mycket viktig parameter vid
framtagning av

en kommersiell produkt.
Sammantaget vill jag framhålla att vi har tagit ett stort steg framåt
i utvecklingen av

PharmaShell® och att vi närmar oss en mycket spännande fas i
företagets utveckling.

För mer information kontakta:
David Westberg - VD, Nanexa AB (publ)
Telefon: 0709 -42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se
www.nanexa.se

Denna information är sådan information som Nanexa AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg,

för offentliggörande den 6 september, 2017.
Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug deliveryföretag som fokuserar
verksamheten på utvecklingen

av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system
som bedöms ha en stor

potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för
PharmaShell® har Nanexa

samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca och Karolinska Institutet.
*En farmakokinetisk studie (PK-studie) är en studie av hur en
läkemedelssubstans påverkas vid administrering till

en levande organism. I en farmakokinetisk studie följs vanligtvis
läkemedelssubstansen genom att ta blodprover

från organismen vid ett flertal tidpunkter för att kunna mäta halten
av den

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nanexa/r/viktiga-resultat-fran-djurstudie-med-...
http://mb.cision.com/Main/12591/2340853/718737.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.