Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-19

NANO: Nordic Nanovector ASA: Resultat for tredje kvartal 2019

Oslo, Norge, 19. november 2019

Nordic Nanovector ASA (OSE: NANO) publiserer i dag sine resultater for tredje
kvartal 2019. Selskapets ledelse vil gi en presentasjon av resultatene klokken
08:30 på Thon Hotel Vika Atrium i Oslo. Se ytterligere informasjon nedenfor.

- Vi er tilfreds med de kliniske resultatene som oppnås i de ulike kliniske
studiene med Betalutin® i NHL (non-Hodgkins lymfom). Som understreket av
anerkjente eksperter på fagområdet på forsknings- og utviklingsdagen Nordic
Nanovector arrangerte i september, er den profilen som vokser frem for
Betalutin® unik og svært konkurransedyktig. Mange pasienter lider av disse
fryktelige sykdommene som mangler effektiv, trygg og hensiktsmessig behandling.
Vi er fortsatt dedikert til den angitte fremdriftsplanen for å bringe dette nye
produktet til markedet så raskt som mulig, sier administrerende direktør Eduardo
Bravo i Nordic Nanovector.

Hovedtrekk i tredje kvartal 2019

· Oppdaterte analyser fra fase 1/2a LYMRIT 37-01-studien med Betalutin® til
pasienter med follikulært lymfom med tilbakefall og manglende respons (R/R FL)
som presentert på FoU-dagen i september
· Medianvarighet i respons (mDoR) er 13,6 måneder for alle med respons og
32,0 måneder for pasienter med full respons (vs 9,0 og 20,7 måneder som
rapportert på ASH 2018)
· Medianvarighet på oppfølgingstiden for pasienter med respons er 30,0
måneder (varighet 12,0-60,7 måneder)

· Fremgang for den målrettede 2b PARADIGME-studien for bruk av Betalutin® til
behandling av pasienter med lymfekreftdiagnosen follikulært lymfom (FL) og
tilbakefall og manglende respons, med anti-CD20-antistoffer
· 87 klinikker i 24 land er åpne for pasientrekruttering per 18. november
2019
· Pasientrekrutteringen er forventet fullført i andre halvdel av 2020

· Fase 1b av Archer-1 studien med Betalutin® i kombinasjon med rituximab (RTX)
i andrelinjebehandling (2L) av pasienter med folikulært lymfom er tatt videre
til den andre pasientkohorten
· 100 prosent total responsrate (ORR) (3/3 full respons (CRs)) observert i
den første pasientkohorten

· Lovende prekliniske resultater med Alfa37 for B-celletumorer presentert på
EANM-konferansen av partner Orano Med
· Alfa37-prosjektet mottok 0,6 millioner euro i finansiering fra Eurostars

· Cirka 243 millioner kroner (brutto) hentet inn 18. oktober i en rettet
aksjeemisjon gir ytterligere midler til fortsatt klinisk utvikling av Betalutin®
(inkludert fullføring av pasientinnrullering av PARADIGME og alle pågående
kliniske studier), produksjon og andre aktiviteter i forberedelsen av
kommersialisering av Betalutin®.

 Finansielle hovedtrekk for tredje kvartal 2019

(Beløp i parentes = samme periode i 2018 dersom annet ikke er oppgitt)

· Omsetningen i tredje kvartal var 0,0 kroner (0,0 millioner kroner).
Omsetningen i årets første ni måneder var 0,0 kroner (0,0 millioner kroner)
· Totale driftskostnader i tredje kvartal var 100,2 millioner kroner (76,9
millioner kroner). Totale driftskostnader for årets ni første måneder var 301,1
millioner kroner (243,7 millioner kroner)
· Kostnader til forskning og utvikling (preklinisk, klinisk, medisinske
forhold, regulatorisk- og CMC-aktiviteter) utgjorde 78 prosent av samlede
utgifter i årets ni første måneder (73 prosent)
· Driftsunderskuddet i tredje kvartal beløp seg til 93,6 millioner kroner
(75,4 millioner kroner). Driftsunderskuddet i årets ni første måneder var 295,6
millioner (underskudd på 249,1 millioner kroner)
· Kontantbeholdningen beløp seg til 345,9 millioner kroner ved utgangen av
september 2019 (440,1 millioner per 31. desember 2018), eksklusiv ny kapital
innhentet i oktober 2019 på 243 millioner kroner (brutto).

Fremtidsutsikter

Nordic Nanovector har som mål å bli ledende innen målrettet behandling av
hematologiske kreftindikasjoner. Selskapet søker å nå målet ved å utvikle,
produsere og kommersialisere innovative behandlinger for å imøtekomme store,
udekkede medisinske behov og forbedre den eksisterende kreftbehandlingen.

Betalutin® som er selskapets ledende produktkandidat, har en veldifferensiert,
konkurransedyktig klinisk profil. Nordic Nanovector er overbevist om at
Betalutin® kan bli et attraktiv og hensiktsmessig engangsbehandlingsalternativ
som, basert på inngående markedsundersøkelse har potensial til å bli en
kommersiell suksess.

Betalutin® utvikles for behandling av follikulært lymfom for pasienter med
tilbakefall og manglende respons (R/R FL), basert på de lovende resultatene fra
den kliniske studien LYMRIT 37-01 fase 1/2. Den målrettede fase 2b PARADIGME
-studien, der Betalutin® bare gis en gang for tredjelinjebehandling av R/R FL
-pasienter, pågår. Pasientkrekrutteringen forventes å være fullført i andre
halvår 2020. Kliniske data forventes noen måneder etter behandling av den siste
pasienten. En BLA-søknad om markedsføringstillatelse for Betalutin® er forventet
i første halvår 2021. Nordic Nanovector har til hensikt å oppnå
markedsføringsrettigheter og aktivt delta i kommersialiseringen av Betalutin® i
viktige markeder.

Nordic Nanovector har som mål å maksimere verdien av Betalutin® i alle faser av
FL og andre typer NHL alene og i kombinasjon med standard behandling. Selskapet
vurderer også muligheter med andre CD37-målrettede radioimmunoterapier innenfor
NHL og andre hematologiske kreftindikasjoner.

Presentasjon og webcast

Selskapets ledelse gir en presentasjon av resultatene i dag klokken 08:30 på:

Thon Hotel Vika Atrium,
Munkedamsveien 45, 0250 Oslo

Møterom: AKER

Presentasjonen kan følges direkte på www.nordicnanovector.com under seksjonen
Investors & Media. Resultatrapporten og presentasjonen er tilgjengelig på
www.nordicnanovector.com under seksjonen Investors & Media/Reports and
Presentation/Interim Reports/2019.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Malene Brondberg, IR- og kommunikasjonsdirektør tlf.: +44 7561 431 762 e-post:
ir@nordicnanovector.com

Om Nordic Nanovector

Nordic Nanovector arbeider med utvikling og kommersialisering av innovativ
pasientbehandling for å møte store udekkede behandlingsbehov og videreutvikle
kreftbehandling. Selskapet har ambisjoner om å bli en ledende aktør innen
utvikling av målrettet behandling for hematologisk kreft. Nordic Nanovectors
ledende legemiddelkandidat under klinisk utvikling er Betalutin®, et målrettet
CD37 antistoff-radionuklid-konjugat (ARC) utviklet for å forbedre og supplere
dagens behandlingsalternativ for pasienter med lymfekreftformen non-Hodgkin's
Lymfom (NHL). NHL er en indikasjon med et stort udekket behandlingsbehov med et
stadig voksende markedspotensial som antas å ha en verdi på omkring 29
milliarder amerikanske dollar innen 2026. Nordic Nanovector planlegger å beholde
markedsføringsrettighetene og delta aktivt i kommersialiseringen av Betalutin® i
viktige markeder. Ytterligere informasjon om selskapet er tilgjengelig på
www.nordicnanovector.com

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/489678

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.