Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-15

Nanologica: Bokslutskommuniké jan-dec 2018

FINANSIELL SAMMANFATTNING

· Nettoomsättningen uppgick till 4 145 TSEK (2 600), varav fjärde
kvartalet 2 276 TSEK (2 401)

· Rörelsens kostnader uppgick till -25 719 TSEK (-27 916), varav
fjärde kvartalet -6 956 TSEK (-6 858)

· Resultatet efter skatt uppgick till -20 889 TSEK (-20 095), varav
fjärde kvartalet -4 578 TSEK (-1 196)

· Resultat per aktie var -1,80 SEK (-4,35), varav fjärde kvartalet
-0,28 SEK (-0,26)

· Likvida medel uppgick på balansdagen till 21 828 TSEK (7 036)
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· Femårigt exklusivitetsavtal för distribution på den kinesiska
marknaden tecknat med Yunbo Technology (Beijing) Co.

· Order från Kina värd 2 MSEK för leverans mellan november 2018 och
januari 2019

· Patentansökan publik - teknologiplattformen utökad med fler
administrationsvägar

· Ersättning om 2 MSEK från licensavtalet med INIM Pharma, numera
Vicore Pharma, utbetalad och start av projekt som involverar
Nanologicas teknologi

· Nyttjande av teckningsrätter i Vicore Pharmas företrädesemission
så att innehavet efter företrädesemissionen uppgick till 150 816
aktier, samt avyttring av aktier i Vicore Pharma

· Studiedesign för kliniska studien inom gastropares presenterad
· Växtskyddsprojekt slutlevererat
· Det schweiziska dotterbolaget Nanologica Pure Sàrl har avslutats
· Avtal med AstraZeneca om gemensamt projekt för utvärdering av
Nanologicas patentsökta teknologi applicerad på ett av AstraZenecas
material

· Kia Bengtsson anställd som ny Director of Clinical Management
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

STARK AVSLUTNING PÅ 2018

En stark andra halva av 2018 gör att vi, när vi sammanfattar året,
uppnår vår högsta nettoomsättning hittills. Den kraften tar vi nu med
oss in i 2019!

Nettoomsättningen för helåret 2018 ökade till 4 145 TSEK vilket är den
högsta nivån i Nanologicas historia. Den ökade försäljningen i Kina,
avtalet med Vicore Pharma och därtill relaterade arbetsorder, samt
vårt växtskyddsprojekt har stått för den större delen av omsättningen
under året. Även det nya årets första kvartal pekar mot fortsatt
tillväxt med ytterligare order från Kina och intäkter från våra
projekt inom drug delivery. Kostnaderna sett på helår har minskat som
ett resultat av det kostnadsbesparingsprogram vi inledde 2017. För
fjärde kvartalet har kostnaderna ökat jämfört med föregående år,
vilket beror på att vi under kvartalet återigen startat upp
produktionen.

I Kina har samarbetet med vår distributör för kromatografiprodukter,
Yunbo Technology (Beijing) Co., fått en mycket bra start. Det
kinesiska företaget har redan rekryterat nya slutkunder och vi har
fört över det treårsavtal vi i våras slöt med livsmedelskontrollanten
SinoUnison till Yunbo, vilket har fungerat utmärkt. Kunderna får
snabbare och mer komplett service och support från Yunbos lokala team
än vad vi tidigare kunde ge från Sverige, vilket är mycket positivt.
Data från applikationslabbet i Kina har också börjat komma vilket kan
stärka vår position även på andra marknader, då vi för kunder kan
presentera data som validerar kvaliteten på våra produkter.

Under 2019 kommer arbetet med att utveckla och bredda
produktportföljen inom kromatografi intensifieras för att möta
kundernas behov på de olika marknaderna. De beta-kolonner som varit
ute hos kunder för test har visat att vår teknik kan leverera
konkurrenskraftiga produkter. Nu pågår utvecklings- och
valideringsarbete för att kunna addera produkterna till vår portfölj.

Inom drug delivery kunde vi i slutet av december presentera
studiedesignen för vår fas IIa-studie av läkemedelskandidaten NIC-001
på gastroparespatienter. NIC-001 är en omformulering av
metoklopramid, en redan godkänd aktiv substans, där vi genom vår
teknologiplattform tar fram en, för indikationen, ny
administrationsväg. Målet är att formulera ett läkemedel som ger
patienterna en mer konsekvent symptomlättnad än befintliga läkemedel
och större bekvämlighet.

I slutet av januari kunde vi också berätta att vi ingått ett avtal med
AstraZeneca där vi i ett gemensamt projekt utvärderar huruvida
Nanologicas plattform kan förbättra formuleringen för en av
AstraZenecas läkemedelssubstanser. Projektet är en fortsättning på en
tidigare lyckad in vitro-utvärdering vi gjort tillsammans och vi ser
mycket fram emot det fortsatta samarbetet.

Sammanfattningsvis gällande drug delivery har vi under året verkligen
sett resultat av den strategi vi satte 2016. Såväl vårt egna
gastroparesprojekt som samarbetena med Vicore och AstraZeneca, liksom
patentansökan där vi adderar fler administrationsvägar för vår
teknologiplattform, är frukter av den strategin och visar att vi är
på rätt väg.

Vi har i januari också anställt en ny Director of Clinical Management,
Kia Bengtsson, för att driva arbetet både med gastroparesstudien,
samt den fortsatta kommersialiseringen av vår teknologiplattform.
Kias erfarenheter från att driva kliniska projekt hos bland andra
Eurocine Vaccines, Ipsen och AstraZeneca gör att vårt team stärks
ytterligare.

Under perioden slutlevererades även det växtskyddsprojekt som vi
drivit under de senaste åren. Nu ser vi med spänning fram emot
resultaten av de fältstudier vår partner ämnar genomföra under året.
Resultat är att vänta under första halvan av 2020.

När vi blickar tillbaka på året ser vi att vi tagit tydliga steg från
att vara det forskningsbolag vi startade vår resa som, mot att vara
det kommersiella bolag som gör att vår resa kommer att fortsätta lång
väg framöver.

/Andreas Bhagwani, vd Nanologica

Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post: andreas.bhagwani@nanologica.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nanologica/r/bokslutskommunike-jan-dec-2018,c2...
https://mb.cision.com/Main/13073/2741984/991859.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.