Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-07

NANOLOGICA: FÖRETRÄDESEMISSION CA 55,4 MLN KR, KURS 10 KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nanologica har beslutat att genomföra en
företrädesemission om cirka 55,4 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

Tre befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till kurs 10:00 kronor.

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser från befintliga
aktieägare inklusive Thomas Eldered, som via bolaget Flerie Invest innehar
cirka 28,9 procent av aktierna i bolaget, och vd Andreas Bhagwani, som via
bolaget Vega Bianca innehar cirka 9,6 procent av aktierna i bolaget.
Därutöver har ytterligare ett antal aktieägare åtagit sig att teckna sina
andelar i företrädesemissionen. Sammantaget uppgår teckningsförbindelser och
avsiktsförklaringar till cirka 53,6 procent av aktiekapitalet medan
resterande del om cirka 46,4 procent omfattas av ett garantiåtagande från
Nanologicas huvudägare Thomas Eldered, via Flerie Invest.

Företrädesemissionen avses därmed att säkerställas till 100,0 procent.

För befintliga aktieägare som inte deltar i företrädesemissionen innebär
detta, vid fullteckning, en utspädning om 25,0 procent. I det fall även
övertilldelningsoptionen nyttjas fullt ut blir utspädningseffekten högst
ytterligare cirka 3,3 procent.

Emissionen görs för att Nanologica ska stärka sin position inom preparativ
kromatografi genom pågående uppskalning av produktionskapacitet samt
investering i ett applikationslaboratorium. Bolaget bedömer dessutom att en
starkare finansiell ställning kommer att ha en positiv effekt på
kunddialogerna, heter det.

Vidare ska emissionslikviden investeras i utveckling och validering av
inhalationsplattformen NLAB Spiro som en drug delivery-plattform.

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News