Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-13

Nanologica genomför nyemission på 55 miljoner kronor (R)

(Rättelse: bolaget datum i sista stycket. Nyemissionen aviserades igår den
12 mars).

Life science-bolaget Nanologica har beslutat att genomföra en nyemission på
55,4 miljoner kronor med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen ska
finansiera ett läkemedelsprojekt i egen regi, fortsatt tillväxt i
verksamheten samt återbetalning av lån. Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren i nyemissionen är 3:1, innebärande att en befintlig aktie ger
rätt att teckna tre nya aktier till teckningskursen 4 kronor per aktie.
Nyemissionen omfattas till omkring 87 procent av teckningsåtaganden och
garantiutfästelser. Nyemissionen ska godkännas på extra bolagsstämma den 11
april.

Bakgrunden till nyemissionen är att Nanologica den senaste tiden gjort
viktiga framsteg inom båda sina affärsområden, vilket skapar goda
möjligheter för både ökande intäkter och värdehöjande händelser under
kommande år. Styrelsen har också beslutat att starta ett eget
läkemedelsprojekt och förbereder kliniska fas IIa-studier med en befintlig
läkemedelsmolekyl.

Inom kromatografi har framsteg gjorts både på den indiska och den kinesiska
marknaden, vilket skapar goda förutsättningar för stigande försäljning
framöver. Bolaget arbetar dessutom med en större etablering inom storskalig
preparativ kromatografi där långt gångna diskussioner förs med potentiella
kunder och avtal nu ingåtts med en kontraktstillverkare för storskalig
produktion. Bolaget avser att starta tillverkning först om och när
leveransavtal slutits med kunder på nivåer som kan säkerställa lönsamhet i
investeringen. Inom drug delivery utvecklas ett befintligt projekt inom
växtskydd väl där bolaget bedömer att det finns goda möjligheter till
fortsatta intäkter.

Nanologica har beslutat att starta ett läkemedelsprojekt inriktat mot
gastropares, det vill säga fördröjd tömning av magsäcken, vilket drabbar
bland annat diabetiker. Projektet baseras på Nanologicas drug
delivery-teknik som kombineras med en befintlig läkemedelsmolekyl som redan
idag används för gastropares. Bolagets mål är att skapa en mer effektiv
behandling av gastropares med en mer gynnsam biverkningsprofil. Nanologica
planerar att genomföra fas II a-studier inom projektet under 2019. Ett
positivt utfall av dessa kliniska studier bedöms ha potential att skapa ett
betydande värde för Nanologica, till en begränsad investering.

Av emissionslikviden avses 15 miljoner kronor att investeras i projektet
för gastropares och
15 miljoner kronor avses användas för att finansiera bolagets befintliga
verksamhet inom kromatografi där målet är att en fortsatt tillväxt skall
resultera i positivt kassaflöde under 2019. Bolaget upptog i juni 2017 ett
lån på 16 miljoner kronor från ett konsortium av fyra långivare. Av
emissionslikviden avses 8 miljoner kronor användas till återbetalning av
lån. Av resterande 8 miljoner kronor avses 6 miljoner kronor att
återbetalas genom kvittning i emissionen. De återstående 2 miljoner kronor
i lån förlängs med ytterligare ett år.

Nyemissionen ska godkännas på extra bolagsstämma den 11 april. Sista dag
för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 16 april och aktien
handlas exklusive teckningsrätt den 17 april. Teckningstiden löper från 20
april till 4 maj och handel med teckningsrätter sker den 20 april till 2
maj. Erik Penser Bank är finansiell rådgivare till Nanologica i samband med
nyemissionen.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Författare Finwire Smallcap

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.