Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-06-01

Nanologica: Kommuniké från årsstämman i Nanologica AB (publ)

Nanologica AB (publ) höll den 31 maj 2016 årsstämma för räkenskapsåret
2015 i Stockholm.

· Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning
enligt styrelsens förslag.

· Stämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med
styrelsens förslag.

· Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

· Stämman fastställde styrelsens arvode till totalt 578 500 kr,
varav 133 500 kr till styrelsens ordförande och 89 000 kr vardera
till övriga ledamöter.

· Stämman valde följande styrelseledamöter intill utgången av nästa
årsstämma: Peter von Ehrenheim (nyval), Hans Lennernäs (omval),
Gisela Sitbon (omval), Mårten Steen (omval), Lena Torlegård (omval),
Paula Zeilon (nyval). Till styrelsens ordförande valdes Gisela
Sitbon.

· Stämman valde Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor med
Michael Hertin som huvudansvarig revisor.

· Stämman beslutade att ändra bolagsordningen §4 till följande
lydelse: "Aktiekapitalet skall vara lägst 1 000 000 kr och högst 4
000 000 kr."

· Stämman beslutade att ändra bolagsordningen §5 till följande
lydelse: "Antalet aktier skall vara lägst 2 000 472 st och högst 8
001 888 st."

· Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen
fram till nästa årsstämma och med eller utan företrädesrätt för
aktieägarna, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst
137 694 kr genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani, VD i Nanologica
Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post: andreas@nanologica.com

Kort om Nanologica AB (publ)
Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar
inom två områden: drug delivery (läkemedelsadministrering) och
kromatografi, en teknik som används för rening och separation av
läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom
nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. Vid
tillverkningsanläggningen i Södertälje har Nanologica 19 medarbetare
av tio nationaliteter och varav tio med doktorsgrad. För ytterligare
information, besök www.nanologica.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nanologica/r/kommunike-fran-arsstamman-i-nanol...
http://mb.cision.com/Main/13073/2021540/523604.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.