Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-03

Nanologica: Stor potential för Nanologicas produkt för behandling av gastropares

Efter regulatoriska utredningar och en utökad marknadsanalys avancerar
Nanologica NIC-001-projektet mot klinisk fas IIa. Analysen visar att
produkten har god marknadspotential.

Nanologica har efter noggranna övervägningar valt att omfokusera sin
kommande marknad för behandling av gastropares till Nordamerika.
Beslutet har skett baserat på en utökad marknadsanalys av den
amerikanska marknaden som har genomförts av Informa Pharma Consulting
på uppdrag av Nanologica. Djupintervjuer av såväl key opinion leaders
som ersättingsansvariga inom det amerikanska
sjukvårdsförsäkringssystemet visar att det finns ett stort intresse
för produkten från specialister inom gastropares och goda
förutsättningar att få produkten subventionerad av amerikanska
försäkringssystem.

Omfokuseringen till den amerikanska marknaden föranledde även en
fortsatt regulatorisk utredning. De regulatoriska och kostnadsmässiga
utredningarna som har genomförts konkluderar att det är mer gynnsamt
att utföra studien i Australien, jämfört med Sverige som tidigare
planerats. Studien är en cross-over-studie som genomförs på
gastroparespatienter i syfte att studera säkerheten hos NIC-001 och
jämföra den farmakokinetiska profilen med den formulering av
metoklopramid som idag finns tillgänglig på marknaden. Ansökan om att
få starta studien beräknas inlämnas under första halvåret 2020.

"Vi valde att genomföra en djupare regulatorisk utredning och en
utökad marknadsanalys för att få större kunskap om den amerikanska
marknaden. Marknadsanalysen visar att inte bara behandlande läkare
utan framför allt betalarna är mycket positiva till det vi försöker
åstadkomma med NIC-001. Det medicinska behovet är så pass stort att
även mindre förbättringar innebär stora möjligheter till god
ersättning. I praktiken innebär det en minskad risk och ökade
möjligheter för Nanologica att hjälpa patienter, samtidigt som
lönsamhetspotentialen är stor. Vi ser nu fram emot att gå in i
klinisk fas", säger Nanologicas vd Andreas Bhagwani.

Gastropares, fördröjd tömning av magsäcken, är ett sjukdomstillstånd
som drabbar många diabetespatienter. Symptomen utgörs bland annat av
smärta, illamående och kräkningar. I USA finns ca 2,3 miljoner
diabetespatienter som söker vård för gastropares. Knappt 2 miljoner
av dessa är kvinnor och av dessa svarar ca hälften inte på
tillgänglig behandling. Marknaden bedöms vara växande då antalet
diabetespatienter kontinuerligt ökar; National Diabetes Statistics
Report från 2017 redovisar att över 30 miljoner människor i USA har
diabetes.

Marknadsanalysen innehåller estimeringar av olika scenarion för
resultat som den kliniska fas IIa-studien med läkemedelskandidaten
NIC-001 kan komma att uppvisa. I best case-scenariot, där
studieresultaten på ett positivt sätt differentierar NIC-001 från
befintliga metoklopramidpreparat, bedöms NIC-001 få en framskjuten
plats i behandlingsarsenalen och ha stora möjligheter att erhålla
subvention. I worst case-scenariot skulle produkten sättas in endast
när generikaformuleringar av metoklopramid visar sig verkningslösa på
patienten. Enligt analysen är projektet även i detta scenario väl
värt att genomföra och har goda förutsättningar för att bli lönsamt.

Ett positivt utfall i den kliniska studien bedöms skapa goda
förutsättningar för att ingå ett licens- och utvecklingsavtal med ett
större läkemedelsbolag för projektets fortsatta utveckling.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani, vd Nanologica
Tel: +46 70 316 17 02 eller e-mail: andreas.bhagwani@nanologica.com

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar
nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science.
Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt
ytegenskaper hos silikapartiklar. Denna kompetens används dels inom
drug development, dels inom kromatografi, en teknik som används för
separation och rening av läkemedelsprodukter på marknaden och under
utveckling. Bolagets mission är att bidra till bättre och billigare
behandlingar av patienter världen över genom teknikplattformen NLAB
Silica?. Bolagets aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight
Stock Market. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.

Om NIC-001
NIC-001 är en omformulering av metoklopramid, för behandling av
gastropares. Metoklopramid är en substans som används för behandling
av nedsatt motilitet i mag-tarmkanalen, samt mot illamående och
kräkningar och är det enda läkemedlet mot gastropares som idag är
godkänt av FDA vid behandling av gastropares. Effektiviteten hos
befintliga metoklopramidbaserade läkemedel varierar dock stort och
läkemedlen är verkningslösa på många patienter. NIC-001 syftar till
att adressera denna problematik genom att Nanologicas
teknologiplattform nyttjas för att tillföra patienten den aktiva
substansen via en, för indikationen, ny administrationsväg. Den
förväntade nyttan av NIC-001 är snabbare och mer konsekvent
symptomlättnad, samt ökad bekvämlighet för patienterna.

Denna information är sådan information som Nanologica AB är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 3 september, 2019.

Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post: andreas.bhagwani@nanologica.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nanologica/r/stor-potential-for-nanologicas-p...
https://mb.cision.com/Main/13073/2894629/1099562.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.