Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-07-08

När Covid-19 påverkar i princip samtliga marknader världen över men hur bolaget Getinge försäljning påverkats får denna stämma försöka svara på.

I Göteborg Lindholmen Conference Center där stämman hölls denna varma fredag var ovanligt, eftersom normalt brukar det vara i Tylösand med över 500 personer på plats. Denna gång kl. 11:00 var det begränsat med aktieägare, 12 till antalet med ledning och styrelse, vilket inte så överraskande tanke på Covid-19 och värmen ute. Hursomhelst var det ett antal punkter som skulle klaras av denna gång där tiden och säkerhet var på agendan. Det innebär inga långa frågestunder och visst deltagande från videolänk och telefon från både styrelse och ledning.

De första punkter var avklarade snabbt i vanlig ordning där stämman där normalt det var ett anförande från VD Mattias Perjos, som skulle läggas ut på Getinges hemsida, där aktieägarna kunde lyssna in i efterhand.

Vid den korta frågestunden undrade vi från aktiespararna varför inte ni belönas med en högre aktiekurs nu när det går så bra för bolaget? VD:n påpekade på videolänk att vi inte vill vara spekulativ, men vi har en ganska en komplex verksamhet som kan vara svår vara bedöma för utomstående. Jag tror det har påverkat till viss del, men det tar tid att rampa upp produktion och säkra komponenter. Självklart ser vi utmaningar men vi är överlag nöjda med att lyckas hålla igång våra fabriker.

Därefter var det inget anmärkningsvärt att lyfta på denna korta stämma i Göteborg utom att vi ansåg från Aktiespararna att det var en bra balans i styrelsen som uppskattades från ordförande. När det gäller ersättningar till ledande befattningshavare så tryckte vi på att det är viktigt att med större andel fast lön och normal rörlig del för att undvika ett negativt beteende hos bolaget speciellt när det går dåligt för ett bolag. Dagens förslag från styrelsen var att ledande befattningshavare så ska den ”rörliga ersättningen (årlig bonus) vara maximerad till 70 % samt i undantagsfall, där befattningens art, konkurrenssituation, samt anställningsland så kräver, till 90 % av den fasta årliga grundlönen”. Vi ansåg det är allt för högt men efter en bra förklaring från ordförande Johan Malmqvist d.v.s.vi vill ha de bästa som presterar och utvärderar regelbundet utfallet som också kommuniceras till aktieägarna, så kunde vi gå vidare med stämman.   

Därtill ansåg vi att det var bra att styrelsen utöver ovan ger en rörlig långsiktig bonus en så kallad ”LTI-bonus” till ledningen, där 50% ska investeras i Getinges aktier med inlåsningseffekt på tre år. Det stimulerar till fokus på bolagets framtida utveckling.

Därefter avslutade stämman när de sista punkterna hade avklarats. Vi kan väl anta att många aktieägare ser fram emot nästa årsstämma på Tylösand så det kan blir en normal aktivitet utan Covid-19 och god mat på bordet som det normalt brukar bjudas på denna dag. Det återstå att se om det finns ett vaccin till dess och att aktiekursen eventuellt har rusat uppåt, vilket framtiden dock får utvisa.

Författare och bevakare: Joakim Sandström

Författare Bolagsbevakningen