Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2022-09-23

SAS bötfälls av Nasdaq

Nasdaq ålägger SAS med vite till följd av flygbolagets informationshantering i anslutning till pilotstrejken den 4 juli, enligt ett pressmeddelande. Vitet ligger på tre gånger årsavgiften till börsen.

"Intresset för medlingen mellan SAS och SAS Scandinavias pilotföreningar var väldigt stort från både inrikes och internationella medier. I samband med att medlingen avslutades och strejken bröt ut den 4 juli var det viktigt att informera om strejken så snabbt som möjligt för att minimera konsekvenserna av strejken för SAS kunder. SAS offentliggjorde ett regulatoriskt pressmeddelande avseende strejken så snart det var möjligt, men av tekniska skäl publicerades pressmeddelandet några minuter efter att nyheten nått medierna utanför lokalerna för medlingen. Att nyheten nådde media några minuter innan det regulatoriska pressmeddelandet publicerades är naturligtvis mycket olyckligt och Nasdaq Stockholms disciplinnämnd har till följd därav beslutat att ålägga SAS ett vite motsvarande 3 gånger SAS årsavgift till börsen", heter det.

SAS har vidtagit åtgärder för att förstärka sina rutiner som ska säkerställa att insiderinformation inte når ut i media innan bolaget slutfört distributionen av ett regulatoriskt pressmeddelande.