Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-21

Nationella Viltolycksrådet: Viltolyckor fortsätter att öka. Olyckor med rådjur är vanligast, därefter med älg och vil...

Det sker i genomsnitt mer än en (1) viltolycka var 9.e minut i
Sverige. Det innebär att över 61000 förare av fordon årligen är
inblandade i en viltolycka. Detta uppmärksammas i Nationella
Viltolycksrådets landsomfattande insatsvecka den 24- 30 september mot
viltolyckor.

Viltolyckorna är många och har tyvärr ökat de senaste åren. Under 2017
skedde över 61.000 viltolyckor och antal olyckor under 2018 ser ut
att närma sig det talet också.

Under rubriken "Vilt på väg - skynda långsamt" har Nationella
Viltolycksrådet en insatsvecka, den 24 - 30 september. Veckan syftar
till att få trafikanterna att bli mer uppmärksam på att vilda djur
hela tiden finns på och utefter våra vägar. Även om man har en stor
bil så kan en olycka inträffa.

- Vi vill med årets insatsvecka göra alla fordonstrafikanter
uppmärksamma på att det finns vilda djur på och utefter våra vägar
och att man därför anpassar körsättet efter detta. Viltolyckor kan
drabba alla som kör på våra vägar. Här spelar fordonets storlek ingen
roll, säger Lena Britz, nationell processledare i Nationella
Viltolycksrådet.

En viltolycka kan ske snabbt
Orsakerna till att vi har så stort antal viltolyckor kan vara många
och faktorerna kan samverka. En del faktorer har säkert större
påverkan än andra. På vissa vägsträckor kan olyckorna vara fler än på
andra och detta kan beror på hög fordonstäthet, stor viltstam i
området, avsaknad av viltstängsel, närhet till vattendrag m.m. för
att nämna några faktorer.

Stora fordon kan också bidra till att föraren invaggas i en trygghet
av att en olycka inte händer, och därmed blir mindre försiktig på
vägen. Om man ser till antalet registrerade bilar och lastbilar i
Sverige så råkar nästan var etthundrade ut för en viltolycka. Över 30
procent av viltolyckorna sker dessutom i de tre storstadslänen.

Vad kan jag som bilförare göra
Förbered resan och ta redan på var de flesta olyckorna har skett
tidigare. Detta gör man bäst genom att besöka Nationella
Viltolycksrådets hemsida där den samlade viltolycksstatistiken finns.

Använd också Nationella Viltolycksrådets viltolycksremsa. Den
innehåller information om hur en bilförare kan förebygga en olycka.
Den visar bilder på de djurarter som, om man sammanstöter med, ska
anmäla till Polisen via 112.

- Den viktigaste insatsen som en bilförare kan göra är att vara vaksam
när man är ute på våra vägar och anpassa hastigheten. Extra vaksam
ska man vara från och med skymning till gryning, säger Lena Britz.

Det är under skymnings- och gryningstid som djuren är mest aktiva, men
de kan korsa vår färdväg när som helst och var som helst t.o.m. i
tätbebyggt område.

Insatsveckan
Insatsveckan, som är landsomfattande, sköts på fältet av de regionala
viltolycksråden, där representanter för de 16 samverkande
myndigheterna och organisationerna i Nationella Viltolycksrådet
ingår. Under veckan kommer informationskampanjer att genomföras med
utdelning av informationsmaterial i samband med trafikkontroller, vid
olika köpcentra och andra stora mötesplatser. En del polisområden
kommer att genomföra trafik- och hastighetskontroller på
viltolycksdrabbade vägar.

En speciell insats görs med information till yrkesförare som kommer
med fordon från andra länder. Vid våra större hamnar där många
utländska fordon kör och på större rastplatser kommer
viltolycksremsor på olika språk att delas ut så att föraren får en
snabb information om viltfaran på våra vägar och plikten att anmäla
en sammanstötning till Polisen.

Om olycka ändå är framme
Om en viltolycka inträffar ska man i första hand ta hand om eventuella
skadade och varna andra trafikanter t.ex. genom att sätta ut en
varningstriangel.

Även om man inte kan konstatera någon skada på djuret så ska olyckan
ändå alltid rapporteras till Polisen via SOS 112. Polisen skickar ut
en eftersöksjägare för att spåra djuret och eventuellt avliva det för
att förkorta dess lidande. Genom att använda Viltolycksappen, som
laddas ner gratis från internet, kan trafikanten lätt ange exakt
plats för sammanstötningen. Appen anger de geografiska koordinaterna.

Trafikanterna måste också markera platsen där sammanstötningen skedde.
Detta sker bäst genom att använda den s.k. viltolycksremsan som finns
att hämta hos Bilprovningen eller Polismyndigheten.

Fakta om Nationella Viltolycksrådet (NVR)
Rådet är ett samarbetsorgan mellan 16 myndigheter och organisationer
och har två verksamhetsgrenar, dels att samordna en
viltolycksorganisation med jägare som söker efter trafikskadat vilt,
dels ett viltolycksförebyggande arbete. Polismyndigheten har
regeringsuppdraget att organisera och samordna eftersöksverksamheten
och Trafikverket har i huvudsak ansvar för det förebyggande arbetet.

För mer information kontakta

Presskontakt Fredrik Bergh, NVR, Polismyndigheten, 010-5639137
Regionala Kontaktuppgifter finns på Viltolycksrådets hemsida
rådens www.viltolycka.se under rubriken länsansvariga.
ansvariga (Polisen är sammankallande för resp. råd)

Information om olycksdrabbade vägar, länsvis olycksstatistik och mer
information om Nationella Viltolycksrådet finns på:
www.viltolycka.se.

*) Vilda djur enligt jaktförordningen § 40 är:
björn, varg, järv, lodjur, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin,
mufflonfår och örn.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nationella-viltolycksradet/r/viltolyckor-forts...
http://mb.cision.com/Main/4565/2623710/913256.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.