Du är här

2017-09-22

Nationella Viltolycksrådet: Viltolyckorna fortsätter att öka, olyckor med rådjur är vanligast

Pressmeddelande

Det sker i genomsnitt mer än 1 viltolycka var 10.e minut i Sverige.
Detta innebär att över 58000 fordon är årligen inblandade i en
viltolycka. Olyckorna måste bli färre. Detta uppmärksammas i
Nationella Viltolycksrådets landsomfattande insatsvecka mot
viltolyckor den 25 september - 1 oktober.

Viltolyckorna är många och tenderar att öka. Under 2016 skedde över
58000 viltolyckor och antal olyckor under 2017 ser ut att närma sig
det talet också.

Under rubriken "Litet djur kan välta stora lass" har Nationella
Viltolycksrådet en insatsvecka, den 25 september - 1 oktober. Veckan
syftar till att få trafikanterna att bli mer uppmärksam på att vilda
djur hela tiden finns på och utefter våra vägar. Även om man har en
stor bil så kan en olycka inträffa.

- Vi vill med årets insatsvecka speciellt göra yrkesförare
uppmärksamma på att ta det försiktigt i trafiken, Viltolyckor kan
drabba alla fordonstrafikanter, säger Lars-Erik Nilsson,
verksamhetsledare på Nationella Viltolycksrådet.

En viltolycka kan ske snabbt
Orsakerna till att vi har så stort antal viltolyckor kan vara många
och faktorerna kan samverka. Vissa faktorer har säkert större
påverkan än andra.

- Till en av de främsta orsakerna hör mer trafik på vägnätet, men
kanske också högre hastighet genom bland annat förbättrade vägar och
fordon, säger Markus Olsson, rådsledamot för Svenska Jägareförbundet.
Stora fordon kan också bidra till att man som förare invaggas i en
trygghet att olyckan inte händer och därmed blir mindre försiktig på
vägen. Om man ser till antalet registrerade bilar och lastbilar i
Sverige så råkar nästan var etthundrade ut för en viltolycka. Över 30
procent av viltolyckorna sker i de tre storstadslänen.

Vad kan jag som bilförare göra
Förbered resan och ta redan på var de flesta olyckorna har skett
tidigare. Detta gör man bäst genom att besöka Nationella
Viltolycksrådets hemsida där den samlade viltolycksstatistiken finns.

Använd också Nationella Viltolycksrådets viltolycksremsa. Den
innehåller information om hur en bilförare kan förebygga en olycka.
Den visar bilder på de djurarter som, om man sammanstöter med, ska
anmäla till Polisen via 112.

- Den viktigaste insatsen som en bilförare kan göra är dock att vara
vaksam när man är ute på våra vägar. Extra vaksam ska man vara från
och med skymning till gryning, säger Viltolycksrådets ordförande
Anna-Carin Gustafsson Åström.

Det är under skymnings- och gryningstid som djuren är mest aktiva, men
de kan korsa vår färdväg när som helst och var som helst t.o.m. i
tätbebyggt område.

Insatsveckan
Insatsveckan, som är landsomfattande, sköts på fältet av de regionala
viltolycksråden, där representanter för de 16 samverkande
myndigheterna och organisationerna ingår. Under veckan kommer
informationskampanjer att genomföras med utdelning av
informationsmaterial i samband med trafikkontroller, vid olika
köpcentra och andra stora mötesplatser. En del polisområden kommer
att genomföra trafik- och hastighetskontroller på viltolycksdrabbade
vägar. De regionala råden har kartlagt de fem mest viltolycksdrabbade
vägsträckorna i varje län. Sträckorna finns utlagda på de regionala
rådens sidor på www.viltolycka.se.

En speciell insats görs med information till yrkesförare som kommer
med fordon från andra länder. Vid våra större hamnar där många
utländska fordon och på större rastplatser kommer viltolycksremsor på
olika språk att delas ut så att föraren får en snabb information om
viltfaran på våra vägar.

Om olycka ändå är framme
Om en viltolycka inträffar ska man i första hand ta hand om eventuella
skadade och varna andra trafikanter t.ex. genom att sätta ut en
varningstriangel.

Även om man inte kan konstatera någon skada på djuret så ska olyckan
ändå rapporteras till Polisen via SOS 112. Polisen skickar ut en
eftersöksjägare för att spåra djuret och eventuellt avliva det för
att förkorta dess lidande.

Trafikanterna måste också markera platsen där sammanstötningen skedde.
Detta sker bäst genom att använda den s.k. viltolycksremsan.

Fakta om Nationella Viltolycksrådet
Rådet är ett samarbetsorgan mellan 16 myndigheter och organisationer
och har två verksamhetsgrenar, dels att samordna en
viltolycksorganisation med jägare som söker efter trafikskadat vilt,
dels ett viltolycksförebyggande arbete. Polismyndigheten har
regeringsuppdraget att organisera och samordna eftersöksverksamheten.

För mer
information
kontakta
Rådsledamot Markus Olsson, Svenska
Jägareförbundet, 070-339 90 35
Regionala Kontaktuppgifter finns på
rådens Viltolycksrådets hemsida
ansvariga www.viltolycka.se
under rubriken länsansvariga.
(Polisen är sammankallande för
resp. råd)

Information om olycksdrabbade vägar, länsvis olycksstatistik och mer
information om Nationella Viltolycksrådet finns på: www.viltolycka.se

*) Vilda djur enligt jaktförordningen § 40 är:
björn, varg, järv, lodjur, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin,
mufflonfår och örn.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nationella-viltolycksradet/r/viltolyckorna-for...
http://mb.cision.com/Main/4565/2352480/726327.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.