Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-06

Naturvårdsverket beviljar Cortus Energy stöd från Klimatklivet med 36,3 MSEK för projektet i Höganäs

Cortus Energy AB
Pressmeddelande

Naturvårdsverket beviljar Cortus Energy stöd från Klimatklivet med 36,3 MSEK
för projektet i Höganäs

Kista, 2016-12-06 11:38 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Cortus Energy AB (”Cortus
Energy”) har idag beviljats stöd från Klimatklivet med 36,3 MSEK för projektet
i Höganäs som avser investering i en 6 MW modulär WoodRoll® vid Höganäs AB.
Stödet från Klimatklivet innebär ett stort steg mot att etablera WoodRoll® i
kommersiell skala.

Cortus Energy utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll® tekniken vilken
förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i rad unika
fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade
WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-,
industri- och transporttillämpningar.

I samarbete med Höganäs AB har projekt Probiostål drivits sedan 2014. I
projektgruppen ingår företag och leverantörer inom Järn- och stålindustrin
(genom Jernkontoret). Projektets mål är att identifiera och verifiera tekniska
lösningar som sänker stålindustrins utsläpp av främst koldioxid. För att
genomföra detta ska en modulär WoodRoll® på 6 MW uppföras 2017 och demonstrera
dessa möjligheter 2018. Efter avslutad demonstration övergår anläggningen till
kommersiell drift där Cortus Energy äger och driver anläggningen för leverans
av grön (förnybar) energi till Höganäs AB. Detta enligt det föravtal som
meddelats 2016-02-16.

Klimatklivet är en del av statsbudgeten. Naturvårdsverket ska i samverkan med
andra centrala myndigheter och länsstyrelserna ge stöd till lokala
klimatinvesteringar. De investerade medlen ska ge största möjliga klimatnytta
och det huvudsakliga syftet är att minska växthusgasutsläppen. Spridning av
teknik, marknadsintroduktion och påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och
sysselsättning är andra önskade effekter av stödet.

Naturvårdsverkets beslut om att stödja projektet i Höganäs säkerställer dess
kommersiella del och grundar sig i att ”Utifrån inkomna uppgifter och
Naturvårdsverkets beräkningar hör åtgärden till de åtgärder som uppvisar störst
varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investeringskrona.”

"Naturvårdsverkets positiva beslut är mycket glädjande och bekräftar den
kostnadseffektiva klimatnytta som WoodRoll® har. I och med stödet från
Klimatklivet tar vi ett ordentligt kliv framåt kring etablering i kommersiell
skala av vår första modulära WoodRoll®. Vi arbetar nu hårt för att få de sista
delarna av finansieringen på plats för att kunna ta ett positivt
investeringsbeslut tidigt 2017.” säger Rolf Ljunggren, VD Cortus Energy.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Rolf Ljunggren, VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30

www.cortusenergy.com

Viktig information:

Denna information är sådan information som Cortus Energy är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades
för offentliggörande den 6 december 2016 kl. 11.30 CET.

Om Cortus Energy

Cortus Energy (Publ) erbjuder kostnadseffektiva och innovativa
bioenergilösningar för kraft-, transport- och processindustrier baserat på den
patenterade förgasningstekniken WoodRoll®. WoodRoll® har stor
bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga
förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys
aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission
AB, tel 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.