Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-19

NAXS AB: Delårsrapport januari – juni 2016

NAXS AB
Halvårsrapport

Delårsrapport januari – juni 2016

Stockholm, 19 juli, 2016

PRESSMEDDELANDE - NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)

Första halvåret 2016

-- Resultat efter skatt uppgick till 45,2 (58,4) MSEK.
-- Resultatet per aktie uppgick till 3,04 (3,92) SEK.
-- Substansvärdet uppgick till 793 MSEK (SEK 53,30 per aktie) per den 30 juni
2016, jämfört med 785 MSEK (SEK 52,78 per aktie) per den 31 december 2015.
-- Nettokassan uppgick till 333 MSEK (22,37 SEK per aktie) per den 30 juni
2016, jämfört med 351 MSEK (23,60 SEK per aktie) per den 31 december 2015.

Andra kvartalet 2016

-- Resultat efter skatt uppgick till 20,0 (34.6) MSEK.
-- Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 1,35 (2,33) SEK.
-- NAXS lämnade 2,50 SEK per aktie i utdelning till aktieägarna för
räkenskapsåret 2015.

VD-kommentar

NAXS substansvärde fortsatte att växa under det andra kvartalet och steg med
2,4 % inklusive den lämnade utdelningen.

Årsstämman den 1 juni godkände förslaget om utdelning av SEK 2,50 per aktie för
verksamhetsåret 2015. Detta motsvarar 4,7% av substansvärdet per aktie den 31
december 2015 och en ökning med drygt 8% jämfört med utdelningen för
verksamhetsåret 2014. NAXS har över de senaste 5 åren därmed genom utdelningar
och återköp distribuerat mer än SEK 7,70 per aktie.

Årsstämman godkände också ändringen av bolagsnamn från NAXS Nordic Buyout Fund
AB till NAXS AB.

Lennart Svantesson

Ekonomisk översikt

2016 2015 2016 2015
1/1–30/6 1/1–30/6 1/4–30/6 1/4–6/30
------------------------------------------------------------------
---------------------------
Resultat efter skatt, TSEK 45 208 58 362 20 014 34 585

2016 2015
30/6 31/12
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------- --------
Andelar i private equity fonder, TSEK 460 642 434 246
Andelar i private equity fonder i % av eget kapital 58 55
Kvarstående investeringsåtaganden, TSEK 80 495 104 748
Total exponering mot private equity fonder, TSEK 541 137 538 994
Nettokassa, TSEK 332 705 350 970
Andelar i private equity fonder per aktie, SEK 30,98 29,20
Nettokassa per aktie, SEK 22,37 23,60
Eget kapital per aktie, SEK 53,30 52,78
Börskurs, SEK 48,10 54,00

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: 073 311 00 11
Gösta Lundgren, CFO
Telefon: 070 710 47 88

Denna information är sådan information som Naxs AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2016 kl. 08.30 CET.

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.se

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)
Org. nr. 556712-2972
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm
Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.se

NAXS är ett bolag som investerar i Private Equity fonder med ett nordiskt
fokus. Syftet är att göra den nordiska riskkapitalmarknaden tillgänglig för en
bredare krets av investerare som även erbjuds likviditet genom NAXS
marknadsintroducerade aktie.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.