Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-18

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB: NAXS Delårsrapport januari - september 2019

Nio månader 2019

* Resultat efter skatt uppgick till 26,4 (22,2) MSEK.
* Resultatet per aktie uppgick till 2,29 (1,70) SEK.
* Substansvärdet uppgick till 717 MSEK (SEK 64,16 per aktie) per den 30
september 2019, jämfört med 736 MSEK (SEK 61,81 per aktie) per den 31
december 2018. De omfattande aktieåterköpen under delårsperioden samt
betalning av utdelningen för 2018 var de två viktigaste orsakerna
till det minskade substansvärdet.
* Nettokassan uppgick till 194 MSEK (17,40 SEK per aktie) per den 30
september 2019, jämfört med 261 MSEK (21,94 SEK per aktie) per den 31
december 2018.
* Årsstämman 2019 beslutade att lämna en utdelning om 2,78 SEK per
aktie.

Tredje kvartalet 2019

* Resultat efter skatt uppgick till 11,7 (10,6) MSEK.
* Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 1,05 (0,86) SEK.

VD-kommentar

NAXS hade en fortsatt stabil utveckling under det tredje kvartalet med en
tillväxt i substanse/aktie om 3% under kvartalet och 7,4% över en
12-månaders period, inklusive lämnad utdelning.

NAXS har stark balansräkning och vi utvärderar löpande nya investeringar.

Lennart Svantesson

Ekonomisk översikt

  2019
1/1?30/9 2018
1/1?30/9 2019
1/7?30/9 2018
1/7?30/9
Resultat efter skatt, TSEK 26 375 22 180 11 679 10 611

  2019
30/9 2018
31/12
Andelar i private equity fonder, TSEK 479 362 406 861
Andelar i private equity fonder i % av eget kapital 67 55
Kvarstående investeringsåtaganden, TSEK 57 645 86 953
Total exponering mot private equity fonder, TSEK 537 007 493 814
Övriga investeringar TSEK 43 473 56 784
Nettokassa, TSEK 194 391 261 444
Andelar i private equity fonder per aktie, SEK 42,91 34,15
Övriga investeringar per aktie, SEK 3,89 4,77
Nettokassa per aktie, SEK 17,40 21,94
Eget kapital per aktie, SEK 64,16 61,81
Börskurs, SEK 46,90 47,90

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: 073 311 00 11
Gösta Lundgren, CFO
Telefon: 070 710 47 88

Denna information är sådan information som NAXS AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande
den 18 oktober 2019 kl. 17.45 CET.

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på
www.naxs.se

NAXS AB (publ)
Org.nr 556712-2972
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm
Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.se

NAXS är noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar huvudsakligen i
private equity fonder med ett nordiskt fokus men kan också göra
direktinvesteringar tillsammans med private equity och andra fonder inom
alternativa tillgångar. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra
typer av investeringar.

Bilaga

* NAXS Delårsrapport januari-september 2019

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.