Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-06

NCAB: Delårsrapport, januari-september 2019

KVARTALET JULI-SEPTEMBER 2019

· Nettoomsättningen ökade med 5% till 439,8 Mkr (420,1). I USD
minskade nettoomsättningen med 3%.

· Orderingången ökade med 9% till 446,6 Mkr (411,2). I USD ökade
orderingången med 2%.

· EBITA uppgick till 46,3 Mkr (42,2), motsvarande en EBITA-marginal
om 10,5% (10,1).

· Rörelseresultatet uppgick till 45,9 Mkr (41,0). Rörelsemarginalen
uppgick till 10,4% (9,8).

· Resultat efter skatt uppgick till 38,5 Mkr (32,5).
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,29 kr
(1,93).

· IFRS 16 har ökat EBITA med 0,1 Mkr.
PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2019

· Nettoomsättningen ökade med 12% till 1 358,8 Mkr (1 210,3). I USD
ökade nettoomsättningen med 2%.

· Orderingången ökade med 13% till 1 338,6 Mkr (1 189,8). I USD
ökade orderingången med 3%.

· EBITA uppgick till 124,2 Mkr (96,2), motsvarande en EBITA-marginal
om 9,1% (7,9).

· Justerat* EBITA uppgick till 124,2 Mkr (107,7), motsvarande en
justerad* EBITA-marginal om 9,1% (8,9).

· Rörelseresultatet uppgick till 121,0 Mkr (92,7). Rörelsemarginalen
uppgick till 8,9% (7,7).

· Resultat efter skatt uppgick till 96,7 Mkr (69,9).
· Resultat per aktie före utspädning uppgick till 5,74 kr (4,28) och
efter utspädning till 5,74 kr (4,16)**.

· IFRS 16 har ökat EBITA med 0,4 Mkr och ökat balansomslutningen med
35,7 Mkr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

· Första order erhållna i Malaysia och Benelux.
· NCABs VD Hans Ståhl har meddelat styrelsen att han avser att gå i
pension under 2020. Styrelsen inleder en sökprocess efter en
efterträdare. Målet är att det ska vara klart innan halvårsskiftet
2020.

[image]

VD HAR ORDET

Tillväxten mattas av men resultatet bättre för NCAB

Tillväxten fortsätter för NCAB även om takten har mattats av.
Orderingången växer fortfarande på hälsosamma nivåer. Vi har en
ökande bruttomarginal och EBITA-marginal. Dock skiljer sig
utvecklingen mellan våra segment mer än tidigare.

Nordic gick fortsatt starkt, med fina bidrag särskilt från Norge och
Danmark. Det är spännande med den kraftiga tillväxten i Norge som
kommer från ett flertal olika elektronikföretag. I Danmark är det
glädjande att se de mycket positiva effekterna av vårt förvärv av
Multiprint och att vår orderingång har mer än fördubblats jämfört mot
föregående år. Lönsamheten har i den förvärvade verksamheten ökat
genom implementeringen av NCABs bättre inköpspriser och
betalningsvillkor från våra fabriker. Vi har även genom förvärvet
kunnat addera en ny fabrikspartner.

Även East gick bra, med en kraftigt ökad orderingång och ett stärkt
resultat. Tillväxten i orderingången kom till stor del från kinesiska
inhemska kunder där vi genom att jobba nära dem fått in ett antal
stora hi-tech-projekt.

USA har varit en fortsatt utmaning. Efter att vi börjat få ordning på
vår egen verksamhet, kom de höjda tullarna. Många kunder har avvaktat
och hoppats på en sänkning av tullarna, men det känns tyvärr inte
längre aktuellt. Vår nya godkända fabrik i Taiwan är en möjlighet
framöver, även om det än så länge enbart medfört små volymer.

I Europa fortsatte den generella avmattningen av industrikonjunkturen
med negativa tillväxttal i våra stora marknader, inte minst i
Tyskland. Trots detta har NCAB sett en tillväxt i de flesta länderna
i detta segment jämfört med tredje kvartalet 2018. Vi har inte heller
fått några negativa effekter på våra bruttomarginaler och vi har
anpassat takten i våra rekryteringar så att vi håller
EBITA-marginalen uppe.

Ser vi till helheten vägde segmenten Nordic och East upp de svagare
North America och Europe och vi kunde ändå redovisa en fortsatt
tillväxt - även om den dämpats jämfört med tidigare kvartal.
Orderingången var fortsatt stark. Det är också glädjande med de fina
synergieffekterna av vårt förvärv av Multiprint i Danmark och att vi
förbättrat vårt resultat totalt jämfört med det också starka tredje
kvartalet 2018.

Inom NCAB har vi lärt oss att en vikande konjunktur skapar möjligheter
för oss. Efter nedgången 2009 växte vi kraftigt 2010. Sådana tider
gör det svårare för inhemska fabriker i västvärlden som kan tvingas
stänga ned, vilket också kan drabba mindre tradingbolag. Det gör det
möjligt att ta över kunder och genomföra förvärv som gör att vi står
starkare när konjunkturen vänder upp. Det kan också bli lättare att
rekrytera specialister. Vår affärsmodell att inte äga några fabriker
är extra bra i dessa tider.

Hans Ståhl

VD och koncernchef NCAB Group AB

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Forsén, CFO, 08-40300051

Gunilla Öhman, IR-chef, 070-7638125

Denna information är sådan information som NCAB Group AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades för offentliggörande den 6 november, 2019 kl.
07:30 CET.

Om NCAB

NCAB är en världsomspännande, marknadsledande leverantör av
mönsterkort, noterad på Nasdaq Stockholm. NCAB, vars affärsidé är
"PCBs for demanding customers, on time with zero defects, produced
sustainably at the lowest total cost" grundades 1993 och har sedan
dess karaktäriserats av en entreprenöriell och kostnadseffektiv
kultur och har över tiden visat stark tillväxt och god lönsamhet.
NCAB har idag lokal närvaro i 17 länder in Europa, Asien och
Nordamerika och kunder i cirka 45 länder världen över. Omsättningen
uppgick 2018 till 1 617 Mkr. Organisk tillväxt och förvärv ingår i
NCABs tillväxtstrategi. För mer information om NCAB Group, se
www.ncabgroup.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ncab/r/delarsrapport--januari-september-2019,...
https://mb.cision.com/Main/17117/2954708/1136364.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.