Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-22

NCAB: STARK UNDERLIGGANDE TILLVÄXT UTÖVER ORDERINGÅNG ENL VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) NCAB, som säljer mönsterkort, hade en nettoomsättning för det andra kvartalet 2021 som ökade med 31 procent till 762 miljoner kronor. Orderingången ökade dessutom med 118 procent till 1.058 miljoner kronor.

Beteendet som bolaget såg i första kvartalet, att orderläggningen tidigarelagts på grund av osäkerheten i marknaden både vad gäller komponentbrist och prishöjningar, har fortsatt under andra kvartalet.

Det konstaterar vd Peter Kruk i bolagets halvårsrapport, och ställer sig frågan om det är ett nytt normalläge.

"Det är ännu svårt att sia om. Det är dock glädjande att vid sidan om detta se en stark underliggande tillväxt och att samtliga segment och alla nya förvärv levererar både vad gäller order, intäkter och resultat. I kvartalets orderingång finns också en prishöjningseffekt från våra leverantörer som vi fört vidare till våra kunder", skriver han.

NCAB ser generellt en ökad aktivitet både från befintliga och nya kunder med nya projekt.

"Det tyder på att vi tar marknadsandelar. Det är tydligt att elektroniska applikationer ökar stort beroende på omställningen till mer klimatsmarta lösningar", understryker NCAB-chefen.

Peter Kruk skriver att Nordic gör ett bra andra kvartal även i jämförelse med starka andra kvartalet i fjol. I Europa är det flera länder som visar hög tillväxt och i Nordamerika har både den tidigare verksamheten och förvärvade BBG utvecklats väl. Vidare har försäljningen i Kina fortsatt utvecklas väl med flya nya projekt inom 5G.

"Sammantaget är det mycket som går vår väg och vi har stärkt våra positioner. Vi ser en underliggande efterfrågan drivet av flera faktorer som ökad elektrifiering inom många områden, Internet of Things (IoT) där allt fler produkter är uppkopplade och generellt ökad intelligens inbyggd i industriella produkter", skriver han och avslutar med att NCAB fortsätter investera i tillväxt och utveckling av processer för att förvärva och integrera nya bolag.
Författare Direkt-SE