Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-11-02

NCC: Delårsrapport för tredje kvartalet samt januari-september 2021

Ett starkt kvartal.

- Med ett starkt resultat och kassaflöde från entreprenadverksamhet och fastighetsförsäljning fortsätter NCC att utvecklas i positiv riktning, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef för NCC.
 

 • Högre rörelseresultat, bättre marginal och bra orderstock i samtliga affärsområden i entreprenadverksamheten
 • Affärsområde Industry har tecknat avtal om att sälja den förlustbringande asfaltverksamheten i Finland som fortsatt tynger resultatet - i övrigt är verksamheten i affärsområdet stabil
 • Tre fastighetsprojekt resultatavräknade med gott resultat
 • Starkt kassaflöde både från fastighetsförsäljning och övrig verksamhet. Företagets nettokassa stärkt

 

Tredje kvartalet 2021

 • Orderingången uppgick till 8 905 (9 026) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 14 531 (12 820) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 877 (567) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 864 (549) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 706 (488) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 6,56 (4,53) SEK

Perioden januari - september 2021

 • Orderingången uppgick till 39 727 (37 215) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 37 416 (39 017) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 221 (981) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 188 (922) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 971 (839) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 9,02 (7,78) SEK

Inbjudan till presentation av kvartalsrapport för perioden januari-september 2021
NCC:s vd och koncernchef Tomas Carlsson samt ekonomi- och finansdirektör Susanne Lithander presenterar delårsrapporten vid en webcast och telefonkonferens den 2 november kl. 09.00 (CET). Presentationen hålls på engelska.

Presentationsmaterial kommer att finnas på www.ncc.se/ir från cirka kl. 08.00 (CET).

Länk till webcast:                 
https://ncc-live-external.creo.se/211102

För att delta per telefon:
För att delta per telefon vänligen ring något av följande nummer fem minuter före konferensen startar.

SE: +46 8 566 427 06
UK: +44 333 300 92 64
US: +1 646 722 49 03

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Susanne Lithander, Ekonomi- och finansdirektör (CFO), +46 73 037 08 74
Maria Grimberg, Kommunikationsdirektör, +46 70 896 12 88

NCC:s presstelefon +46 8-585 519 00, E-post: press@ncc.se,NCC:s Mediabank (https://www.ncc.se/media/bilder-och-film/)

Författare Cision