Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-02

NCC: NCC:s årstämma 2014

Vid dagens årsstämma i NCC fattade aktieägarna beslut om utdelning,
styrelse och styrelsearvode, val av revisor, riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare och ett långsiktigt
prestationsbaserat incitamentsprogram. Vidare fattades beslut om
återköp och överlåtelse av egna aktier.

NCC:s årsstämma fastställde styrelsens förslag till kontant utdelning
om 12,00 (10,00) SEK per aktie, uppdelat på två
utbetalningstillfällen, varvid vid det första utbetalningstillfället
betalas 6,00 kronor per aktie och vid det andra
utbetalningstillfället 6,00 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för den första utdelningsutbetalningen fastställdes
måndagen den 7 april 2014. Utbetalning från Euroclear Sweden AB
beräknas ske torsdagen den 10 april 2014.

Som avstämningsdag för den andra utdelningsutbetalningen fastställdes
tisdagen den 28 oktober 201. Utbetalning från Euroclear Sweden AB
beräknas ske fredagen den 31 oktober 2014.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för 2013 och
beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet.

Stämman omvalde enligt valberedningens förslag styrelseledamöterna
Tomas Billing, Ulla Litzén, Christoph Vitzthum, Olof Johansson och
Sven-Olof Johansson samt nyval av Carina Edblad och Viveca Ax:son
Johnson. Tomas Billing valdes till styrelsens ordförande.

Arvode till styrelsen beslutades utgå med totalt 3 800 000 SEK,
fördelat på 950 000 SEK till styrelsens ordförande och 475 000 SEK
till övriga stämmovalda ledamöter.

Till revisor i bolaget omvaldes det registrerade revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Håkan Malmström.
Revisionsbolaget valdes till och med utgången av årsstämman 2015.

Till valberedningen omvaldes Viveca Ax:son Johnson (ordförande),
Marianne Nilsson, vice vd Swedbank Robur AB och Johan Strandberg,
analytiker, SEB fonder.

Årsstämman beslutade att de riktlinjer för bestämmande av lön och
annan ersättning till koncernledningen som antogs vid årsstämman 2013
ska fortsätta att tillämpas med följande justering. Den maximala
kortsiktiga rörliga ersättningen för VD och övriga personer i
koncernledningen minskar med tio procentenheter till för VD 40
procent av den fasta lönen och för övriga i koncernledningen till
30-40 procent av den fasta lönen.

Vidare beslutades att införa ett långsiktigt prestationsbaserat
incitamentsprogram (LTI 2014) för ledande befattningshavare och
nyckelpersoner, enligt de villkor som meddelats i kallelsen till
stämman.

För att täcka åtaganden enligt LTI 2014 bemyndigade årsstämman
styrelsen att, intill nästa årsstämma, få återköpa högst 867 486
B-aktier samt överlåta högst 303 620 B-aktier till deltagarna i LTI
2014. Återköpen ska ske på Nasdaq OMX Stockholm till ett pris per
aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Vid ett konstituerande styrelsemöte i anslutning till årsstämman
bekräftade styrelsen sitt mandat att återköpa aktier som gavs av
årsstämman den 2 april 2014.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann Lindell Saeby, kommunikationsdirektör NCC AB, 08 585 522 04, 076
899 98 48

Johan Bergman, IR-ansvarig NCC AB, 08 585 523 53, 070-354 80 35

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 2 april 2014, kl. 18:30.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag.
NCC hade år 2013 en omsättning på 58 Mdr SEK och 18 500 anställda.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ncc/r/ncc-s-arstamma-2014,c9562699
http://mb.cision.com/Main/197/9562699/228602.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.