Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-04-11

Stämmorapport: NCC på gott utdelningshumör

wysiwyg_image

BOLAGSBEVAKNING. Tf VD i NCC, Håkan Broman, konstaterade i sitt stämmoanförande på onsdagen bland annat att NCC Industri och NCC Försäljning/Utveckling har gått bra till skillnad mot NCC Bygg och NCC Infrastruktur.

NCCs styrelseordförande, Tomas Billing, vittnade om att verksamhetsåret 2017 varit en ansträngande period med ovanligt många styrelsemöten.

Inför rekryteringen av en ny VD för NCC genomförde Billing inte mindre än cirka 50 intervjuer med personer inom NCC , tidigare anställda inom NCC och NCCs intressenter. Billing gick under 2017 även in som arbetande ordförande och engagerade sig operativt.

Tomas Billing redogjorde ingående för incitamentsprogrammen för olika personalkategorier. Han gick även noga igenom orsaken till varför NCCs styrelse gjort avsteg från riktlinjerna för ersättning för ledande befattningshavare, såväl vad gällde rörlig lön som pension, vid rekryteringen av ny VD.

I ljuset av att NCC får en ny VD, som tillträder i början av maj, och därtill en ny affärsområdeschef för NCC Infrastruktur, såg både tf VD och ordföranden på framtiden med tillförsikt.

NCCs fokusområde för 2018 är lönsamhet och säkerhet. Ute på arbetsplatserna utförs bland annat en daglig säkerhetsgenomgång inför dagens arbete.

Att tidigt knyta an till kunden vid renoveringar eller nyanläggningar är ett framgångsrikt arbetssätt som tillämpats bl.a. tillsammans med Stockholmshem och med Flintholmen i Köpenhamn, berättade tf VD Håkan Broman.

NCCs blivande VD, Tomas Carlsson, presenterade sig kort för stämman. Han är 53 år, civilingenjör från Chalmers, med MBA från New York och London. Tidigare har Tomas Carlsson arbetat cirka 20 år hos NCC. Han lämnar i dagarna konsultföretaget Sweco där han tjänstgjort som vd.

NCC delar ut 86 procent av vinsten, uppdelat på två utbetalningstillfällen. Avstämningsdagen för den första utbetalningen, om 4 kronor, beslöt stämman ska vara den 13 april. Avstämningsdag för den andra utbetalningen om 4 kronor ska vara den 5 november.

Skälet till den höga utdelningsandelen, som ligger långt utöver utdelningspolicyns gränser, var att aktieägarna ska få ta del av NCCs överlikviditet.

Avslutningsvis konstaterade en av de nya storägarna, Carnegie företrädd på stämman av Simon Blecher, att det var ”rent uselt” att så få styrelseledamöter ägde NCC-aktier privat.

Aktiespararnas ombud på stämman, K Göran Hedsberg, kunde inte annat än att hålla med.

Författare och bevakare: K Göran Hedsberg

Författare Åsa Wesshagen