Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-26

NCC: Uppdaterad finansiell kalender

NCC har justerat den finansiella kalendern för 2021 jämfört med tidigare kommunicerade datum av interna planeringsskäl.

Finansiell kalender 2021
28 april 2021 - delårsrapport första kvartalet, jan-mars 2021
21 juli 2021 - delårsrapport andra kvartalet, jan-juni 2021 - nytt datum
2 november 2021 - delårsrapport tredje kvartalet, jan-sept 2021 - nytt datum
2 februari 2022 - delårsrapport fjärde kvartalet och helårsrapport 2021

NCC:s årsstämma äger rum 30 mars 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Rasin, tf presschef NCC, 072 242 70 97
NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se,NCC:s Mediabank (https://www.ncc.se/media/bilder-och-film/)

Författare Cision