Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-19

NCC: Utdelning och notering av Bonava på Nasdaq Stockholm

Den 12 april 2016 beslutade årsstämman i NCC AB (publ) i enlighet med
styrelsens förslag att dela ut samtliga aktier i Bonava AB (publ)
(tidigare NCC Housing) till aktieägarna i NCC och bemyndigade
styrelsen att fastställa avstämningsdag för utdelningen. Styrelsen
för NCC har fastställt avstämningsdagen för utdelningen av NCC:s
aktier i Bonava till den 7 juni 2016.

Aktierna i Bonava delas ut till NCC:s aktieägare i proportion (1:1)
till varje enskild aktieägares innehav i NCC på avstämningsdagen för
utdelningen, varvid aktieägare för varje A-aktie i NCC erhåller en
A-aktie i Bonava och för varje B-aktie i NCC erhåller en B-aktie i
Bonava. Utöver att vara registrerad som aktieägare i NCC på
avstämningsdagen för utdelningen behöver aktieägare inte vidta några
åtgärder för att erhålla aktier i Bonava.

Sista dag för handel i NCC:s aktier inklusive rätt att erhålla aktier
i Bonava är den 2 juni 2016. Från och med den 3 juni 2016 kommer
kursen på NCC-aktien att justeras genom att Bonava ej längre ingår i
värderingen av NCC.

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har vidare beslutat att uppta Bonavas
A-aktier och B-aktier till handel på Nasdaq Stockholm under
förutsättning att vissa villkor uppfylls innefattande bland annat
verkställande av omstämpling av aktier enligt nedan.

Första dag för handel beräknas bli den 9 juni 2016. Bonavas A-aktier
kommer att handlas under kortnamnet BONA A med ISIN-kod SE0008091573
och B-aktierna kommer att handlas under kortnamnet BONA B med
ISIN-kod SE0008091581.

NCC:s huvudägare Nordstjernan Aktiebolag har i samband med ovanstående
beslut begärt att

9 000 000 A-aktier i NCC som innehas av Nordstjernan ska omstämplas
till B-aktier. Efter verkställande av omstämplingen förväntas
Nordstjernans andel av rösterna i NCC att uppgå till 49,4 procent.

Prospekt för upptagande till handel av aktier i Bonava beräknas
offentliggöras den 24 maj 2016. Prospektet kommer att finnas
tillgängligt via NCC:s hemsida (www.ncc.se), Bonavas hemsida
(www.bonava.com
(http://file///C:\Users\fian02\AppData\Local\Temp\notes0D0ED4\www.bonava.com))
samt via Handelsbankens hemsida
(www.handelsbanken.se/investeringserbjudande).

Preliminär tidsplan

2 juni 2016. Sista dag för handel i NCC:s aktier inklusive rätt att
erhålla aktier i Bonava.

3 juni 2016. Första dag för handel i NCC:s aktier exklusive rätt att
erhålla aktier i Bonava.

7 juni 2016. Avstämningsdag för utdelning av aktier i Bonava.

9 juni 2016. Beräknad första dag för handel med Bonavas aktier på
Nasdaq Stockholm.

Finansiell rådgivare i samband med utdelningen och noteringen av
Bonava på Nasdaq Stockholm är Handelsbanken Capital Markets.
Advokatfirman Cederquist är legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Bergman, Head of Investor Relations, NCC 070 354 80 35

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC 0708 8474 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank
(http://www.ncc.se/sv/OM-NCC/Press-och-media/Bildbank/)

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 19 maj, kl. 08:00.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa
hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg,
fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en
omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda 2015. NCC är
börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ncc/r/utdelning-och-notering-av-bonava-pa-nasd...
http://mb.cision.com/Main/197/2012190/517654.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.