Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-29

NDA: Resultat for 1. kvartal 2020

Nordea Bank Abp - Delårsrapport (1. kv. og 3. kv.)

Konsernsjef Frank Vang-Jensens kommentar til resultatet:

- I første kvartal 2020 ble vi vitne til det globale utbruddet av covid-19, som
berører oss alle. Pandemien har utviklet seg til en samfunnskrise og økonomisk
krise som vil få alvorlige økonomiske følger og kan føre til strukturelle
endringer i samfunnet på lang sikt. Det er positivt at de nordiske regjeringene
og myndighetene raskt tok pandemien på alvor gjennom å vedta en rekke tiltak for
å begrense konsekvensene for samfunnet. Selv om vi ser tegn på at noen land så
smått begynner å åpne opp, er det fortsatt stor usikkerhet rundt hvor langvarige
og hvor omfattende de økonomiske konsekvensene av covid-19 blir, og det er for
tidlig å forutsi hvilken form opphentingen kommer til å ta.

Fokuset for tiltakene vi iverksetter, er at vi skal gjøre alt vi kan for å
støtte kundene våre, sørge for at medarbeiderne våre er trygge, og sikre
driftskontinuitet. Vi tilbyr for eksempel avdragsfrie perioder, og vi har
mottatt mer enn 60 000 søknader fra kundene våre. Bare i mars fikk vi
forespørsler om kreditt tilsvarende mer enn 13 milliarder euro fra
bedriftskundene våre. Mer enn 70 % av medarbeiderne våre jobber hjemmefra nå,
som gjør at vi kan ha full drift gjennom denne krisen og opprettholde et høyt
aktivitetsnivå, til tross for midlertidig stengte bankkontorer i noen av
hjemmemarkedene våre. Jeg er stolt over det gode arbeidet og den ekstraordinære
innsatsen medarbeiderne våre har lagt ned for å støtte kundene våre og
samfunnene i denne vanskelige tiden.

Til tross for utfordrende markedsforhold følger vi planene om å nå de økonomiske
målene våre, og jeg er fornøyd med resultatet dette kvartalet. Vi leverer et
solid resultat med en økning i netto renteinntekter på 5 % og en økning i netto
gebyr- og provisjonsinntekter på 4 % sammenlignet med første kvartal 2019.

Totalt sett gikk inntektene ned med 5 % fordi netto resultat på poster til
virkelig verdi ble negativt påvirket av uroen på finansmarkedene den siste
tiden. Vi leverer i samsvar med kostnadsplanene våre. Kostnadene ble redusert
med 8 %, noe som ga en uendret verdi for kostnader i forhold til inntekter på
57 %.

I løpet av de siste årene har vi redusert risikoen i balanseregnskapet vårt
betydelig, og vi har fortsatt fokus på kredittkvaliteten til den eksisterende
låneporteføljen vår og nye forretningsmuligheter. Porteføljen vår er godt
diversifisert med lav eksponering mot bransjer som forventes å bli direkte
berørt av covid-19. Netto nedskrivninger for tap på utlån utgjorde 154m euro
dette kvartalet. Av dette var 120m euro en ekstra avsetning etter en vurdering
fra ledelsen om å ta høyde for en sannsynlig snarlig økning i tap på utlån.
Nordea har nå en samlet avsetning på 327m euro som følge av vurderinger fra
ledelsen, som bidrar til en samlet avsetning på 2,4mrd euro.

Likviditetsdekningsgraden vår økte til 182 %, og den rene kjernekapitaldekningen
er fortsatt høy på 16 %, det vil si 5,8 % over gjeldende lovkrav.

Vi står fast på at vi skal levere på de økonomiske målene våre for 2022. Det er
for tidlig å trekke konklusjoner om de økonomiske konsekvensene av covid-19, men
vi er klare til å iverksette tiltak over tid for å begrense dem. De umiddelbare
prioriteringene våre er tydelige: Vi skal fortsette å støtte kundene våre, vi
skal sørge for at medarbeiderne våre er trygge, og vi skal sikre
driftskontinuiteten i disse ekstraordinære tidene.

Resultat for 1. kvartal 2020 mot 1. kvartal 2019

Netto renteinntekter EUR 1 109m, 5 %
Samlede driftsinntekter EUR 2 001m, -5 %
Samlede driftskostnader EUR -1 248m, -14 % (-8 %)[1]
Netto tap på utlån EUR -154m, 267 %
Driftsresultat EUR 599m, -4 % (-16 %)[1]
Ren kjernekapitaldekning[2,3,4] 16,0 % mot 14,6 %
Kostnader i forhold til inntekter 62 % mot 69 % (62 % mot 64 %)[1]
Kostnader i forhold til inntekter[5] 57 % mot 57 %
Netto tap i forhold til utlån, avskrevet kostnad 26 basispunkter mot 7
basispunkter
Avkastning på egenkapitalen 5,9 % mot 5,5 %
Avkastning på egenkapitalen[5] 7,1 % mot 8,1 %

Resultat for 1. kvartal 2020 mot 4. kvartal 2019

Netto renteinntekter EUR 1 109m, 0 %
Samlede driftsinntekter EUR 2 001m, -13 % (-7 %)[1]
Samlede driftskostnader EUR -1 248m, 6 %
Netto tap på utlån EUR -154m, 51 %
Driftsresultat EUR 599m, -41 % (-32 %)[1]
Ren kjernekapitaldekning[2,3,4] 16,0 % mot 16,3 %
Kostnader i forhold til inntekter 62 % mot 51 % (62 % mot 55 %)[1]
Kostnader i forhold til inntekter[5] 57 % mot 57 %
Netto tap i forhold til utlån, avskrevet kostnad 26 basispunkter mot 17
basispunkter
Avkastning på egenkapitalen 5,9 % mot 9,9%
Avkastning på egenkapitalen[5] 7,1 % mot 7,6%

Valutakurser brukt for poster i resultatregnskapet i 1. kvartal 2020: DKK
7,4714, NOK 10,4678 og SEK 10,6603.
1 Ekskl. poster som påvirker sammenlignbarhet (se side 6 i rapporten for 1.
kvartal 2020 (på engelsk) for mer informasjon).
2 Slutten av perioden.
3 Endringer i gjeldende kapitalkravregime (se kapitlet Other information i
rapporten for 1. kvartal 2020 (på engelsk) for mer informasjon).
4 Inklusive resultatet for perioden justert for opptjent utbytte.
5 Ekskl. poster som påvirker sammenlignbarhet (se side 6 i rapporten for 1.
kvartal 2020 (på engelsk) for mer informasjon) og med avskrevne
resolusjonsavgifter.

[][][][][][][][][][][][]
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
|Resultatregnskap |
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
| | | | | | |
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
| | 1. kv| 1. kv|Endr| 4. kv|Endr|
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
| | 2020| 2019| %| 2019| %|
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
|EURm | | | | | |
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
|Netto renteinntekter | 1 109| 1 056| 5| 1 108| 0|
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
|Netto gebyr- og | 765| 737| 4| 775| -1|
|provisjonsinntekter | | | | | |
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
|Netto resultat på poster til | 109| 264| -59| 266| -59|
|virkelig verdi | | | | | |
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
|Resultatet fra tilknyttede | | | | | |
|selskaper og joint | | | | | |
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
|ventures vurdert etter | -2| 14| | -1| |
|egenkapitalmetoden | | | | | |
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
|Andre driftsinntekter | 20| 44| -55| 146| -86|
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
|Sum driftsinntekter | 2 001| 2 115| -5| 2 294| -13|
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
| | | | | | |
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
|Personalkostnader | -699| -718| -3| -648| 8|
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
|Andre utgifter | -419| -594| -29| -375| 12|
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
|Avskriving, amortisering og | | | | | |
|nedskriving | | | | | |
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
|på varige driftsmidler og | -130| -140| -7| -156| -17|
|immaterielle eiendeler | | | | | |
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
|Sum driftskostnader | -1 248| -1 452| -14| -1 179| 6|
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
| | | | | | |
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
|Resultat før tap på utlån | 753| 663| 14| 1 115| -32|
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
| | | | | | |
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
|Netto tap på utlån | -154| -42| | -102| 51|
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
|Driftsresultat | 599| 621| -4| 1 013| -41|
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
| | | | | | |
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
|Skattekostnad | -139| -178| -22| -263| -47|
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
|Resultat for perioden | 460| 443| 4| 750| -39|
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
| | | | | | |
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
|Forretningsvolum, nøkkelposter[1] |
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
| | | | | | |
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
| |31. mar|31. mar|Endr|31. des|Endr|
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
| | 2020| 2019| %| 2019| %|
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
|EURmrd | | | | | |
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
|Utlån til kunder | 324,0| 325,6| 0| 322,7| 0|
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
|Utlån til kunder, ekskl. | 295,1| 300,6| -2| 303,9| -3|
|gjenkjøpsavtaler | | | | | |
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
|Innskudd og lån fra kunder | 174,0| 176,3| -1| 168,7| 3|
+--------------------------...

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.