Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-12

Nederman: Delårsrapport januari-juni 2019

Kvartal 2, 2019

· Orderingången var 1 044,1 Mkr (912,1), vilket justerat för
valutaeffekter motsvarar en ökning på 10,3 procent jämfört med samma
period föregående år.

· Omsättningen var 1 096,2 Mkr (863,9), vilket justerat för
valutaeffekter motsvarar en ökning på 22,2 procent jämfört med samma
period föregående år.

· Justerat rörelseresultat var 84,9 Mkr (73,1)*, vilket gav en
justerad rörelsemarginal på 7,7 procent (8,5)*.

· Rörelseresultatet var 84,5 Mkr (69,3)*, vilket gav en
rörelsemarginal på 7,7 procent (8,0)*.

· Resultat efter skatt var 54,4 Mkr (43,6)*.
· Resultat per aktie var 1,55 kr (1,24)*.
Januari - juni, 2019

· Orderingången var 2 063,1 Mkr (1 693,8), vilket justerat för
valutaeffekter motsvarar en ökning på 16,1 procent jämfört med samma
period föregående år.

· Omsättningen var 2 132,6 Mkr (1 649,7), vilket justerat för
valutaeffekter motsvarar en ökning på 23,2 procent jämfört med samma
period föregående år.

· Justerat rörelseresultat var 158,0 Mkr (136,0)*, vilket gav en
justerad rörelsemarginal på 7,4 procent (8,2)*.

· Rörelseresultatet var 156,6 Mkr (132,2)*, vilket gav en
rörelsemarginal på 7,3 procent (8,0)*.

· Resultat efter skatt var 100,6 Mkr (80,3)*.
· Resultat per aktie var 2,87 kr (2,29)*.
* Koncernen har vid övergången till IFRS 16 tillämpat en retroaktiv
metod vilket innebär att siffrorna för räkenskapsåret 2018 har
omräknats i enlighet med den nya standarden.

VD-ord

"Årets andra kvartal var ett bra kvartal för Nederman som helhet.
Orderingången i kvartalet växte till 1 044,1 miljoner kronor (912,1),
motsvarande en valutaneutral tillväxt om 10,3 procent. Även
omsättningen utvecklades positivt i kvartalet och uppgick till 1
096,2 miljoner kronor (863,9), motsvarande en valutaneutral tillväxt
om 22,2 procent. Det justerade rörelseresultatet steg till 84,9
miljoner kronor (73,1)*.

Utvecklingen i kvartalet är i linje med våra förväntningar. Europa
hade ett starkt kvartal. I Nordamerika hade tre av våra fyra
divisioner goda framgångar. I Asien var utvecklingen betydligt
svagare. En förklaring till detta är den oro som handelskonflikten
mellan USA och Kina har gett upphov till, vilken inneburit att våra
kunder avvaktar med sina investeringsbeslut. Även om
marknadsförutsättningarna i Asien är utmanande är vi inte nöjda med
hur vår försäljning har utvecklats i regionen.

Vår nya organisation och senaste förvärv levererar
Vår nya organisation, med fyra globala divisioner, är nu fullt ut
operativ och vi börjar se positiva resultat i form av ökat fokus och
stor energi. Våra senaste förvärv är också helt integrerade i den nya
organisationsstrukturen och bidrar på ett betydande sätt till
Nedermans utveckling. Detta gäller inte minst Luwa, som under
kvartalet visat betydande styrka. Vi har under kvartalet också fått
flera bevis på Luwas starka varumärke och goda kundrelationer. Vi
kommer att bygga vidare på detta stora förtroende från kunderna genom
att ytterligare stärka Luwas service-erbjudande med attraktiva
IoT-lösningar.

Utsikter
Många av våra marknader, inte minst USA och Kina, präglas av fortsatt
osäkerhet. Risken för handelskonflikter och finansiell osäkerhet gör
att beslut om stora investeringar drar ut på tiden och att stora
projekt skjuts på framtiden. Trots dessa geopolitiska utmaningar är
vår grundsyn försiktigt optimistisk. Miljöfrågorna kommer fortsatt
vara viktiga för våra kunder och vi har stärkt våra positioner på
flera centrala områden där vi ser att framtidens tillväxt kommer att
finnas. I Europa och Nordamerika kommer vi att bygga vidare på
Nedermans styrkor som ett ledande miljöteknikföretag. Vad gäller
utvecklingen i Asien, som inte är i linje med våra ambitioner, kommer
vi att noga gå igenom våra aktiviteter för att se hur vi ska vända
trenden."

Sven Kristensson, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Kristensson, CEO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: sven.kristensson@nederman.com

Matthew Cusick, CFO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: matthew.cusick@nederman.com

Denna information är sådan information som Nederman Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli,
2019 kl. 08:00 CET.

Fakta om Nederman

På Nederman engagerar vi oss för att filtrera, rena och återvinna luft
för att göra industriella miljöer mer effektiva, säkra och hållbara.
Vi formar framtiden genom att leverera prestationsdata,
processoptimering och compliance baserat på en innovativ
IoT-plattform i kombination med betrodda produkter och lösningar. Vi
har varit verksamma sedan 1944 och är idag representerade i 50 länder
världen över av fler än 2300 hängivna medarbetare, vilket gör oss
till ett av de ledande företagen i branschen. Nederman-koncernen är
noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på nedermangroup.com
(http://www.nedermangroup.com)

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg.
Organisationsnummer 556576-4205

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nederman/r/delarsrapport-januari-juni-2019,c2...
https://mb.cision.com/Main/1732/2862237/1076693.pdf
https://mb.cision.com/Public/1732/2862237/96beeb50ab83f392.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.